bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 23/08/2008 22:48:08

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

GM Atanas Kolev vencedor de la primera edición

GM Viktor Moskalenko vencedor de la segunda edición

MI Jorge González vencedor de la tercera edición

GM Marc Narciso vencedor de la cuarta edición

MI Yuri González vencedor de la quinta edición

MF Cristian Cruz vencedor de la sexta edición

Clasificación final 2002

Clasificación final 2003

Clasificación final 2005 cursos diseñocursos profesionales a distanciacursos para profesionales a distanciacursos a distanciaEstadisticas y contadores web gratis

Clasificación final 2006

Clasificación final 2007

Resultados 2008

 

 

VII Open AjedrezND

Cristian Cruz ganador de la pasada edición

Bases

                           

BASES DEL VI OPEN AJEDREZND

1.El torneig és obert als jugadors amb llicència federativa en vigor.El torneig és disputarà els dies 23 d’agost de 2008 a les 9’30 hores i el 24 d’agost de 2008 a les 10 hores. La sala de joc serà l’Auditori de Cotxeres de Sants (Carrer de Sants 79, de Barcelona).

2. El torneig es jugarà pel sistema suís a 9 rondes; l’emparellament es farà mitjançant el programa informàtic Swiss manager. No estan permesos els descansos de mig punt.

3. El torneig forma part del V Circuit Català d’Oberts Internacionals “Gran Premi Generalitat de Catalunya”, amb categoria B para la general i A per als trams de ELO. Es tindrà en compte en primer lloc l'ELO FIDE; en cas de no tenir-ne, l'ELO FEDA i per últim l'ELO català. Tots els altres ELO locals o nacionals seran convalidats pel C.Organitzador. En tot cas s'aplicarà les correccions de grup previstes al reglament del Circuit Català.

4. El torneig està organitzat pel Catalunya Escacs Club i pel Barceloneta Escacs Club,amb la col·laboració del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i el Centre Cívic Cotxeres-Casinet

5. Les partides és disputaran a un ritme de 15 minuts  + 5 segons d’increment per jugada, i a caiguda de bandera (finish). Sobre l'ús dels telèfons mòbils: s'aplicarà la normativa FIDE.

6. Les partides dels primers taulers serán retransmeses en directe pel portal de retransmisions de la Federació Catalana d’Escacs.

7. Seran eliminats els jugadors que no assisteixin a la primera ronda o dues rondes, encara que no siguin consecutives.

8. Inscripcions: Les inscripcions és poden formalitzar de la següent forma:

A)         Correu electrónic a: catalunyaescacs@gmail.com.

B)         Teléfon: 651.73.71.79   Albert Sánchez (de 20h a 22h)

         Abans del 22 de agost a les 19 hores

 

Cal posar: Nom i Cognoms, club i data de naixement.

S'enviarà un email de resposta, sinó, insistiu o truqueu al 651 73 71 79 (Albert).

 

En régim general, el preu de la inscripció serà de 20€. Per als Sots-16 i els més grans de 65 anys , el preu de la inscripció serà de 15€. Els jugadors amb més de 2350 d’elo FIDE inscripció gratuïta. Els jugadors inscrits al Open de Sants tindran un descompte de 5 euros.

Els drets d’inscripció han de formalitzar-se abans de la primera ronda, en la mateixa sala de joc o bé fent un ingrés al següent número de compte de la CAIXA 2100 3005 41 2500019132. (ND - Nom + cognoms, i NIF)

9. L'organització es reserva el dret d'anul·lar una inscripció per motius fomamentats.

10. El Director del Torneig serà el Sr. Alex Sulleva.

11. Les decisions arbitrals seràn apel·lables, sempre per escrit i com a màxim 5 minuts després de finalitzar la ronda, al Comitè de Competició del torneig, que estarà format pel Director del Torneig, el número 1 del ranking inicial, el jugador no titulat (MCs no inclosos) amb més ELO i la jugadora femenina amb més ELO del torneig.

