bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 24/10/2008 08:54:05

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

Resultados

 

 

 

I TORNEIG OBERT D’ESCACS DE BASE “VILA DE GRÀCIA”Bases del torneig:

1. El torneig està reservat a jugadors menors de 16 anys, es disputarà pel Sistema Suís FIDE a set rondes  al local del Club Tres Peons, carrer Ros de Olano 9 de Barcelona i serà vàlid per Elo Català.

2. El torneig es disputarà en un sol grup, limitat a un màxim de 70 jugadors.

3. Els emparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager”.

4. Els dies de joc seran els divendres de cada setmana, del 24 d’octubre al 5 de desembre ambdós inclosos.

5. Les rondes començaran a les 18,00 hores 

6. El ritme de joc és de 75 minuts per jugador.

7. Premis1. - Segons la classificació general:

primer, segon i tercer classificats:  trofeu i beca per assistir de gener a maig del 2009 a una sessió setmanal d’entrenament, a l’escola d’escacs del Tres Peons,

2. - Per trams d’Edat:

S’estableixen cinc trams d’Edat; sub-16, sub-14, sub 12, sub 10 i sub 8 :

Primer de cada tram: trofeu i beca per assistir de gener a maig el 2009 a una sessió setmanal d’entrenament, a l’escola d’escacs del Tres Peons,

Segon de cada tram:  trofeu

Si un jugador amb dret a premi pel seu tram d’Edat, ha aconseguit també un dels premis a la classificació general, el seu lloc en el tram d’Edat serà ocupat pel següent classificat.

Els trams d’edat hauran de tenir com a mínim cinc jugadors, si en un tram d’edat no s’arriba a aquesta xifra de jugadors, el tram quedarà anul·lat i els jugadors s’incorporaran al tram d’edat superior.

8. Formes d'inscripció:

A) Telefònicament:          638 087 651

B)  Per mail a:                    trespeons@gmail.com (indicant el nom del torneig)

 

9. Drets d'inscripció:

quota d'inscripció. general.......................10 €

socis del Tres Peons ..............................    5 €

10. L'organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.

11. La inscripció quedarà tancada quan s’arribi a la xifra de 70 jugadors, a partir d’aquest moment s’obrirà una “llista de jugadors en espera de poder cobrir possibles baixes dels jugadors inscrits”.

Les inscripcions no es consideraran en ferm, fins el moment en que s'hagi efectuat el pagament dels drets corresponents, l'organització podrà cancel·lar la inscripció d'un jugador i substituir-lo per un altre, dels inscrits en “llista d’espera” si el primer no hagués efectuat el seu pagament a la mitja hora de començar la primera ronda. Els nous jugadors substituiran en el sorteig, la posició dels que hagin resultat eliminats, amb la mitja hora de rellotge al seu càrrec. Si s'haguessin de fer vàries substitucions es determinarà el lloc de substitució en funció de la màxima proximitat de l’Elo al del jugador substituït.

12. El/la jugador/a que no hagi fet el primer moviment abans de transcorreguts 30 minuts des de l’hora de començament de la ronda, perdrà la partida per incompareixença. Si no es presenta a dues rondes seguides o alternes quedarà eliminat, excepte que hagin comunicat la seva absència als àrbitres, abans de fer-se l’aparellament de la ronda afectada, aquesta comunicació s’admetrà en un màxim de tres rondes.

13.  Lliurament dels Premis :

Els trofeus es lliuraran per estricte ordre de classificació, el divendres dia 5 de desembre a les nou del vespre al mateix local de joc.

 

14. Desempats:  per qualsevol lloc de la classificació general s’utilitzaran els sistemes: Bucholz brasiler, Bucholz mitjà, Progressiu i Sonneborn-Berger. L’ordre de aquests criteris es decidirà mitjançant un sorteig que es realitzarà immediatament desprès

       d’ acabar l’última ronda

 

15. El director del torneig es la Sra. Aurora Zafra Zapata, i l’àrbitre principal  serà el Sr. Daniel Leiro Giralt

16. Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit al Comitè d’Apel·lació, que estarà format pel director del torneig, i dos àrbitres de la Federació Catalana. Les decisions d'aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.

17. Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per a torneigs oberts.

18. El torneig quedarà suspès quan  motius de força major impedissin el seu desenvolupament o si no s’inscriuen el nombre mínim de 40 jugadors,

19. La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 


 

1