bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 23/03/2017 06:51:24

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

V Torneig d’Escacs Sub-14

La Passió d’Esparreguera

22/04/17 – 13/05/17

Bases
1r Es jugaran 8 rondes, dues rondes diàries , sistema suís.
2n L’horari de joc primera ronda es de 16h 30’, la segona 10 minuts desprès de finalitzada la última partida de la primera ronda.
3r  El ritme de joc serà de 70 minuts a finihs.
4r El torneig es jugarà els dissabtes:  22 i 29 d’abril, 6 i 13 de maig de 2016.
5è El local de joc serà el Teatre de La Passió d’Esparreguera.
6è El temps per a declarar perduda una partida per incompareixença serà de mitja hora des de l’hora oficial d’inici del torneig..
7è Seran eliminats els jugadors amb dos incompareixences. Serà opcional per l’Organització l’eliminació del jugador que no es presenti a la primera ronda.
8è La quota d’inscripció és de 10 €.  

9è Les inscripcions finalitzaran el dia 22 d’abril, i hauran de fer-se efectives abans de finalitzar la primera ronda.
10è Els empats en la classificació final es  resoldran de la  manera següent:
           1r  Bucholz menys u.
           2n Bucholz mitjà.
           3è Bucholz amb tos els contrincants.  
11è Les  reclamacions seran resoltes per l’Àrbitre Principal del Torneig  Sr. Gabino Expósito Ávila del Col·legi d’Àrbitres de Catalunya.
12 è El torneig serà homologat per la FCE. Els resultats seran vàlids per l’ELO català, FEDA i FIDE.

 


Premis
1 r Classificat: Trofeu.
2 n Classificat: Trofeu.
3 r Classificat: Trofeu.

 

Classificacions Especials 

1 r Classificat sub-12                   : Trofeu.
2 n Classificat sub-12                  : Trofeu.  

1 r Classificat sub-10                   : Trofeu.
2 n Classificat sub-10                  : Trofeu.  
1 r Classificat sub-8                     : Trofeu.
2 n Classificat sub-8                    : Trofeu. 
1 r Classificat  femení                 : Trofeu.  

2 n Classificat  femení                 : Trofeu.

Els premis no són acumulatius i es lliuraran al final 
de l’última ronda.
 

Les inscripcions podran adreçar-se:

Sr. Gabino Expósito Ávila, tlf. 93 777 19 22 i

 619652570

     gexposit@xtec.cat

     www.xtec.cat/~gexposit

 

 

Organitza: Club d'Escacs La Passió d'Esparreguera.

Col·labora: L'Ajuntament d'Esparreguera.

                 La Passió d’Esparreguera 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1