bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 24/10/2014 08:04:18

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

I Obert de Ràpides del diumenge al Tres Peons

Bases del torneig

Dia: 2 de Novembre de 2014

Lloc: C.E Tres Peons (http://www.trespeons.com/page/estem)

Hora: 17:00h, entre les 16:30-17:00, presentació dels jugadors.

Inscripció: 5€: General, 3€: Socis dels Tres Peons

Temps: 3 minuts + 2 segons d’increment

Rondes: 9

Premis:

General:

1: 30%€ de les inscripcions

2: 20%€ de les inscripcions

3: 10%€ de les inscripcions

 

Trams:

1700-1900

1:10%€ de les inscripcions

1901-2100:

1:10%€ de les inscripcions

2101-2300:

1: 10%€ de les inscripcions

Els premis no són acumulables.

 

En cas de no tenir elo català es sumarà 100 punts al fide, el rànking inicial com els trams d’elo es faran per elo català, en cas de que en un tram no s’apuntin 5 jugadors, el premi econòmic passarà a la general, repartint-se en parts iguals entre els tres primers classificats.

 

Inscripcions a:

mail: xavier_99_14@hotmail.com indicant nom i cognoms, club i elo. S’admeten inscripcions fins 10 minuts abans al local de joc.

 

Comitè de direcció i arbitratge del torneig:

S’estableix un comitè format pels jugadors Filemon Cruz, Jaume Gallart i Xavier Martínez que entendrà totes les qüestions d’organització i d’aplicació de les Lleis dels escacs. 

Les seves decisions seran inapel·lables.

 

La participació comporta, l’acceptació d’aquestes bases, tot el que no estigui en les bases, es regirà pel reglament de la Fide.

 

Els participants en el torneig, autoritzen la publicació de les seves dades en els diferents medis de comunicació que la organització consideri oportú (resultats, etc)

 

L’organització es reserva el dret d’admissió.

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1