bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com2001 GM Kolev

2002 GM Moskalenko

2003           ?

Open AjedrezND 

6 de diciembre Casinet d'Hostafrancs

 Actualizado con fecha: 03/11/2003 00:55:21

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

 

   

V Campionat de Fires-III Provincial de semiràpides

Llista de jugadors
No Nom            Elo Titol Club         

1. Fluvià Poyatos, Joan   2530  MI Tordera       
2. Vila, Xavier       2305  MC Sta. Coloma Queralt 
3. Fluvià Frigola, Joan   2295  MC Tordera       
4. Mundet, Jaume       2260  MC Salt i Girona    
5. Ramírez, Joan Albert   2255  MC Cerdanyola del Vallès
6. Garcia, Francisco Javier 2210    La Passión      
7. Garcia, Jordi       2190    Gerunda       
8. Randazzo, Adrià      2185    Gavà         
9. Gusó, Jordi        2145    Gerunda       
10. Martorell, Joan      2140    Malgrat       
11. Vila, Jordi        2085    Sta. Coloma Queralt 
12. Alvarez, Jordi      2080    Gerunda       
13. Montpart, Jordi      2080    Figueres       
14. Martínez, Òscar      2050    Gerunda       
15. Rodríguez, Maties     2050    Salt i Girona    
16. Alonso, Àlvar       2035    ADAC         
17. Mayo, Martí        2035    ADAC         
18. Muratet Casadevall, Elies 2025    Banyoles       
19. Mundet, Joaquim      1990    Gerunda       
20. Cintas, Guillem      1960    Martorell      
21. Medinyà, Antoni      1955    Gerunda       
22. Cabello, Francisco    1920    Gerunda       
23. Martorell, Adrià     1920    Malgrat       
24. Pérez, Gabriel      1910    Palafrugell     
25. Chalmeta, Jordi      1890    Banyoles       
26. Mayo, Andreu       1890    ADAC         
27. Pont, Marc        1885    Gerunda       
28. Martín, Gerard      1855    Banyoles       
29. Urbano, Moisès      1840    Gerunda       
30. Pérez, Ricardo      1835    Palafrugell     
31. Alonso, Pablo       1825    ADAC         
32. Vázquez, Enric      1825    Sta. Eugènia     
33. Muratet Esteban, Elies  1805    Banyoles       
34. Prujà, Marc        1805    ADAC         
35. Vidal, Àlex        1795    Salt i Girona    
36. Mota, David        1790    Gerunda       
37. Duran, Joan        1785    Gerunda       
38. Bigas, Jordi       1780    Guixolenc      
39. Güell, Jordi       1775    St. Gregori     
40. Carreño, Arnau      1770    ADAC         
*41. Lara, José        1770    Palafrugell     
42. Vidal, Jordi       1755    Salt i Girona    
43. Jaaidi, Anaas       1750    Salt i Girona    
44. Ribot, Andreu       1720    Gerunda       
45. Angulo, Eduardo      1700    Sta. Eugènia     
46. Camps, Josep       1700    Gerunda       
47. González, Marium     1700    Cerdanyola del Vallès
48. Hernández, Daniel     1700    Gerunda       
49. Vela, Ferran       1700    Sta. Eugènia     

*Entra a la ronda 2.

 Ronda 1

No Nom               Nom          

 1 Fluvià Poyatos, Joan  1:0  Chalmeta, Jordi     
 2 Mayo, Andreu      0:1  Vila, Xavier       
 3 Fluvià Frigola, Joan  1:0  Pont, Marc        
 4 Martín, Gerard     0:1  Mundet, Jaume      
 5 Ramírez, Joan Albert  1:0  Urbano, Moisès      
 6 Pérez, Ricardo     0:1  Garcia, Francisco Javier 
 7 Garcia, Jordi      1:0  Alonso, Pablo      
 8 Vázquez, Enric     0:1  Randazzo, Adrià     
 9 Gusó, Jordi       1:0  Muratet Esteban, Elies  
10 Prujà, Marc       0:1  Martorell, Joan     
11 Vila, Jordi       1:0  Vidal, Àlex       
12 Mota, David       0:1  Alvarez, Jordi      
13 Montpart, Jordi     1:0  Duran, Joan       
14 Bigas, Jordi      0:1  Martínez, Òscar     
15 Rodríguez, Maties    1:0  Güell, Jordi       
16 Carreño, Arnau     0:1  Alonso, Àlvar      
17 Mayo, Martí       1:0  Vidal, Jordi       
18 Jaaidi, Anaas      0:1  Muratet Casadevall, Elies
19 Mundet, Joaquim     1:0  Ribot, Andreu      
20 Angulo, Eduardo     0:1  Cintas, Guillem     
21 Medinyà, Antoni     1:0  Camps, Josep       
22 González, Marium    0:1  Cabello, Francisco    
23 Martorell, Adrià    1:0  Hernández, Daniel    
24 Vela, Ferran      1:0  Pérez, Gabriel   

