bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 13/09/2018 14:50:47

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

 
 

18è OPEN D'ESCACS DE FESTA MAJOR DE LES CORTS –
4t MEMORIAL FRANCESC MUÑOZ


Amb motiu de la Festa Major de les Corts, la secció d'escacs de l'Espiga de les Corts i el Districte
de Les Corts organitzen conjuntament dos Tornejos Oberts d'Escacs, independents, regits per les
següents bases:
1. Programa. Els tornejos tindran lloc al local de l'Espiga de les Corts (Joan Gamper, 30) en
les dates i horaris següents:
• Torneig de Semiràpides: divendres 12 d'octubre, de 10:00 a 13:30 i de 16:00 a 19:30
• Torneig de Ràpides: dissabte 13 d'octubre, de 10:00 a 13:30
2. Sistema. Ambdós tornejos es jugaran per sistema suís a 8 rondes, i els emparellaments es
realitzaran informàticament. El ritme de joc serà:
• Torneig de Semiràpides: 20 minuts més un increment de 5 segons per jugada
• Torneig de Ràpides: 3 minuts més un increment de 2 segons per jugada.
Els desempats es resoldran pels sistemes BUCHHOLZ -1, BUCHHOLZ TOTAL,
RESULTAT PARTICULAR i SONNEBORN-BERGER, en aquest ordre.
3. Infraestructura. Les entitats i els grups organitzadors subministraran la infraestructura
necessària (taulers i rellotges) i vetllaran pel bon funcionament de l'activitat.
4. Inscripció. La inscripció és oberta a jugadors no federats i a jugadors federats amb un elo
català ràpid inferior a 2350.
• Torneig de Semiràpides: 14€ inscripció general, 7€ per a socis de l'Espiga i menors de 14
anys
• Torneig de Ràpides: 7€ inscripció general, gratuït per a socis de l'Espiga i menors de 14
anys
Les inscripcions es formalitzaran de dilluns a divendres de 18 a 20h a la seu de l'Espiga de
les Corts (C/ Joan Gamper, 30, tel. 934194420), o per correu electrònic a
escacs@espigadelescorts.cat. L'últim dia d'inscripció serà el dimecres 10 d'octubre. La
comissió organitzadora es reserva el dret de limitar el nombre d'inscripcions si sobrepassen
els 50 inscrits.
5. Avaluació. Els tornejos no seran avaluables per a cap ELO.
6. Premis. Els premis no són acumulables, excepte el de millor jugador de l'Espiga.
S'estableixen els trams d'elo següents, per ELO català ràpid:
A. De 2051 a 2200.
B. De 1901 a 2050.
C. De 1751 a 1900.
D. Fins 1750 i no federats.
Els guanyadors d'un determinat tram en anteriors edicions, que no estiguin federats,
passaran a competir en el tram immediatament superior. Als jugadors d'altres federacions
se'ls assignarà l'elo català aplicat en l'últim torneig que van jugar.
• Torneig de Semiràpides
◦ General
Campió: ............................ 200 € i trofeu
2n classificat: .................... 130 €
3r classificat: ..................... 70 €
◦ Cada un dels trams d'elo A, B, C i D
1r classificat: .................... 50 € i trofeu
◦ Categoria infantil (menors de 14 anys)
1r classificat: .................... Trofeu
◦ Millor jugador de l'Espiga
Trofeu
• Torneig de Ràpides
◦ General
Campió: ............................ 100 € i trofeu
2n classificat: .................... 65 €
3r classificat: ..................... 35 €
◦ Cada un dels trams d'elo A, B, C i D
1r classificat: .................... 25 € i trofeu
◦ Categoria infantil (menors de 14 anys)
1r classificat: .................... Trofeu
◦ Millor jugador de l'Espiga
Trofeu
Els participants infantils rebran així mateix una medalla commemorativa.
L'entrega de premis, tant del torneig de semi-ràpides com del de ràpides, tindrà lloc dissabte
13 d'octubre, a partir de les 13:30. És obligatori estar present en el moment de l'entrega. En
cas contrari, es considerarà que el jugador renuncia al premi.
7. Normativa diversa.
Els jugadors que no es presentin a la primera ronda o bé faltin a dos emparellaments sense
previ avís, podran ser eliminats del torneig.
No s'aplicarà la norma de tolerància zero al començament de cada ronda, sinó a caiguda de
bandera.
No es podran portar a sobre mòbils ni altres dispositius electrònics encesos durant les
partides.
Les incidències no previstes en aquestes bases es regiran per la normativa de la FIDE. Les
decisions dels àrbitres i dels organitzadors seran inapel·lables.

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

1