bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 11/09/2017 09:13:43

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

 
 

 

IV TANCAT AMISTAT DE PREMIA DE MAR

 

BASES DEL TORNEIG

 

Format:

 

Torneig Tancat, vàlid per Elo Català i Elo FIDE.

Subdividit en tres grups amb aquests nivells d’Elo orientatius.

Grup A: Per jugadors  de 2100 punts o més d’Elo Català.

Vàlid per norma de Mestre Català, si s’aconsegueix la mitjana d’Elo i la puntuació reglamentaria.

Grup B: Per jugadors entre 1900 i 2099 punts d’Elo Català

Grup C: Jugadors fins a 1899 punts d’Elo Català.

 

Premis:

 

Grup A:

Campió: 200 euros + Trofeu Campió

Sots-Campió: 150 euros + Trofeu Sots-Campió

Tercer classificat: 100 euros + Trofeu tercer classificat

 

Grup B:

Campió: Trofeu Campió

Sots-Campió: Trofeu Sots-Campió

Tercer classificat:  Trofeu tercer classificat.

 

Grup C:

Campió:  Trofeu Campió

Sots-Campió: Trofeu Sots-Campió

Tercer classificat: Trofeu tercer classificat.

 

 

Entrega de premis:

La entrega de premis serà a la finalització de la última ronda, 1 de desembre de 2017, quan l’àrbitre hagi conclòs la classificació final.

En els premis la organització tindrà que reservar la retenció que marqui la legalitat vigent en el moment de la entrega de premis.

 

 

Número de jugadors:

10 jugadors per cada grup tancat.

 

Rondes i horaris:

9 divendres consecutius començant a les 21:00 hores.

Del 6 d’octubre de 2017 al 1 de desembre de 2017, ambdós inclosos.

 

Sistema de joc:

Sistema “Round Robin” lliga de tots contra tots.

90 minuts de fixe + 30 segons/jugada per cada jugador durant la partida.

 

Desempats:

1)      Sonneborn-Berger

2)      Resultat particular entre jugadors empatats

3)      Color. Qui portava les negres te preferència.

 

 

Inici de la partida i retràs acceptat:

Els rellotges es posaran en funcionament a les 21:00 hores per l’àrbitre.

Es permet en totes les rondes, un retràs màxim d’una hora, perdent la partida qui no s’hagi presentat a les 22:00 hores.

 

Incompareixença:

Qui no es presenti, sense avisar justificadament, la primera ronda o dos rondes consecutives o alternes serà eliminat del Torneig.

 

Mòbil:

No es permet que soni el mòbil dins de la sala de joc. A qui li soni el mòbil se li aplicarà el mateix reglament que la Federació Catalana d’Escacs té vigent per la Lliga Catalana.

 

Sala de joc:

Les partides del Torneig Tancat únicament es podran jugar en el recinte del Centre L’Amistat, carrer Sant Antoni, 60, segona planta, Premià de Mar, els dies i horaris indicats, davant de l’àrbitre principal o d’algun àrbitre adjunt que el àrbitre principal designés si no hi fos present a la sala.

 

Organització:

L’organitzador del Torneig serà el Senyor Jordi Llonch Mur, designat pel Club Escacs Amistat de Premià.

La organització es reserva el dret de variar qualsevol de les bases abans de l’inici del Torneig.

 

Àrbitre:

L’Arbitre principal del Torneig serà el senyor Daniel Gómez Cortés, qui podrà designar els arbitres adjunts que consideri pertinents, que li donaran suport en el desenvolupament del Torneig.

Les decisions de l’àrbitre dins del Torneig son totalment inapel·lables.

 

Resta de normativa:

Tot el que no sigui descrit en las bases s’aplicarà, de forma supletòria, primer el Reglament de la FIDE i després el Reglament de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Inscripció:

La inscripció a aquest Torneig implica implícitament la acceptació de les bases i reglamentacions del mateix.

 

Drets d’inscripció:

El preu d’inscripció que dona dret a jugar-lo es de 20 euros per cada jugador, en tots els grups.

Els jugadors amb un Elo de 2200 punts o superior estan exempts de pagar els 20 euros d’inscripció.

Persones Delegades de contacte i telèfons mòbils:

Senyor Joan Ferre Navarro: Mòbil 655 532 487

Senyor José García Argemí: Mòbil  646 707 229

 

Forma d’inscripció:

La reserva es farà per escrit, que dona ordre d’inscripció per un d’aquest dos sistemes:

Al compte oficial del Club: clubescacs.amistatdepremia@gmail.com

Per WhatsApp ó SMS als mòbils dels Delegats escrit mes amunt.

 

Pagament:

 

Únicament, per ingrés o transferència, al compte del Club Escacs Amistat de Premià número ES79 0081 0068 5300 0127 9329  fent constar el nom complet i club del jugador.

La organització es reserva el dret de no permetre jugar al jugador que en el moment de fer el sorteig no hagi pagat el preu d’inscripció.

 

Data límit d’inscripció:

Dilluns, 2 d’octubre de 2017 a les 23:59 hores.

 

Sorteig:

Els emparellaments els realitzarà l’àrbitre i seran publicats a partir del dimecres, 4 d’octubre de 2017 a les 16:00 hores.

 

 

 

 

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1