bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 11/06/2006 23:10:18

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

Resultados, Emparejamientos, y Clasificaciones

 

 

II OBERT INTERNACIONAL D’ESCACS
CIUTAT DE SANT ADRIÀ


Homologat per la Federació Catalana d’Escacs
Vàlid per ELO CATALÀ i ELO FIDE
BASES
 
1ª. SISTEMA: Suís FIDE a 9 rondes, format per un únic grup de jugadors.
2ª. DATES: Es jugarà els divendres, a les 21 hores, a partir del dia 21 d’abril de 2006 fins el divendres 16 de juny.
3ª. RITME DE TEMPS: Serà de 5 hores, repartides en 1.30 h./30 jugades + 1 hora a caiguda de bandera.
4ª. LLOC: Plaça de l’Església, 13. Sant Adrià de Besòs.
 
5ª. SISTEMA DE DESEMPAT: El sistema de desempat que s’aplicarà a la competició  [Bucholz (-1) i Progressiu FIDE] es sabrà  l’ordre un cop finalitzada l’última ronda, després de la realització d’un sorteig públic.
 
6ª. L’adjudicació de premis en metàl·lic es realitzarà per rigurós ordre de classificació final dels jugadors al torneig. Els premis no seran acumulatius i, si un jugador te opció a dos premis, rebrà el de més valor. Per als premis per tram s’aplicarà en primera instància  l’ELO FIDE i, si no es tingués, l’ELO  CATALÀ.
7ª. Els jugadors que no es presentin a la 1ª ronda, a l’igual que aquells que faltin dues rondes, consecutives o no, sense justificació, seran eliminats.
8ª. Les decisions arbitrals podran apel·lar-se per escrit al Comitè de Competició del Torneig, que estarà format pel director del torneig i dos jugadors. Existirà un full de reclamació a disposició dels jugadors. La participació al torneig implica l’acceptació de aquestes bases, les restants seran les fixades per la FCDE i  FIDE, per aquests campionats.
9ª. L’Organització es reserva el dret de modificació de les bases.
 
INSCRIPCIONS:                                               Trucar als telèfons per confirmar l’inscripxió
Daniel Gómez, Tel. 627 44 84 60
                                                                                                           Miquel Tarragó, Tel. 93 381 24 68
Forma de Pagament:     Trucar per telèfon o pagar prèviament al conte corrent:
                                                                            2100/0098/80/0200467947 de LA CAIXA                                         
Data límit inscripció: Dimecres 19 d’abril.
Quota d’inscripció:                                              20,00 € general.
                                                                           15,00 € <16, >60 anys,
15,00 € Jugadors Titulats (MC, MN, etc.).
10.00 € Socis Club.
 Màxim 60 jugadors                                  
NFORMACIÓ:       Daniel Gómez:     627 44 84 60
danisonyeta@mixmail.com
 
Miquel Tarragó:  93 381 24 68
 
C.E. Sant Adrià:   Plaça de l’Església 13, de 19 a 22 h.
cesantadria.tripod.com
PREMIS 

CLASSIFICACIÓ GENERAL
1º. 150,00 € i TROFEU

2º. 100,00 € i TROFEU

3º. 50,00 € i TROFEU


ELO DE 2001 A 2150
1º. 40,00 € i TROFEU

2º. 30,00 €

3º. 20,00 €


ELO DE 1851 A 2000
1º. 25,00 € i TROFEU

2º. 15,00 €


ELO DE 1700 A 1850
1º. 25,00 € i TROFEU

2º. 15,00 €


MILLOR DEL CLUB
1º. 20 € i TROFEU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director: Toni Ayza 

Webmasters: David Ayza

y Lluís Solanes 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com