XXI OBERT INTERNACIONAL D´ESCACS

de LA POBLA DE LILLET

 

 

Bases

 

 

Art. 1er.- El Torneig es disputarà per Sistema Suís a nou rondes entre els dies 2 i 10 d'Agost de 2011 segons el calendari següent:

 

                                                                            1ª r.:    dia 2,   16'30 h. (Dimarts)

                                                                            2ª r.:    dia 3,   16'30 h. (Dimecres

                                                                            3ª r.:    dia 4,   16'30 h. (Dijous)

4ª r.:    dia 5,   16'30 h. (Divendres)

5ª r.:    dia 6,   16'30 h. (Dissabte)

6ª r.:    dia 7,   16'30 h. (Diumenge)

7ª r.:    dia 8,   16'30 h. (Dilluns)

8ª r.:    dia 9,   16'30 h. (Dimarts)

9ª r.:    dia 10, 10'00 h. (Dimecres)

 

La seu serà el local “Saló La Flor”, Carretera de Ripoll 11.

 

 

Art. 2n.- El ritme de joc serà de 90 minuts per 40 jugades mes 30 min. per finalitzar la partida, amb un increment de 30 segons per cada jugada realitzada, desde la primera. Els rellotges es posaran en funcionament a la hora indicada; aquells jugadors que no es presentin abans d’una hora se’ls hi donará la partida per perduda. IMPORTANT: Veure article 15

 

Art. 3r.- Els criteris per a la formació del rànquing inicial seran determinats per avaluació de major a menor entre el ràtings coneguts de

 

·      Rating FIDE

·      Rating FEDA

·      Rating Autonòmic.

 

Art. 4rt.- La doble incompareixença d’un jugador o una incompareixença injustificada causaran la seva eliminació del torneig. Serà facultat de l'Organització eliminar el jugador que no es presenti a la primera ronda.

 

Art. 5è.- Tota reclamació haurà de dirigir-se al árbitre per escrit i abans de mitja hora després de la finalització de la ronda en què es produís el fet objecte de la reclamació. Les decisions del propi árbitre seran inapel·lables a tots els efectes.

 

Art. 6è.- No està permès l’ús de telèfons mòbils o de qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació, no permès per l’àrbitre, dins el recinte de joc. Els telèfons mòbils hauran de ser desconnectats a la sala de joc. A aquell jugador el mòbil del qual soni durant la partida, l'Àrbitre el penalitzarà amb la pèrdua d’aquesta. Serà l’àrbitre qui determini la puntuació de l’adversari. S’entendrà per sonar qualsevol so, sigui de trucada, missatge, alarma o  incloent la vibració del dispositiu.

 

      Art. 7è.- Els aparellaments es realitzaran amb el programa Swiss Manager i quedaran exposats cada ronda a la sala de joc. Els enfrontaments de la primera ronda es faran públics a partir de las 11,30 h. Del dia 2.

 

Art. 8è.- La quota d’inscripció haurà de ser abonada  abans de la primera ronda o en el transcurs d’aquesta, podent ser eliminats del torneig els participants que no complissin amb aquest requisit.

 

Art. 9è.- Els desempats per determinar la classificació final es resoldran pels criteris següents:

·        Bucholz Total corregit: suma dels punts dels adversaris (*)

·        Bucholz Brasiler corregit: suma dels punts dels adversaris, exceptuant el mas baix (*)

 

·        Acumulatiu fins a les últimes conseqüències: suma progressiva dels punts que té un jugador cada

              ronda. En cas d’empat es resten els punts de primera ronda, si segueix l’empat els de la segona, i així

              successivament.    

 

         Als efectes dels sistemes marcats amb (*), les partides no jugades es consideraran com a taules.

 

L’ordre d’aquests criteris es decidirà mitjançant un sorteig públic realitzat després d’acabar l’ultima ronda.

