bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 12/04/2019 07:48:02

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

Palmarés

Resultados 2003

MF CARLOS FERRÓN

Resultados 2004

MI JORGE GONZALEZ

GM MARC NARCISO

Resultados 2006

GM Oleg Korneev

Resultados 2007

GM MARC NARCISO

Resultados 2008

MI JAIME ALEXANDER CUARTAS

Resultados 2009

GM IBRAGIM KHAMRAKULOV

Resultados 2010

GM Xavi Vila

Resultados 2011

GM Jorge Cori

Resultados 2012

 

GM Xavi Vila

Resultados 2013

Resultados 2014

Resultados 2015

Resultados 2016

Resultados 2017

Resultados 2018

Inscritos 2019

 

     

logoescacs.gif (4944 bytes)XVII TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ ACTIVO

“VILA DE SANTA COLOMA DE QUERALT”

XVI Circuit Català d’oberts Internacionals (a/a)

           Domingo, 2 de junio de 2019 a las 9:30 de la mañana.

                                              Sistema Suizo a 8 rondas (partidas a 15’+5”)

                                        Local de juego: Teatro l’Estrella. C/ Montblanc nº 22

 TABLERO DE PREMIOS

PREMIOS TRAMOS P0R ELO FIDE RÁPIDO

HORARIO DE JUEGO

 

1er clasificado:  375 € + trofeo

2n clasificado:   225 € + trofeo

3r clasificado:    140 € + trofeo

4rt clasificado:          110 € 

clasificado:            100 € 

clasificado:             90 € 

clasificado:            80 €                      

clasificado:            75 €   

1r jugador local:   trofeo+ obsequio

1r veterà (1959 i anterior) : 30 € + trofeu

1r sub-16 (2003-2004):  trofeu+obsequi

1r sub-14 (2005-2006):  trofeu+obsequi

1r sub-12 (2007-2008):  trofeu+obsequi

1r sub-10 (2009.…..) :  trofeu+obsequi

TRAMO A:  2250-2400

1r       70€ + trofeo

2on    45€

3er     25€

TRAMO B:  2100-2249

1r       70€ + trofeo

2on    45€

3er     25€

TRAMO C: 1950-2099

1r       70€ + trofeo

2on    45€

3er     25€

TRAMO D: 1800-1949

1r       70 € + trofeo

2on    45€

3er     25€

TRAMO E: 1650-1799

1r       70€ + trofeo

2on    45€

3er     25 €

 

TRAMO F: ELO inferior a 1650

1r        70€+trofeo

2on      45€

3er       25€T

 

 

 

domingo 2    de junio

 

Mañana:

Ronda 1:   09:30 h.

 

Tarde:

Ronda 5:   16:00 h.

 

 

 

 

 

 

Premis Trams d’ELO: El jugador sense elo Fide ràpid/estandard se li assignarà el tram corresponen al seu ELO català ràpid menys 105 punts. Aquesta norma no afecta al rànquing inicial.

           EL TORNEIG SERÀ EVALUAT PER ELO FIDE i ELO CATALÀ de RÀPIDES

INSCRIPCIONS:                              Sèniors:                          17€

                                                            Sub-16 i Veterans:         12€

Es considera jugador/a Sub-16 el/a nascud/a l’any 2003 i posteriors

Es considera jugador/a veterà/na el/a nascud/a l’any 1959 i anteriors

 Els jugadors d’ELO Fide/Català ràpid igual ó superior a 2350 tenen inscripció gratuïta

Inscripció gratuïta per a tots els campions de Catalunya 2019 (absolut i per edats, masculí i femení)

 

Inscripcions a:

 E.MAIL:   scqescacs@gmail.com

       646156018 Cisco Solà    654095338  Salvador Barrot        659961519 Joan Àngel Vidal         

Tancament d’inscripcions:              dia 31 de maig a les 23:59 hores

 Organitza:

Associació d´Escacs Santa Coloma de  Queralt.