 Ronda 2 
No Nom           Total      Nom         Total  

 1 Montpart, Jordi      [1]   0:1  Fluvià Poyatos, Joan [1] 
 2 Vila, Xavier       [1]   1:0  Rodríguez, Maties  [1] 
 3 Martínez, Òscar      [1]   0:1  Fluvià Frigola, Joan [1] 
 4 Mundet, Jaume       [1]   1:0  Mayo, Martí     [1] 
 5 Alonso, Àlvar       [1]   0:1  Ramírez, Joan Albert [1] 
 6 Garcia, Francisco Javier [1]   1:0  Mundet, Joaquim   [1] 
 7 Muratet Casadevall, Elies [1]   0:1  Garcia, Jordi    [1] 
 8 Randazzo, Adrià      [1]   1:0  Medinyà, Antoni   [1] 
 9 Cintas, Guillem      [1]   0:1  Gusó, Jordi     [1] 
10 Martorell, Joan      [1]   1:0  Martorell, Adrià   [1] 
11 Cabello, Francisco    [1]   0:1  Vila, Jordi     [1] 
12 Alvarez, Jordi      [1]   1:0  Vela, Ferran     [1] 
13 Pérez, Gabriel      [0]   1:0  Mota, David     [0] 
14 Chalmeta, Jordi      [0]   1:0  Bigas, Jordi     [0] 
15 Duran, Joan        [0]   0:1  Mayo, Andreu     [0] 
16 Pont, Marc        [0]   1:0  Carreño, Arnau    [0] 
17 Güell, Jordi       [0]   .5:.5  Martín, Gerard    [0] 
18 Urbano, Moisès      [0]   1:0  Jaaidi, Anaas    [0] 
19 Vidal, Jordi       [0]   0:1  Pérez, Ricardo    [0] 
20 Alonso, Pablo       [0]   1:0  Angulo, Eduardo   [0] 
21 Ribot, Andreu       [0]   0:1  Vázquez, Enric    [0] 
22 Muratet Esteban, Elies  [0]   1:0  González, Marium   [0] 
23 Camps, Josep       [0]   0:1  Prujà, Marc     [0] 
24 Vidal, Àlex        [0]   0:1  Lara, José      [0] 
25 Hernández, Daniel     [0]   1:0  BYE         

 Ronda 3 

No Nom           Total    Nom           Total  

 1 Fluvià Poyatos, Joan [2]   1:0  Randazzo, Adrià      [2] 
 2 Garcia, Jordi    [2]   .5:.5  Vila, Xavier       [2] 
 3 Fluvià Frigola, Joan [2]   1:0  Martorell, Joan      [2] 
 4 Gusó, Jordi     [2]   .5:.5  Mundet, Jaume       [2] 
 5 Ramírez, Joan Albert [2]   1:0  Alvarez, Jordi      [2] 
 6 Vila, Jordi     [2]   0:1  Garcia, Francisco Javier [2] 
 7 Mayo, Andreu     [1]   0:1  Montpart, Jordi      [1] 
 8 Pérez, Ricardo    [1]   0:1  Martínez, Òscar      [1] 
 9 Rodríguez, Maties  [1]   1:0  Chalmeta, Jordi      [1] 
10 Vázquez, Enric    [1]   0:1  Alonso, Àlvar       [1] 
11 Mayo, Martí     [1]   1:0  Pont, Marc        [1] 
12 Prujà, Marc     [1]   0:1  Muratet Casadevall, Elies [1] 
13 Mundet, Joaquim   [1]   0:1  Urbano, Moisès      [1] 
14 Lara, José      [1]   0:1  Cintas, Guillem      [1] 
15 Medinyà, Antoni   [1]   0:1  Alonso, Pablo       [1] 
16 Vela, Ferran     [1]   1:0  Cabello, Francisco    [1] 
17 Martorell, Adrià   [1]   0:1  Muratet Esteban, Elies  [1] 
18 Hernández, Daniel  [1]   1:0  Pérez, Gabriel      [1] 
19 Martín, Gerard    [.5]   0:1  Vidal, Àlex        [0] 
20 Mota, David     [0]   0:1  Güell, Jordi       [.5] 
21 Jaaidi, Anaas    [0]   0:1  Duran, Joan        [0] 
22 Bigas, Jordi     [0]   1:0  Ribot, Andreu       [0] 
23 Carreño, Arnau    [0]   1:0  Camps, Josep       [0] 
24 Angulo, Eduardo   [0]   1:0  Vidal, Jordi       [0] 
25 González, Marium   [0]   1:0  BYE  