 

Art. 11è.- La relació de premis és la següent:

 

 

                                          1r                                  1.200 € + Trofeu

                         2n                                                    800 € + Trofeu  

                         3r                                     600 € + Trofeu

                          4t                                       450 €

                          5è                                      350 €

                          6è                                      300 €

                          7è                                      250 €

                          8è                                      200 €

                          9è                                      150 €

                         10è                                                    100 €

 

 

 

                                         PREMIS PER TRAMS

                                

 

                                 1r. classificat Elo de 2300 a 2399                         100 €

                                2n.                                                                       50 €

                                 1r. classificat Elo de 2150 a 2299                           90 €

                                2n.                                                                       40 €

                                 1r. classificat Elo de 2000 a 2149                           75 €

                                2n.                                                                       30 €

                                 1r. classificat Elo de 1850 a 1999          60 €

                                2n.                                                                       25 €

                                 1r. classificat Elo de 1700 a 1849                           50 €

                                2n.                                                                       20 €

                                1r. Classificat Elo menor 1699                           40 €

                                2n.                                                                       20 €

 

                                  1a. classificada femenina                                Trofeu

                                  1r. classificat major de 60 anys                       Trofeu

                                  1r. classificat menor de 16 anys                      Trofeu        

                                  1r. classificat “Club d´ escacs Lillet”             Trofeu                                                                                                                          

 

          

·      Els premis en metàl·lic no seran divisibles ni acumulables, els trofeus sí que són acumulables. El valor dels premis son nets.

·      Per als premis especials per trams, es tindrà en compte en primer terme l' ELO FIDE, i si no n’hi hi ha l' ELO FEDA o català.

 ·      La clausura serà el dia 10 d'Agost a les 17:00 hores i serà obligatòria l'assistència de tots els jugadors que hagin de recollir premi.

Art. 12è.- Aquest torneig es regirà per les presents Bases, les Lleis dels Escacs i per l’actua’l reglamentació de la FIDE, normes a què queden subjectes tots els participants durant el desenvolupament de la competició.

 

Art. 13è.- El Torneig és vàlid per al còmput d' ELO FIDE, FEDA i FCE; així com per a l’obtenció de Normes.

Art. 14è.-  La Organització facilitarà un imprès oficial de reclamacions tant per qui juga com pròpia del Torneig.

 

Art. 15è.- Es prendrà com a base d'inscripció oficial  la llista provisional que hi haurà a l'efecte fins al mateix dia de competició. El tancament d'inscripció serà  a les 11,00 hores del dia 2.

 

Art. 16è.- La participació en el Torneig implica la total acceptació d’aquestes.

 

 

                                                                     INSCRIPCIONS:

 

 

                                              Els preus de les inscripcions seran els següents:

 

 

                                                        Amb caràcter general         30  €

                                                        Jugadors menors de 16 anys       20  €

                                                        Jugadors majors de 60 anys             20  €

 

                L’inscripció serà gratuïta para GM's, MI's, i jugadors amb ELO superior a  2350  FIDE

 

          

 

                                                                

                                                                   ANNEX: Competició per equips

 

 

 1. Paral·lelament al Torneig individual, es desenvoluparà una competició per equips de 4 jugadors, que es podran triar lliurement entre ells, e independentment del club al què pertanyin. Els MI’s i GM's no podran participar-hi.

 

3. La puntuació de l’equip serà la suma total de les puntuacions dels seus integrants.

 

4. El sistema de desempat per a la Classificació Final serà el Bucholz Total. Si persistís l’empat es descartarà el pitjor resultat (4rt. jugador), i així successivament.

 

5. Els equips hauran de ser presentats a l'Àrbitre o als organitzadors abans de la fi de la segona ronda.

 

6. Els premis per a aquesta competició seran d’un Trofeu per a cadascun dels integrants del primer equip classificat.

 

 

 

 

 

                                               Comitè Organitzador: JD del Club d’escacs Lillet

Director del Torneig: ( per determinar )

       Àrbitre Principal:  AI  Enio Bello

 

 

 

                                                              La Pobla de Lillet, a 1 de Juliol de 2010

 

 

 

                                            Pàgina web: http://nova.celillet.net/

 

                      Inscripcions

 

Podeu apuntar-vos al torneig mitjançant:

 

a) Correu electrònic

josepsalvador@gmail.com

amelchormunoz@gmail.com

jbespelt@yahoo.es

 

b) Telèfon

Josep Salvador Casals:    630625152

 Joan Barnola:                  608095814

 Alexandre Melchor:         934736408

 General Soler:                 938236002


 

 


 

 

1