bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 06/07/2019 09:35:22

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

 
 

 Ràpides dels tallers de Fernando
 

Bases del torneig

1.- Presentació

Aquest torneig està obert a la participació de qualsevol aficionat als escacs, no es necessari tenir llicència federativa de jugador, el torneig no computa per cap d’Elo

2.- Lloc i data

El torneig es jugarà el divendres 12 de juliol al local del Club d’escacs Tres Peons, Ros de Olano 9 BCN.  A les 17,00h. començaran a acreditar-se els jugadors que vulguin participar i a les 17, 30 hores començarà la primera ronda.

3.- Sistema de joc

Suís basat en valoració a 6 ó 7 rondes (en funció del nombre de participants) amb un ritme de joc de 5 minuts més 3 seconds per a cada jugador els aparellaments es faran amb l’ajuda del programa Swiss Manager. El ranking i els trams s’ordenaran per Elo català, els jugadors que només tinguin Elo FIDE se’ls hi assignarà aquest + 100 punts, i els jugadors sense Elo se’ls assignarà 1700 punts. El temps d’espera per incompareixença queda fixat en caiguda de bandera per a cada ronda. Si la bandera cau, es donarà la partida per perduda.

4.- Desempats

En cas d’empat s’aplicaran els següents criteris,

1- Nombre de victòries

2- Resultat particular

3- Bucholz mitjà

5.- Director del torneig

El director del torneig és el Sr, Fernando Cardenas, les seves decisions son finals.

6.- Taula de premis individuals

Classificació General:

· Campió: 25% de les inscripcions cobrades · 2on classificat: 15% de les inscripcions cobrades · 1er. classificat d’elo català inferior a 2000 punts ; 10% de les inscripcions cobrades

- 1er. classificat d’elo català inferior a 1800 puns; 10% de les inscripcions cobrades Millor classificat s/16 ; trofeu

7.- Inscripcions i incidències

Les inscripcions al torneig podran efectuar-se fins al divendres 12 de juliol a les 17,00 hs. Podran fer-se per:

telèfon o wass al 691 743 968

e-mail: openstrespeons@gmail.com ó a www.trespeons.com

web: www.trespeons.com

Els drets  d’inscripció seran de 5 euros (general), i de 2,5€ per majors de 65 anys, menors de 16, socis Tres Peons i alumnes dels “Tallers de Fernando”. 8-Incompareixença Tot jugador que no es presenti a qualsevol ronda del torneig sense causa justificada serà eliminat del mateix.

Tot allò no contemplat en aquestes bases es resoldrà aplicant la normativa de FIDE. La participació en aquest torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.

9- Admissió de jugadors

La organització es reserva el dret d’admissió 

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

1