 Ronda 4

No Nom           Total      Nom           Total  

 1 Ramírez, Joan Albert   [3]   0:1  Fluvià Poyatos, Joan   [3] 
 2 Garcia, Francisco Javier [3]   1:0  Fluvià Frigola, Joan   [3] 
 3 Vila, Xavier       [2.5]  1:0  Gusó, Jordi        [2.5]
 4 Mundet, Jaume      [2.5]  .5:.5  Garcia, Jordi       [2.5]
 5 Randazzo, Adrià     [2]   1:0  Mayo, Martí        [2] 
 6 Martorell, Joan     [2]   1:0  Muratet Casadevall, Elies [2] 
 7 Cintas, Guillem     [2]   0:1  Vila, Jordi        [2] 
 8 Alvarez, Jordi      [2]   1:0  Urbano, Moisès      [2] 
 9 Alonso, Pablo      [2]   .5:.5  Montpart, Jordi      [2] 
10 Martínez, Òscar     [2]   .5:.5  Hernández, Daniel     [2] 
11 Muratet Esteban, Elies  [2]   0:1  Rodríguez, Maties     [2] 
12 Alonso, Àlvar      [2]   1:0  Vela, Ferran       [2] 
13 Güell, Jordi       [1.5]  0:1  Mundet, Joaquim      [1] 
14 Vázquez, Enric      [1]   1:0  Medinyà, Antoni      [1] 
15 Cabello, Francisco    [1]   0:1  Prujà, Marc        [1] 
16 Vidal, Àlex       [1]   0:1  Martorell, Adrià     [1] 
17 Pérez, Gabriel      [1]   1:0  Bigas, Jordi       [1] 
18 Chalmeta, Jordi     [1]   1:0  Carreño, Arnau      [1] 
19 González, Marium     [1]   0:1  Mayo, Andreu       [1] 
20 Pont, Marc        [1]   0:1  Lara, José        [1] 
21 Duran, Joan       [1]   0:1  Pérez, Ricardo      [1] 
22 Martín, Gerard      [.5]   1:0  Angulo, Eduardo      [1] 
23 Ribot, Andreu      [0]   1:0  Mota, David        [0] 
24 Vidal, Jordi       [0]   0:1  Jaaidi, Anaas       [0] 
25 Camps, Josep       [0]   1:0  BYE         