12. L’ horari previst és el següent:

 Dia 23

1a ronda:         09.30h

 

 

 

2ª ronda:          10.30h

 

 

 

3ª ronda:          11.20h

 

 

 

4ª ronda:          12.10h

 

 

 

5ª ronda:          13.00h

 

 

Dia 24

6ª ronda            10’00.h

 

 

 

7ª ronda            10.50h

 

 

 

8ª ronda            11.40h

 

 

 

9ª r i final:        12.30h

 

 

 

 

 

 

 

 

La clausura esta prevista cap a les 1330 hores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Premis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General

 

 

 

 

1º clas.          350€ i trofeu

 

 

 

2º clas.          250€ i trofeu

 

 

 

3º clas.          150€ i trofeu

 

 

 

4º clas.          100€

 

 

 

5º clas.           80€

 

 

 

6º clas.           60€

 

 

 

7º clas.           50€

 

 

 

8º clas.           40€

 

 

 

9º clas.           40€

 

 

 

10º clas.         40€

 

 

 

 

 

 

 

 

Per trams d’ELO (no acumul·lables als anteriors):

 

Trams d’ELO

Classificació

 

 

1o

2o

 

2300-2399

60€ + trofeu

50

40

 

2150-2299

50€ + trofeu

40

30

 

2000-2149

40€ + trofeu

30

20

 

1850-1999

40€ + trofeu

30

20

 

Fins a 1849

40€ + trofeu

30

20

Trofeu al millor S-10 (nascuts 1998 i posteriors), S-12 (anys 1996-1997), S14 (anys 1994-1995), S-16 (anys 1992-1993) i major de 65 anys nascuts al 1943 I anteriors.

Per l’adjudicació dels premis económics per trams d’ELO s’utilitzaràn les normes que aplica el reglament vigent del Circuit Català

L’adjudicació dels punts del Circuit Català s’el·laborarà conforme a las Bases del Circuit Català.

14. Els empats en la classificació és resoldran de la manera següent: 1. Bucholz Mitjà 2. Bucholz Total 3. Progressiu 4. Progressiu FIDE

15. La participació en el torneig, suposa, per part del jugador l’acceptació d’aquestes normes.

16. Qualsevol punt no previst en el present reglament es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE, i en el seu defecte pel de la FCE.

17. Els jugadors tindran a la seva disposició els fulls de reclamació oficials de la FCE.

                           

 

BASES DEL VI OPEN AJEDREZND

1.El torneo es abierto a jugadores con licencia federativa en vigor. El torneo se disputara los días 23 de agosto de 2008 a las 9’30 horas y el 24 de agosto de 2008 a les 10 horas. La sala de juego será el Auditorio de las Cotxeres de Sants (Calle de Sants 79, de Barcelona).

2. El torneo se jugara por el sistema suizo a 9 rondas; el emparejamiento se hará mediante el programa informático Swiss manager. No están permitidos los descansos de medio punto.

3. El torneo forma parte del V Circuit Català d’Oberts Internacionals “Gran Premi Generalitat de Catalunya”, con categoría B para la general i A para los tramos de ELO. Se tendrá en cuenta en primer lugar el ELO FIDE; en caso de no tener, el ELO FEDA i por última el ELO catalán. Todos los otros ELOS locales o nacionales serán convalidados por el C. Organizador. En todo caso se aplicarán las correcciones de grupo previstas en el reglamento del Circuit Català.

4. El torneo está organizado por el Catalunya Escacs Club y por el Barceloneta Escacs Club, amb la col·laboració del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya y el Centre Cívic Cotxeres-Casinet

5. Les partidas se disputaran a un ritmo de 15 minutos  + 5 segundos de incremento por jugada, y a caída de bandera (finish). Sobre el uso de los teléfonos móviles: se aplicará la normativa FIDE.

6. Les partidas de los primeros tableros serán retransmitidas en directo por el portal de retransmisiones de la Federació Catalana d’Escacs.

7. Serán eliminados los jugadores que no se presenten a la primera ronda o a dos rondas, aunque no sean consecutivas.

8. Inscripciones: Las inscripciones se poden formalizar de la siguiente manera:

Correo electrónico a: catalunyaescacs@gmail.com.

