bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 14/02/2019 07:00:50

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

 
 

 

XIV OBERT D'ESCACS SANTA EUGÈNIA DE TER

2019

           

            El torneig resta obert a tots els jugadors amb llicència federativa en vigor per a l’any 2018 i és vàlid FIDE i FCE. Les bases i característiques que el regiran són les següents:

LOCAL

 

            El torneig es jugarà al local social del Club d’Escacs Santa Eugènia (Ctra. de Santa Eugènia nº146 de Girona) ”CAN NINETES”. El local està adaptat.

"LOCAL ESPAI MARFA A 10 MTS". 2 CARRER DE BAIX

 

DIES I HORARI DE JOC del 29-07 al 02-08 -2019

 

            Les rondes es disputaran per les tardes, de dilluns a divendres, dues rondes diàries. Totes les partides començaran a les 15:30 llevat de la ultima  ronda que serà a les 16:00. El jugador que arribi passats 30 minuts perderà la partida per incompareixença.

 

DILLUNS       29   juliol

  RONDA  1  15:30

 RONDA 2 19:00

DIMARTS      30   juliol

  RONDA  3  15:30

 RONDA 4 19:00

DIMECRES   31  Agost

  RONDA  5  15:30

 RONDA 6 19:00

DIJOUS         01  Agost

  RONDA  7  15:30 

 RONDA 8 19:00

DIVENDRES 02  Agost

  RONDA  9 .16:00

 

 

            Al finalitzar les rondes 1-3-5-7 es deixaran 15 minuts per poder començar la següent ronda de la tarda.

 

 

SISTEMA I RITME DE JOC

 

El torneig es disputarà per sistema suís basat en valoració a 9 rondes. Per a l’elaboració del rànquing inicial, es tindrà en compte l’Elo Fide primer i Elo Català després.

 

Els aparellaments es duran a terme amb el programa Swiss Manager. El ritme de joc s’estableix en 60 minuts + 30 segons d’increment per jugada per a cada jugador. No es permetrà l’avançament de cap partida.

 

Els Bye seran de zero punts. Se'n podran demanar un màxim de tres.

 

 

 

DESEMPATS

       1r Pel sistema Buchholz menys el més fluix (aplicant ajustament FIDE).

       2n Pel sistema Buchholz amb tots els contrincants (aplicant ajustament FIDE).

       3r Pel sistema progressiu acumulat.

       4rt Pel major nombre de partides guanyades.

       5è Pel resultat particular dels escaquistes empatats.

       6è Per sorteig

INSCRIPCIONS

 

            Les inscripcions es podran fer per telèfon al 615069656 (Jordi Vidal) o per correu electrònic jordividaxx@yahoo.es

(Carles Vilà) correo electrònic Carles@programat@.cat

 fins al Dissabte ,27-07-2019 a las 23.00 h.

            Fòrum màxim per a 100 jugadors.

 

            Preu: 25 euros.

            L'ingrés s'ha de fer al compte bancari BANC SABADELL ES03 0081 0327 2300 0135 2637 indicant nom i cognoms i club. Hi ha un descompte de 5 euros si es fa abans del dia 25 de juliol de 2019

 

 

COMITÈ ORGANITZADOR

 

Director del Festival: Jordi Vidal i Palou

Adjunt organització: Ramon Clotas

Equip Arbitral: Àrbitre Principal Carles Vilà Camps

El Comitè de tres jugadors serà elegit a la primera ronda.

 

PREMIS

 

General:

1r classificat:  trofeu   

2n classificat:   trofeu. 

3r classificat:   trofeu. 

Per Trams:
• TRAM  A,B,C,D
• 1r. Classificat: Trofeu
• 2n. Classificat: Trofeu

La llista es posarà per FIDE. Els  jugadors de tram amb  un màxim de 12 jugadors. Els trams es dividiran cada dotze jugadors.

 

Campió veterà: trofeu.

Campions sub ,10,16 : trofeu

Lliurament de premis: al finalitzar la ronda 9, aproximadament a les 19:00 cloenda i entrega de premis.

ALTRES

 

            No es permet fumar a la sala de joc. Els jugadors es comprometen a dur la deguda vestimenta i a tenir un comportament correcte i esportiu.

 

            No es permetrà l’entrada a la sala de joc de telèfons mòbils llevat que estiguin apagats i es mantinguin així durant la durada de la partida. El jugador autoritzarà a l’equip arbitral a comprovar que el telèfon està apagat en cas de tenir algun dubte.

 

            L'organització es reserve el dret  de permetre alguna modificació d'aquestes bases per tal de millorar el desenvolupament del torneig.

 

            Els participants en el Festival autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l'organització consideri oportuns per a la necessària difusió de l'esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, participants, partides, retransmissions, etc...)

Els trams es comptaran per FIDE .

 

           

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

1