 Ronda 5 

No Nom           Total      Nom           Total 

 1 Fluvià Poyatos, Joan   [4]   1:0  Garcia, Francisco Javier [4] 
 2 Fluvià Frigola, Joan   [3]   .5:.5  Vila, Xavier       [3.5]
 3 Martorell, Joan      [3]   0:1  Mundet, Jaume      [3] 
 4 Vila, Jordi        [3]   .5:.5  Ramírez, Joan Albert   [3] 
 5 Garcia, Jordi       [3]   1:0  Alvarez, Jordi      [3] 
 6 Rodríguez, Maties     [3]   0:1  Randazzo, Adrià     [3] 
 7 Gusó, Jordi        [2.5]  .5:.5  Alonso, Àlvar      [3] 
 8 Montpart, Jordi      [2.5]  0:1  Martínez, Òscar     [2.5]
 9 Hernández, Daniel     [2.5]  1:0  Alonso, Pablo      [2.5]
10 Mayo, Martí        [2]   .5:.5  Mayo, Andreu       [2] 
11 Muratet Casadevall, Elies [2]   1:0  Pérez, Ricardo      [2] 
12 Mundet, Joaquim      [2]   .5:.5  Muratet Esteban, Elies  [2] 
13 Urbano, Moisès      [2]   0:1  Cintas, Guillem     [2] 
14 Martorell, Adrià     [2]   1:0  Vázquez, Enric      [2] 
15 Prujà, Marc        [2]   0:1  Pérez, Gabriel      [2] 
16 Lara, José        [2]   0:1  Chalmeta, Jordi     [2] 
17 Vela, Ferran       [2]   1:0  Martín, Gerard      [1.5]
18 Carreño, Arnau      [1]   0:1  Güell, Jordi       [1.5]
19 Medinyà, Antoni      [1]   1:0  Ribot, Andreu      [1] 
20 Jaaidi, Anaas       [1]   0:1  Cabello, Francisco    [1] 
21 Angulo, Eduardo      [1]   0:1  Pont, Marc        [1] 
22 Camps, Josep       [1]   0:1  Vidal, Àlex       [1] 
23 Bigas, Jordi       [1]   1:0  González, Marium     [1] 
24 Mota, David        [0]   0:1  Duran, Joan       [1] 
25 Vidal, Jordi       [0]   1:0  BYE       

 Ronda 6 

No Nom           Total      Nom         Total 

 1 Vila, Xavier       [4]   0:1  Fluvià Poyatos, Joan [5] 
 2 Mundet, Jaume       [4]   .5:.5  Randazzo, Adrià   [4] 
 3 Garcia, Francisco Javier [4]   1:0  Garcia, Jordi    [4] 
 4 Alonso, Àlvar       [3.5]  0:1  Fluvià Frigola, Joan [3.5]
 5 Martínez, Òscar      [3.5]  0:1  Ramírez, Joan Albert [3.5]
 6 Hernández, Daniel     [3.5]  0:1  Vila, Jordi     [3.5]
 7 Pérez, Gabriel      [3]   0:1  Gusó, Jordi     [3] 
 8 Chalmeta, Jordi      [3]   0:1  Martorell, Joan   [3] 
 9 Alvarez, Jordi      [3]   1:0  Martorell, Adrià   [3] 
10 Cintas, Guillem      [3]   0:1  Rodríguez, Maties  [3] 
11 Muratet Casadevall, Elies [3]   1:0  Vela, Ferran     [3] 
12 Muratet Esteban, Elies  [2.5]  0:1  Montpart, Jordi   [2.5]
13 Alonso, Pablo       [2.5]  .5:.5  Mayo, Martí     [2.5]
14 Mayo, Andreu       [2.5]  1:0  Mundet, Joaquim   [2.5]
15 Güell, Jordi       [2.5]  1:0  Medinyà, Antoni   [2] 
16 Cabello, Francisco    [2]   .5:.5  Vidal, Àlex     [2] 
17 Pont, Marc        [2]   .5:.5  Prujà, Marc     [2] 
18 Urbano, Moisès      [2]   1:0  Bigas, Jordi     [2] 
19 Pérez, Ricardo      [2]   1:0  Lara, José      [2] 
20 Duran, Joan        [2]   1:0  Vázquez, Enric    [2] 
21 Martín, Gerard      [1.5]  1:0  Carreño, Arnau    [1] 
22 Camps, Josep       [1]   0:1  Vidal, Jordi     [1] 
23 González, Marium     [1]   0:1  Jaaidi, Anaas    [1] 
24 Ribot, Andreu       [1]   0:1  Angulo, Eduardo   [1] 
25 Mota, David        [0]   1:0  BYE     