Teléfono: 651.73.71.79   Albert Sánchez (de 20h a 22h)

Antes del 22 de agosto a les 19 horas

 

Hace falta poner Nombre y apellidos, club y fecha de nacimiento

Se enviará un email de respuesta, si no lo recibiis,  llamad al 651 73 71 79 (Albert).

 

El precio de la inscripción será de 20€. Para los Sub-16 y los mayores de 65 años , el precio de la inscripción será de 15€. Los jugadores con mas de 2350 de elo FIDE tendrán inscripción gratuita. Los jugadores inscritos en el Open de Sants tendrán un descuento de 5 euros.

Los derechos de inscripción han de formalizarse antes de la primera ronda, en la misma sala de juego o bien haciendo un ingreso al siguiente número de cuenta de la CAIXA 2100 3005 41 2500019132. (ND - Nombre + apellidos, i NIF)

9. La organización se reserva el derecho de anular una inscripción por motivos fundados.

10. El Director del Torneo será el Sr. Alex Sulleva.

11. Las decisiones arbítrales serán apelables, siempre por escrito y como máximo 5 minutos después de finalizar la ronda, al Comité de Competición del torneo, que estará formado por el Director del Torneo, el número 1 del ranking inicial, el jugador no titulado (MCs no incluidos) con mas ELO i la jugadora femenina con mas ELO del torneo.

12. El  horario previsto será el siguiente:

 

 Dia 23

1a ronda:         09.30h

 

 

 

2ª ronda:          10.30h

 

 

 

3ª ronda:          11.20h

 

 

 

4ª ronda:          12.10h

 

 

 

5ª ronda:          13.00h

 

 

Dia 24

6ª ronda            10’00.h

 

 

 

7ª ronda            10.50h

 

 

 

8ª ronda            11.40h

 

 

 

9ª r y final:        12.30h

 

 

 

 

 

 

 

 

La clausura esta prevista  a las 1330 horas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Premios:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General

 

 

 

 

1º clas.          350€ y trofeo

 

 

 

2º clas.          250€ y trofeo

 

 

 

3º clas.          150€ y trofeo

 

 

 

4º clas.          100€

 

 

 

5º clas.           80€

 

 

 

6º clas.           60€

 

 

 

7º clas.           50€

 

 

 

8º clas.           40€

 

 

 

9º clas.           40€

 

 

 

10º clas.         40€

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tramos de ELO (no acumulables con los anteriors):

 

Tramos d’ELO

Classificación

 

 

1o

2o

 

2300-2399

60€ + trofeo

50

40

 

2150-2299

50€ + trofeo

40

30

 

2000-2149

40€ + trofeo

30

20

 

1850-1999

40€ + trofeo

30

20

 

Fins a 1849

40€ + trofeo

30

20

 

Trofeo al mejor S-10 (nacido en 1998 y años posteriores), S-12 (años 1996-1997), S14 (años 1994-1995), S-16 (años 1992-1993) y  mayor de 65 años nacidos en el 1943 y años anteriores.

Para la adjudicación de los premios económicos por tramos d’ELO se utilizaran las normas que aplica el reglamento vigente del Circuit Català

La adjudicación de los puntos del Circuit Català se realizarán conforme a las Bases del Circuit Català.

14. Los empates en la clasificación se resolverán aplicando los siguientes sistemas de desempate: 1. Bucholz Medio2. Bucholz Total 3. Progresivo 4. Progresivo FIDE

15. La participación en el torneo, supone, por parte del jugador la aceptación de estas normas.

16. Quqalquier punto no previsto en el presente reglamento se resolverá aplicando la normativa de la FIDE, i en su defecto la de la FCE.

17. Los jugadores tendrán a su disposición las hojas de reclamación oficiales de la FCE.

 

 

Zona de retransmisiones

                           

Tournament Rules

6th OPEN AJEDREZND

 

1.The tournament is open to all players currently owning a federative licence. Playing schedule: two playing sessions, the first on 23rd August 2008 starting at 9h30 and the second on 24th August 2008 starting at 10 o’clock. The playing hall will be Auditori de Cotxeres de Sants (Carrer de Sants 79, Barcelona).

