bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 13/05/2007 11:31:41

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

Inscritos

Ronda 1

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

Ronda 5

Ronda 6

Ronda 7

Ronda 8

Ronda 9

Clasificación

partidas

 

 

 

II OBERT INTERNACIONAL D’ESCACS

CAFES TUPINAMBA

 

Bases del torneig:

1. El torneig es disputarà pel Sistema Suís FIDE a nou rondes  al local del Club Tres Peons, carrer Ros de Olano 9 de Barcelona .

2. El torneig es disputarà en un sol grup, limitat a un màxim de 85 jugadors.  El ranking inicial es formarà tenint en compte en primer lloc l'ELO FIDE; en cas de no tenir-ne, l'ELO català.

3. Els aparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager”.

4. Els dies de joc seran els dimecres de cada setmana, del 14 de març al 16 de maig ambdós inclosos, excepte el dia 4 d’abril que es considerarà inhàbil per aquest torneig.

5. Les rondes començaran a les 19,00 hores

6. El ritme de joc és de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per cada jugada efectuada.

7. Drets d'inscripció:

QUOTA D'INSCRIPCIÓ.GENERAL............................................                         25 €

JUGADORS, SOCIS DEL CLUB ORGANITZADOR  .................       20 €

JUGADORS MAJORS DE 65 ANYS I MENORS DE 18 ANYS...     20 €

JUGADORS TITULATS INTERNACIONALS.(F.I.D.E.)................   GRATUÏT

 

Descompte ( de 2 euros) :

Si es fa el pagament de la inscripció abans del dia 12 de març, mitjançant un ingrés al compte de la Caixa número 2100-3436-58-2100211798, indicant el nom, cognoms i club,  els drets d’inscripció seran de 23 euros (general) i 18 euros (la resta).

8. Formes d'inscripció:

A) Telefònicament: 638 087 651

B)  Per mail a:                    trespeons@gmail.com

 

9. L'organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.

10. La inscripció quedarà tancada quan s’arribi a la xifra de 85 jugadors, a partir d’aquest moment s’obrirà una “llista de jugadors en espera de poder cobrir possibles baixes dels jugadors inscrits”.

Les inscripcions no es consideraran en ferm, fins el moment en que s'hagi efectuat el pagament dels drets corresponents, l'organització podrà cancel·lar la inscripció d'un jugador i substituir-lo per un altre, si el primer no hagués efectuat el seu pagament als quinze minuts de l’hora de començar la primera ronda. Els nous jugadors substituiran en el sorteig, la posició dels que hagin resultat eliminats, amb el temps transcorregut de rellotge al seu càrrec,  pel procediment descrit en el paràgraf precedent , si s'haguessin de fer vàries substitucions es determinarà el lloc de substitució en funció de la màxima proximitat de l'elo al del jugador substituït.

11. El/la jugador/a que no es presenti a dues rondes seguides o alternes quedarà eliminat, excepte que hagin  comunicat la seva absència als àrbitres, abans de fer-se l’aparellament de la ronda afectada.

12. Premis :

1. - Segons la classificació general:

primer classificat        600 euros i trofeu

segon classificat         400 euros i trofeu

tercer classificat         250 euros i trofeu

quart classificat          170 euros

cinquè classificat        135 euros

sisè classificat            100 euros

setè classificat              70 euros       

2. - Per trams d’Elo:

S’estableixen tres trams d’elo  :

De 1955 a 2054. De 1855 a 1954 i inferiors a 1855

Primer de cada tram     60 euros

Segon de cada tram      45 euros

Tercer de cada tram    30 euros

  Els premis no són acumulables, excepte el de la partida més brillant.

Per distribuir els/les jugadors/es en les categories de franges d'ELO es tindrà en compte en primer lloc l'ELO Català; i en cas de no tenir-ne, l'ELO FIDE.  Els/les jugadors/es només podran competir per als premis de la seva franja, no podent optar a la franja superior.

Si un jugador amb dret a premi pel seu tram d’Elo, ha aconseguit també un dels premis a la classificació general, el seu lloc en el tram d’Elo serà ocupat pel següent classificat.   

 

3. - A la partida més brillant:

Una cafetera oferta per la firma Cafès Tupinamba

Els jugadors entregaran a l’àrbitre del torneig, les planilles de les partides que vulguin que optin al premi a la partida més brillant, sense cap limitació. Les planilles hauran d’estar signades pels dos jugadors i escrites sense errades.

Les partides s’analitzaran per un comitè que es designarà abans de finalitzar la primera jornada del torneig i que dictaminarà quina partida obté el premi de partida més brillant.

La decisió d’aquest comitè es inapel·lable.

 

13.  Lliurament dels Premis :

Els premis en metàl·lic i els trofeus es lliuraran, el divendres dia 25 de maig a les vuit del vespre al mateix local de joc.

Els premis tan sols es lliuraran als guanyadors que els recullin personalment en aquest acte.

 

14. Desempats:  per qualsevol lloc de la classificació general s’utilitzaran els sistemes: Bucholz brasiler, Bucholz mitjà, Bucholz total, progressiu y Sonneborn-Berger. L’ordre de aquests criteris es decidirà mitjançant un sorteig que es realitzarà immediatament desprès de acabar l’última ronda

 

15. El director del torneig es el Sr. Joan Franquet Escrivà, i l’àrbitre principal  serà el Sr. Daniel Leiro Giralt

16. Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit al Comitè d’Apel·lació, que estarà format pel director del torneig, i tres jugadors/es escollits/des entre els/les participants, abans que finalitzi la sessió diària de joc. Les decisions d'aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.

17. Sobre l'ús dels telèfons mòbils:

a)  El jugador pot portar el telèfon mòbil, però està obligat a portar-ho en mode silenci durant la competició.

b)  Si per alguna circumstància fos imprescindible per un motiu de força major respondre una trucada haurà de demanar permís a l’àrbitre del torneig.

c)  Si tot i així li sona el mòbil a algun jugador, serà sancionat amb la pèrdua del punt en joc

.

18. El torneig és vàlid per a l'ELO català, i FIDE.

19. Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per a torneigs oberts.

20. El torneig quedarà suspès quan motius de força major impedissin el seu desenvolupament o si no s’inscriuen el nombre mínim de 50 jugadors, en aquests casos, la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets cobrats.

21. La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 


 

1