 Ronda 7
 
No Nom         Total      Nom            Total 

 1 Fluvià Poyatos, Joan [6]   1:0  Fluvià Frigola, Joan   [4.5]
 2 Randazzo, Adrià   [4.5]  .5:.5  Garcia, Francisco Javier [5] 
 3 Ramírez, Joan Albert [4.5]  1:0  Mundet, Jaume       [4.5]
 4 Vila, Jordi     [4.5]  0:1  Vila, Xavier       [4] 
 5 Garcia, Jordi    [4]   0:1  Rodríguez, Maties     [4] 
 6 Gusó, Jordi     [4]   1:0  Muratet Casadevall, Elies [4] 
 7 Martorell, Joan   [4]   1:0  Alvarez, Jordi      [4] 
 8 Montpart, Jordi   [3.5]  1:0  Güell, Jordi       [3.5]
 9 Mayo, Andreu     [3.5]  0:1  Martínez, Òscar      [3.5]
10 Alonso, Àlvar    [3.5]  1:0  Hernández, Daniel     [3.5]
11 Mayo, Martí     [3]   1:0  Urbano, Moisès      [3] 
12 Pérez, Ricardo    [3]   0:1  Cintas, Guillem      [3] 
13 Martorell, Adrià   [3]   1:0  Alonso, Pablo       [3] 
14 Duran, Joan     [3]   .5:.5  Pérez, Gabriel      [3] 
15 Vela, Ferran     [3]   .5:.5  Chalmeta, Jordi      [3] 
16 Mundet, Joaquim   [2.5]  .5:.5  Cabello, Francisco    [2.5]
17 Vidal, Àlex     [2.5]  1:0  Pont, Marc        [2.5]
18 Prujà, Marc     [2.5]  0:1  Martín, Gerard      [2.5]
19 Medinyà, Antoni   [2]   1:0  Muratet Esteban, Elies  [2.5]
20 Vázquez, Enric    [2]   0:1  Vidal, Jordi       [2] 
21 Bigas, Jordi     [2]   1:0  Jaaidi, Anaas       [2] 
22 Lara, José      [2]   1:0  Angulo, Eduardo      [2] 
23 Mota, David     [1]   1:0  Camps, Josep       [1] 
24 Carreño, Arnau    [1]   1:0  González, Marium     [1] 
25 Ribot, Andreu    [1]   1:0  BYE     

 Ronda 8 

No Nom            Total      Nom         Total 

 1 Rodríguez, Maties     [5]   .5:.5  Fluvià Poyatos, Joan [7] 
 2 Garcia, Francisco Javier [5.5]  0:1  Ramírez, Joan Albert [5.5]
 3 Vila, Xavier       [5]   1:0  Martorell, Joan   [5] 
 4 Randazzo, Adrià      [5]   1:0  Gusó, Jordi     [5] 
 5 Fluvià Frigola, Joan   [4.5]  1:0  Montpart, Jordi   [4.5]
 6 Mundet, Jaume       [4.5]  1:0  Alonso, Àlvar    [4.5]
 7 Martínez, Òscar      [4.5]  1:0  Vila, Jordi     [4.5]
 8 Cintas, Guillem      [4]   1:0  Garcia, Jordi    [4] 
 9 Alvarez, Jordi      [4]   0:1  Mayo, Martí     [4] 
10 Muratet Casadevall, Elies [4]   1:0  Martorell, Adrià   [4] 
11 Pérez, Gabriel      [3.5]  1:0  Martín, Gerard    [3.5]
12 Chalmeta, Jordi      [3.5]  1:0  Duran, Joan     [3.5]
13 Güell, Jordi       [3.5]  0:1  Mayo, Andreu     [3.5]
14 Vidal, Àlex        [3.5]  0:1  Vela, Ferran     [3.5]
15 Hernández, Daniel     [3.5]  1:0  Mundet, Joaquim   [3] 
16 Vidal, Jordi       [3]   0:1  Medinyà, Antoni   [3] 
17 Cabello, Francisco    [3]   0:1  Bigas, Jordi     [3] 
18 Urbano, Moisès      [3]   1:0  Lara, José      [3] 
19 Alonso, Pablo       [3]   0:1  Pérez, Ricardo    [3] 
20 Muratet Esteban, Elies  [2.5]  1:0  Prujà, Marc     [2.5]
21 Pont, Marc        [2.5]  .5:.5  Vázquez, Enric    [2] 
22 Jaaidi, Anaas       [2]   0:1  Mota, David     [2] 
23 Ribot, Andreu       [2]   0:1  Carreño, Arnau    [2] 
24 González, Marium     [1]   1:0  Camps, Josep     [1] 
25 Angulo, Eduardo      [2]   1:0  BYE    