2. There will be 9 swiss rounds. Pairings will be made with Swiss Manager software. Half-point byes are not permitted.

3. The tournament belongs to 5th Catalan Circuit of International Open Tournaments “Gran Premi Generalitat de Catalunya”, and counts as B-Category for the general standings and A-Category for rating section standings. The starting list will take into account first FIDE rating, then FEDA (Spanish) rating and finally FCE (Catalan) rating. Other local or national ratings will be validated by the Organisation. In any case, the rules of Catalan Circuit regarding rating sections will apply.

4. The tournament will be organised by Catalunya Chess Club and Barceloneta Chess Club, with support from Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya and Centre Cívic Cotxeres-Casinet.

5. Rate of play: 15 minutes game + 5 seconds / move increment. FIDE rules will apply concerning the use of mobile phones.

6. The games on the first boards will be broadcasted live over Catalan Chess Federation website.

7. Player who do not attend the first round or two (consecutive or not) rounds will be eliminated.

8. Entries: players may register by e-mail or telephone.

A)         E-mail: catalunyaescacs@gmail.com.

B)         Phone: (+34) 651.73.71.79   Albert Sánchez (20h - 22h)

Deadline: August 22nd at 19:00h

 

Data required: Full name, chess club and date of birth.

Confirmation mail will be sent; if not, forward again or call on (+34) 651 73 71 79 (Albert).

 

Entry fee: General 20€; U16 and S65 15€; +2350 FIDE free. Participants in Sants International Open will enjoy a 5€-discount.

This fee must be paid before the first round, in cash at the playing hall or by bank transfer to the following account: La Caixa 2100 3005 41 2500019132. (indicating full name, ID-number and tournament)

9. The organisation reserves the right to cancel a registration on well-founded grounds.

10. The Tournament Director will be Mr. Alex Sulleva.

11. Arbiters’ decisions are subject to appeal. Any appeal must be presented to the Tournament Appeals Committee in written form not later than 5 minutes after the end of the round. The Tournament Appeals Committee will be constituted by the Tournament Director, the top player in the starting list, the highest-rated non-titled player (CM not included) and the highest-rated female player.

12. Schedule:

 August 23rd

1st round:           09.30h

 

 

 

2nd round:          10.30h

 

 

 

3rd round:          11.20h

 

 

 

4th round:          12.10h

 

 

 

5th round:          13.00h

 

 

Dia 24

6th round:            10’00.h

 

 

 

7th round:            10.50h

 

 

 

8th round:            11.40h

 

 

 

9th and last round:        12.30h

 

 

 

 

 

 

 

 

Closing ceremony is scheduled at about 13.30 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Prizes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General

 

 

 

 

1st          350€ and trophy

 

 

 

2nd         250€ and trophy

 

 

 

3rd        150€ and trophy

 

 

 

4th         100€

 

 

 

5th          80€

 

 

 

6th           60€

 

 

 

7th          50€

 

 

 

8th          40€

 

 

 

9th            40€

 

 

 

10th         40€

 

 

 

 

 

 

 

 

Rating sections (not accumulative):

 

Rating section

Standings

 

 

1st

2nd

3rd

 

2300-2399

60€ + trophy

50

40

 

2150-2299

50€ + trophy

40

30

 

2000-2149

40€ + trophy

30

20

 

1850-1999

40€ + trophy

30

20

 

Under 1850

40€ + trophy

30

20

 

Trophy for the best U-10 (born 1998 or later), U-12 (1996-1997), U-14 (1994-1995), U-16 (1992-1993) and S-65 (born 1943 or before).

For rating section prizes, current regulation of the Catalan Circuit will be applied.

Catalan Circuit points will be awarded according to Catalan Circuit regulations.

14. Tie-breaks in the final standings will be solved according to the following systems: 1. Median Buchholz 2. Total Buchholz 3. Progressive Score 4. FIDE Progressive Score.

15. Participation in the tournament implies full acceptance of these rules.

16. Any related matters not provided for in these regulations shall be decided according to FIDE rules, or, when applicable, FCE rules.

17. FCE Official Complaints Forms will be at every player’s disposal.

 

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

 

  

  


 

 

1