bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 05/10/2014 11:13:38

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

I Obert d’Escacs Actius de Castellar del Vallès

Més de 700 euros en premis!

1. Participants: Obert a tots els jugadors amb llicència federativa en vigor segons els darrers llistats de la FCDE, la FEDA i la FIDE. En cas de no tenir elo català, es faran servir els elos FIDE o FEDA, sumant-los 100 punts.

2. Sistema de competició:  Sistema suís basat en valoració a nou (9) rondes, en un únic grup. Els emparellaments es faran amb el suport del programa informàtic Swiss Manager.

3. Homologació: El torneig serà avaluat per elo català segons la reglamentació d’avaluació actual (amb mitja K).

4. Ritme de joc: 15 minuts per jugador amb un increment de 5 segons per jugada.

5. Local de joc:

Club d’Escacs Castellar

C/ Barcelona cantonada C/Catalunya

08211, Castellar del Vallès

Com arribar-hi:

-          Amb cotxe des de Sabadell a 5 minuts de Plaça Espanya (Pont 8 Gran Via)

-          Amb autobús des de estació “Sabadell Centre “ o “Sabadell Nord” de RENFE, autobusos cada 30 minuts, consultar horaris a:

http://www.sarfa.com/pdfs/C1V.pdf

6. Dia de joc i horari: Es jugarà el diumenge 23 de novembre de 2014, entre les 10:00 del matí i les 19:30 del vespre

9:30 Recepció dels jugadors i tancament del pagament d’inscripcions.

10:00 Inici de la primera ronda.

16:00 Inici de la sisena ronda

19:30 Lliurament de premis.

7. Rànquing: L’elo que s’utilitzarà, tant pel rànquing inicial com pels trams d’elo, serà l’elo català. En el seu defecte, s’utilitzaran, en aquest ordre, l’elo FIDE i FEDA, sumant-los 100 punts. Tots els altres elos seran homologats per l’organització.

8. Inscripcions: Les inscripcions es podran fer fins el dissabte dia 22 de novembre a les 23 h. Estaran limitades a 70 places en total, per rigorós ordre d’inscripció. La inscripció es pot fer per correu electrònic a oriol261098@gmail.com. O trucant al 937472222 les tardes de dilluns a divendres de 19 a 21 h.

9. Preus d’inscripcions:

General: 15 €

Majors de 65 anys, menors de 16 anys: 13 €

10. Pagament: S’abonarà el preu de la inscripció abans d’iniciar el torneig.

11. Incompareixences: Els jugadors que arribin al tauler passats 15 minuts des del començament de la ronda perdran la partida.

Quedarà eliminat tot aquell jugador que no es presenti a una (1) ronda sense causa justificada. El jugador que, per qualsevol circumstància, s’hagi d’absentar alguna ronda, ho haurà de comunicar a l’àrbitre principal en el transcurs de la ronda anterior. Es podrà demanar no ser emparellat fins un màxim de dues (2) vegades.

12. Dispositius electrònics: Durant la partida, un jugador té prohibit tenir telèfon mòbil i/o altres mitjans de comunicació electrònics a la sala de joc. Si és evident que un jugador porta un dispositiu d’aquest tipus a la sala de joc, perdrà la partida. L’adversari guanya.

A conseqüència de la novetat de la normativa i ja que la FIDE permet que les bases estableixin una sanció que sigui menys greu, en aquest cas s’aplicarà pèrdua de la partida en cas de dispositiu encès o que emeti algun so, i advertència en cas d’estar apagat. El jugador que, tenint la seva partida en joc, sigui sorprès utilitzant dispositius electrònics que permetin algun tipus d’ajuda escaquística (ordinadors, PDA o similars) seran expulsats directament de la competició, sense dret a reemborsament de cap quantitat econòmica. Igualment, en cas de sospita o denúncia, negar-se a complir els requeriments arbitrals comportarà l’expulsió. En qualsevol cas, la infracció reincident pot comportar penalitzacions més severes per a l’infractor.

13. Premis:

Classificació general:

- Primer Classificat: 200 euros + trofeu

- Segon Classificat: 150 euros + trofeu

- Tercer Classificat: 100 euros + trofeu

- Quart Classificat: 60 euros

 

 

Classificació per trams:

Primer Classificat Tram 2000-2149: 40 euros + trofeu

Segon Classificat Tram 2000-2149: 25 euros

Primer Classificat Tram 1850-1999: 40 euros + trofeu

Segon Classificat Tram 1850-1999: 25 euros

Primer Classificat Tram 1700-1849: 40 euros + trofeu

Segon Classificat Tram 1700-1849: 25 euros

Altres premis:

Millor sub16: Trofeu

Millor veterà (més de 60 anys): Trofeu

Millor jugador local: Trofeu

14. Lliurament de premis: L’acte de lliurament de premis es farà un cop finalitzi la darrera ronda. Els premis no són acumulatius, en cas d’optar a més d’un premi s’atorgarà el de major quantia.

Per a recollir un premi serà necessària la presència física del jugador premiat. Si un jugador s’absenta durant l’acte de lliurament de premis, s’entendrà que renuncia al seu premi.

15. Desempats:

1: Número de victòries
2: Bucholz -1
3: Bucholz total 

16. Direcció i arbitratge: El torneig està organitzat pel Club d’Escacs Castellar. El director del torneig és el Sr. Josep Carbones Llobet. L’àrbitre principal serà el Sr. Roger Cervelló Tost (AI). Les decisions de l’àrbitre seran inapel·lables. Les reclamacions s’enviaran al Comitè de Competició de la FCE, per no impedir la marxa del torneig.

17. Normativa: . La participació comporta, l’acceptació d’aquestes bases, qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà mitjançant la normativa de la FIDE i de la Federació Catalana d’Escacs, amb les adaptacions corresponents a les característiques del torneig.

Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l'organització consideri oportuns per a la necessària difusió de l'esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, participants, partides, etc).

La organització es reserva el dret d'Admissió.

18. Web oficial: http://escacs.entitatscastellar.cat/ També es publicarà el torneig a Chess-Results i AjedrezND.

19. Consultes: Al correu oriol261098@gmail.com

20. Altres: Hi haurà servei de bar durant tot el dia.

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1