 Classificació

   Nom                 ELO Club         Punts  Buch-b Buch Sonen

 1  Fluvià Poyatos, Joan        2530 Tordera        7.5   39.5 44.0 41.25
 2  Ramírez, Joan Albert        2255 Cerdanyola del Vallès 6.5   37.0 41.0 31.25
 3  Randazzo, Adrià           2185 Gavà         6    38.0 40.5 27.50
 4  Vila, Xavier            2305 Sta. Coloma Queralt  6    37.5 41.5 29.25
 5  Fluvià Frigola, Joan        2295 Tordera        5.5   38.5 41.5 25.50
 6  Garcia, Francisco Javier      2210 La Passión      5.5   38.0 41.0 24.00
 7  Rodríguez, Maties          2050 Salt i Girona    5.5   36.5 40.0 24.25
 8  Mundet, Jaume            2260 Salt i Girona     5.5   36.0 39.5 25.50
 9  Martínez, Òscar           2050 Gerunda        5.5   33.5 37.5 23.75
 10  Gusó, Jordi             2145 Gerunda        5    36.5 40.0 23.00
 11  Martorell, Joan           2140 Malgrat        5    34.5 37.0 20.00
 12  Cintas, Guillem           1960 Martorell       5    30.0 32.5 18.00
 13  Mayo, Martí             2035 ADAC         5    30.0 32.5 17.75
 14  Muratet Casadevall, Elies      2025 Banyoles       5    29.0 31.0 17.00
 15  Vila, Jordi             2085 Sta. Coloma Queralt  4.5   36.0 39.0 19.25
 16  Alonso, Àlvar            2035 ADAC         4.5   34.0 36.5 17.00
 17  Montpart, Jordi           2080 Figueres       4.5   33.5 36.5 16.50
 18  Chalmeta, Jordi           1890 Banyoles       4.5   33.0 36.0 15.75
 19  Mayo, Andreu            1890 ADAC         4.5   31.0 32.5 14.50
 20  Hernández, Daniel          1700 Gerunda        4.5   30.0 33.0 13.25
 21  Vela, Ferran            1700 Sta. Eugènia     4.5   29.5 32.5 16.75
 22  Pérez, Gabriel           1910 Palafrugell      4.5   27.0 29.5 14.75
 23  Garcia, Jordi            2190 Gerunda        4    36.5 39.5 17.75
 24  Alvarez, Jordi           2080 Gerunda        4    33.0 35.5 15.50
 25  Pérez, Ricardo           1835 Palafrugell      4    30.5 33.0 12.50
 26  Urbano, Moisès           1840 Gerunda        4    30.5 32.5 12.00
 27  Martorell, Adrià          1920 Malgrat        4    28.0 30.5 13.50
 28  Bigas, Jordi            1780 Guixolenc       4    25.0 26.5 9.00
 29  Medinyà, Antoni           1955 Gerunda        4    22.5 23.0 9.50
 30  Muratet Esteban, Elies       1805 Banyoles       3.5   28.5 30.0 10.00
 31  Güell, Jordi            1775 St. Gregori      3.5   28.0 30.5 11.75
 32  Martín, Gerard           1855 Banyoles       3.5   27.0 29.5 10.25
 33  Duran, Joan             1785 Gerunda        3.5   27.0 29.0 9.75
 34  Vidal, Àlex             1795 Salt i Girona     3.5   25.5 26.0 9.00
 35  Alonso, Pablo            1825 ADAC         3    29.5 32.0 11.75
 36  Lara, José             1770 Palafrugell      3    28.0 30.5 9.50
 37  Mundet, Joaquim           1990 Gerunda        3    28.0 29.5 8.75
 38  Pont, Marc             1885 Gerunda        3    25.0 27.5 8.50
 39  Cabello, Francisco         1920 Gerunda        3    24.0 25.5 7.25
 40  Angulo, Eduardo           1700 Sta. Eugènia     3    24.0 25.5 5.00
 41  Vidal, Jordi            1755 Salt i Girona     3    24.0 24.5 3.50
 42  Mota, David             1790 Gerunda        3    23.0 23.5 3.00
 43  Carreño, Arnau           1770 ADAC         3    22.0 22.5 5.00
 44  Vázquez, Enric           1825 Sta. Eugènia     2.5   27.5 29.0 7.50
 45  Prujà, Marc             1805 ADAC         2.5   27.5 28.0 5.50
 46  Jaaidi, Anaas            1750 Salt i Girona     2    24.5 26.0 5.00
 47  González, Marium          1700 Cerdanyola del Vallès 2    24.0 24.5 1.00
 48  Ribot, Andreu            1720 Gerunda        2    23.0 25.5 3.00
 49  Camps, Josep            1700 Gerunda        1    22.0 23.5 0.00
 

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

  

  


 

1