bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 05/04/2008 13:52:01

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

Resultados

 
 

IV OBERT D’ESCACS CIUTAT DE SANT ADRIÀ

1ª. SISTEMA: Suís FIDE a 9 rondes, format per un únic grup de jugadors, vàlid per ELO FIDE,FEDA i CATALÀ.

2ª. DATES: Es jugarà els dissabtes, a les 9.30 hores, a partir del dia 5 d’abril de 2008 fins el 31 de maig.

3ª. RITME DE TEMPS: Serà de 90 minuts +30 segons / 30 jugades + 10 minuts +30 segons a caiguda de bandera.

4ª. LLOC: Pavelló Ricard, c/ Ricard, 6. Sant Adrià de Besòs.

5ª. SISTEMA DE DESEMPAT: El sistema de desempat que s’aplicarà a la competició [Bucholz (-1) i Progressiu FIDE] es sabrà l’ordre un cop finalitzada l’última ronda, després de la realització d’un sorteig públic.

6ª. L’adjudicació de premis en metàl·lic es realitzarà per estricte ordre de classificació final dels jugadors al torneig. Els premis no seran acumulatius i, si un jugador te opció a dos premis, rebrà el de més valor. Per als premis per tram s’aplicarà en primera instància l’ELO FIDE i, si no es tingués, l’ELO CATALÀ.

7ª. Els jugadors que no es presentin a la 1ª ronda, a l’igual que aquells que faltin dues rondes, consecutives o no, sense justificació,seran eliminats.

8ª. Les decisions arbitrals podran apel·lar-se per escrit al Comitè de Competició del Torneig, que estarà format pel director del torneig i dos jugadors. Existirà un full de reclamació a disposició dels jugadors. La participació al torneig implica l’acceptació de aquestes bases, les restants seran les fixades per la FCDE i FIDE, per aquests campionats.

9ª. L’Organització es reserva el dret de modificació de les bases i està supeditat a una inscripció mínima de 60 jugadors i màxima de 80.

INSCRIPCIONS: Trucar als telèfons per confirmar la inscripció

Daniel Gómez, Tel. 627 44 84 60 , danisonyeta@hotmail.com

Miquel Tarragó, Tel. 93 381 24 68

Forma de Pagament: Trucar per telèfon i pagar després la inscripció al conte corrent: 2100/0098/80/0200467947 de LA CAIXA

Data límit inscripció: Divendres 4 d’abril.

Quota d’inscripció: 15,00 € fins al dimarts 1 d’abril.

10,00 € <18, >60 anys i jugadors Titulats (MC, MN, etc.).

Gratis Socis del Club d’Escacs Sant Adrià que estiguin al corrent.

Recàrrec de 5 € per inscripcions no ingresades al banc o posteriors al dimarts 1 d’abril.


CLASSIFICACIÓ GENERAL
1º. 200,00 € i TROFEU

2º. 100,00 € i TROFEU

3º. 60,00 € i TROFEU

ELO DE 2001 A 2150
1º. 50,00 € i TROFEU

ELO DE 1851 A 2000
1º. 50,00 € i TROFEU

ELO DE 1700 A 1850
1º. 50,00 € i TROFEU

MILLOR DEL CLUB
1º. 20,00 € i TROFEU

MILLOR > 60 anys
1º. TROFEU

MILLOR < 18 anys
1º. TROFEU


© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 


 

1