bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 14/04/2008 10:58:36

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

Ranking

Resultados

 
 

 

VI Torneig d’Escacs Sant Vicenç de Castellet

 

Bases del torneig:

 

1.    Aquest torneig es disputarà pel sistema suís a 9 rondes.

2.    El torneig es obert a tots els jugadors amb llicència actualitzada de la Federació Catalana d’Escacs, amb reserva d’admissió per part de la Directiva del torneig.

3.    El torneig es jugarà els dissabtes 5, 12, 19, 26 d’abril, 3, 10, 17, 24 i 31 de maig de 2008.

4.    El ritme de joc serà de 90 minuts + 30 segons per jugada per a tota la partida.

5.    El local de joc serà la sala polivalent de “Can Soler” a la Plaça de la Generalitat de Sant Vicenç de Castellet.

6.    El torneig serà vàlid per Elo Català i Elo FIDE.

7.    Les inscripcions es podran realitzar al telèfon 667618927 i al e-mail escacs_castellet@telefonica.net.

8.    El tancament de les inscripcions serà el divendres 4 d’abril a les 22 hores.

9.    Els drets d’inscripció seran de 25 euros, excepte els menors de 16 anys i els mes grans de 60 anys, que seran 18 euros. Els drets d’inscripció, s’han d’abonar el primer dia de joc.

10.                      El Director del torneig serà el Sr. Josep Espinosa. El Director Tècnic serà el Sr. Valerio de la Cruz (Àrbitre Internacional FIDE) i l’Àrbitre Principal el Sr. Miguel Ramos (Àrbitre FIDE).

11.                      Les decisions de l’Àrbitre Principal, es podran apel·lar davant del Comitè d’Apel·lació del Torneig, que es constituirà a la primera ronda, format pel Director del Torneig (President del Comitè), el Director Tècnic del Torneig (Secretari del Comitè), dos jugadors (i dos reserves) del torneig.

12.                      Durant el transcurs de la primera ronda, els participants del torneig, escolliran a 4 jugadors que formaran part del Comitè d’Apel·lació, dos dels quals ho seran en qualitat de suplents, per aquells conflictes en els que estiguessin implicats els titulars.

13.                      Tota reclamació davant una decisió arbitral es dirigirà al Comitè d’Apel·lació per escrit i màxim una hora desprès de que hagi passat el fet motiu de la reclamació. Les decisions del Comitè seran inapel·lables a tots els efectes.

14.                      Seran eliminats els jugadors que no assisteixin a la primera ronda, o a dues rondes, encara que no siguin consecutives, i no ho hagin comunicat a l’àrbitre del torneig.

15.                      Els empats en la classificació final, es resoldran de la manera següent: Al final del torneig, es farà un sorteig per definir l’ordre dels tres desempats que prèviament seran elegits durant la segona ronda per tots els jugadors.

16.                      L’aparellament es farà mitjançant el programa Swiss Manager.

17.                      Els jugadors al finalitzar la partida, han de donar obligatòriament la graella original a l’Organització.

18.                      Qualsevol punt no previst en el present reglament, es resoldrà aplicant la normativa de la FCE, i en general de la FIDE amb les adaptacions obligades per les característiques del torneig.

19.                      Premis:                                                                         

1r. Classificat: 250 euros i trofeu                                        

2n. Classificat: 150 euros i trofeu                                      

3r. Classificat: 100 euros i trofeu                                         

1r. Classificat ELO 2000 a 2100: 50 euros i trofeu                     

1r. Classificat ELO 1850 a 1999: 50 euros i trofeu                     

1r. Classificat ELO 1700 a 1849: 50 euros i trofeu                     

1r.  Classificat local: 50 euros i trofeu                             

1r. Classificat mes gran de 60 anys:  trofeu                    

Els premis per trams es faran segons ELO Català.

20.                      Els premis es lliuraran per rigorós ordre de classificació, i no seran acumulables.

21.                      La participació en el torneig, suposa la total acceptació d’aquestes normes per part dels jugadors.

 

 

 

I TORNEIG PER NORMA DE MC

“SANT VICENÇ DE CASTELLET”

2008

BASES DEL TORNEIG

 

1.           SISTEMA I DATAS DE JOC

 

                El Torneig es jugarà pel sistema de Lliga a una sola volta, a partir del 5           d’abril fins al 31 de maig.

 

2.      LOCAL DE JOC

 

            El local de joc es la sala “Can Soler”, localitzada a la plaça Generalitat de  Sant Vicenç de Castellet.

 

3.      RITME DE JOC

 

            El ritme de joc serà de 90 minuts + 30 segons per jugada, per completar tota la partida. Es faran servir  rellotges electrònics marca DGT.

 

4.      CALENDARI  DEL TORNEIG I HORARI.

 

         Totes les rondes començaran a las 16:00 hores (Horari Local). Les dates de joc seran les següents:

 

         Ronda 1 : 05 de Abril, a las 16:00 hores.