Col·laboradors:

Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

Amb el suport de:

Federació Catalana d´Escacs – Delegació de Tarragona

 

 

 

 

logoescacs.gif (4944 bytes)XVII TORNEIG OBERT D’ESCACS ACTIUS

“VILA DE SANTA COLOMA DE QUERALT”

XVI Circuit Català d’Oberts Internacionals (a/a)

BASES  DEL  TORNEIG

1.    Torneig obert a tots els jugadors amb llicència federativa en vigor.

2.    El sistema de joc serà un suís a 8 rondes . Els emparellaments es realitzaran informàticament.

3.    El ritme de joc serà de 15 minuts per jugador/a + 5 segons per jugada des del primer moviment.

4.    El jugador que no es presenti a una ronda, sense justificació i a criteri de l’organització, serà eliminat del torneig. El jugador que es presenti desprès de la caiguda de bandera, perdrà la partida, tret que l’àrbitre decideixi un altre cosa. L’absència a dues rondes comporta la retirada del torneig. Els jugadors retirats o eliminats perden tots els drets que li otorguen aquestes bases.

5.    Els jugadors no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament tant dintre com fora de les instal·lacions esportives.

6.    Local de joc: Teatre L’Estrella. SANTA COLOMA DE QUERALT

7.    El local està adaptat per a persones amb discapacitat física,segons la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya.

8.    Dia de joc: 2 de juny de 2019 (Diumenge). Mati (9:30) i Tarda (16:00)

9.     El torneig  serà evaluat per ELO FIDE RÀPID i ELO CATALÀ RÀPID

10.  El rànquing es publicarà a la sala de joc. Es farà per ELO FIDE RÀPID i en el seu defecte s’aplicarà el elo Fide Estandard. S’admetran reclamacions al mateix fins a les 12:00 hores del dia 2 de juny de 2019.

11.  Desempats :         1)  Resultat particular

2)  Buchholz – 1 amb ajust Fide de contrincant virtual                                          3)  Buchholz Total amb ajust Fide de contrincant virtual

4)  Perfomance Recursiva (54)

5)  Sonneborn-Berger

6)  Sorteig

S’aplicaran per aquest ordre

12.  No està permès fer servir telèfons mòbils dins de la sala de joc sense autorització de l’àrbitre. El fet de sonar el telèfon del jugador comporta la pèrdua de la partida o l’expulsió de la sala de joc de l’espectador.

13.  Es farà us de rellotges digitals per un millor control i supervisió dels temps de joc dels participants. S’aplica l’APÈNDIX A: ESCACS RÀPIDS de les Lleis del Escacs i lo establert en l’apartat A4.

14.  Aquest torneig es regeix per les normes del XVI Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs “GRAN PREMI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA” en la categoria “a” i ”a”                                        (  http://www.escacscircuit.cat/   ).

15.  Hi ha un imprès oficial de reclamació de la F.C.E. a disposició dels participants. Totes les reclamacions es faran per escrit, s’entregaran al director del torneig, abans de publicar l’aparellament de la següent ronda o en el termini màxim de 15 minuts després de la incidència.

16.  Les decisions de l'Àrbitre Principal seran inapel·lables. Les reclamacions sobre una decisió de l’àrbitre principal no impediran el desenvolupament de la competició i seran enviades, un cop finalitzat el torneig, al Comitè de Competició de la FCE per redimir les responsabilitats dels implicats.

17.              Director del Torneig:                         Salvador Barrot Farré     

       Àrbitre Principal:                               Josep M Camell Jané  (A.F.)

            Àrbitre Adjunt:                                  Francesc Solà Sendra (A.C.)

18.  L’import de la inscripció s’abonarà abans de la primera ronda. Els jugadors que no hagin abonat la inscripció podran ser retirats a la segona ronda.

19.  El lliurament de premis es durà a terme al finalitzar l’última ronda i serà obligatòria la presència dels jugadors premiats

20.  Els premis i trofeus no seran acumulatius i s’entregarà el de quantia més gran. Si un jugador pot accedir a dos trofeus, l’organització li assignarà el que cregui convenient.

21.  L’import dels premis s’entregarà per rigorós ordre de classificació. No seran, per tant, divisibles.

22.  Els premis no lliurats es consideraran perduts.

23.  L’organització es reserva el dret d’admissió, així com el de modificar l’import dels premis depenent del nombre d’inscripcions. Els premis definitius es comunicarà abans de començar la competició.

24.  Els participants en aquesta competició accepten i se sotmeten a la Jurisdicció Disciplinaria Esportiva i a la normativa interna de la Federació Catalana d’Escacs

25.  Tot allò no previst en aquestes bases es resoldrà d’acord amb la reglamentació de la Fide i FCE.

26.  Els jugadors autoritzen la publicació de les seves dades i fotografies als mitjants de comunicació que l’organització consideri adients per la difusió de l’esdeveniment.

27.  La participació en aquest torneig comporta la total acceptació d’aquestes bases.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1