         Ronda 2 : 12 de Abril, a las 16:00 hores.

         Ronda 3 : 19 de Abril, a las 16:00 hores.

         Ronda 4 : 26 de Abril, a las 16:00 hores.

         Ronda 5 : 03 de Maig, a las 16:00 hores.

         Ronda 6 : 10 de Maig, a las 16:00 hores.

         Ronda 7 : 17 de Maig, a las 16:00 hores.

         Ronda 8 : 24 de Maig, a las 16:00 hores.

         Ronda 9 : 31 de Maig, a las 16:00 hores.

 

 

 

5.      CATEGORIA DEL TORNEIG. INFORME OFICIAL.

 

            El Torneig serà vàlid per  Elo FIDE i FCE així com per normes de Mestre Català, aplicant la Reglamentació de la FIDE i FCE on correspongui.

 

         L’Àrbitre Principal realitzarà un Informe Oficial para la FIDE i FCE. L’informe Oficial serà remés al acabament del Torneig per la seva inclusió en las Llistes Oficials de la FIDE i FCE.

 

         Avanç del començament del Torneig, l’Àrbitre Principal informarà a tots els jugadors de la puntuació esperada per la consecució de norma de MC segons la reglamentació al respecte de la FCE.

 

6.      COMITÈS TÈCNICS I DE ORGANIZACIÓ.

 

            El Director del Torneig es el Sr. Josep Espinosa. El Director Tècnic del Torneig i supervisor es el Sr. Valerio de la Cruz (Àrbitre Internacional FIDE) i el Àrbitre Principal del Torneig es el Sr. Miguel Ramos (Àrbitre FIDE).

 

7.      COMITÈ DE APEL·LACIÓ

 

            Qualsevol incident serà resolt por l’Àrbitre Principal del Torneig; no obstant, la seva decisió pot ser apel·lada davant el Comitè de Apel·lació, cuya decisió serà final.

         El Comitè de Apel·lació serà elegit al començament del Torneig i estarà format por quatre membres:

 

         ·        El Director del Torneig (President del Comitè).

         ·        El Director Tècnic del Torneig (Secretari del Comitè).

         ·        Dos jugadors (y dos reserves), elegits per majoria per i entre els jugadors. Aquests 2 membres deuran pertànyer a diferents clubs.

 

8.      SISTEMA DE DESEMPAT.

 

            El Sistema de Desempat es descriu en l’annex a aquestes Bases del Torneig.

 

9.      CONDUCTA DELS JUGADORS

 

            a)       Cap participant podrà abandonar l’àrea permesa als jugadors durant la partida. Un jugador al cual correspongui moure no podrà abandonar el taulell sense permís de l’àrbitre.

 

         b)      A cap jugador se’l permet analitzar la partida a l’àrea de joc mentres hi hagin partides en joc. Las partides finalitzades es podran analitzar a la Sala de Anàlisis.

 

         c)      No es permès fumar a la sala de joc durant el Torneig. La organització assignarà una zona separada fora de la sala de joc, fàcilment accessible desde la sala de joc. Per l’aplicació del paràgraf 9.a , aquesta zona de fumadors es considera part de l‘àrea permesa.

 

         d)      Se espera dels jugadors els mes alts estàndards de etiqueta y esportivitat.

 

10.    DRETS D’INSCRIPCIÓ I PREMIS

 

         Els drets d’inscripció seran 25 euros.

      

          Els premis seran:

         1r. Classificat----------200 euros i trofeu

         2n. Classificat----------50 euros i trofeu

        

 

11.    PREMSA  

 

            Solament reporters autoritzats y aprovats per l’Organització, en podran fer fotografies a la Sala de Joc. L’autorització serà restringida als deu primers minuts després del començament de les rondes .

Qualsevol reclamació concernent a l’actuació dels reporters serà notificada al Director del Torneig o a l’Àrbitre Principal.

 

13.    ALTRES NORMES

           

            Per el no especificat a les presents Bases, s’aplicarà la reglamentació en vigor de la FIDE.            

 

Sant Vicenç de Castellet, 12 de Febrer de 2008.

 

 

 

I TORNEIG PER NORMA DE MC

“SANT VICENÇ DE CASTELLET”

ANEXE

SISTEMA DE DESEMPAT

 

            Al finalitzar el Torneig, s’aplicaran els  sistemes de desempat, en el ordre següent:

 

                        a)         Per sistema Sonnen-Borg-Berger.

                        b)         Per nombre de victòries

                        c)         Per el(les) resultat(s) en la(es) partida(es) entre els jugadors empatats.

                        d)         Per el color “negre” en la(es) partida(es) disputada(es) entre els jugadors empatats.

                        e)         Por Sorteig.

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 


 

1