bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com   

 

 Actualizado con fecha: 12/03/2003 21:42:11

agregar a favoritos

enlaces fotos todo elo debates
comunidad chat teoria  
 
Obert de la Lira
1ª Ronda

Barcelona, 17 de gener de 2003
Tauler nº

 1....	O. RUIZ (La Lira)	(2335)		-		LL. MARTÍN (La Lira)	(1935)
 2....	C. NOTIVOLI (La Lira)	(1935)		-		M. BESTARD (Barna-Vulcà)(2190)
 3....	J. VIVES (La Lira)	(2175)		-		M. ELIAS (Ideal Clavé)	(1930)
 4....	J. SERVENT (Comtal)	(1925)		-		E. MARTÍN (La Lira)	(2170)
 5....	J. RITTER (Cerdanyola)	(2145)		-		F. MIGUEL (Ninot)	(1900)
 6....	LL. FEBRERO (Comtal)	(1875)		-		D. MIGUEL (Padró)	(2095)
 7....	C. DUZ (Ninot)		(2085)		-		T. SÁNCHEZ (La Lira)	(1845)
 8....	LL. GARCÍA G. (Ninot)	(1845)		-		S. BONAY (Gavà)	(2070)
 9....	J. FRANCH (La Lira)	(2070)		-		E. ARILLA (Sant Martí)	(1825)
10....	A. BALLVÉ (Sant Martí)	(1800)		-		J. JIMÉNEZ (Hortenc)	(2055)
11....	X. COLOM (U. G. E.)	(2045)		-		A. GARCÍA F. (Ninot)	(1720)
12....	A. VILA (Collblanc)	(1720)		-		C. DE LA FUENTE (La Lira)(2045)
13....	R. LAMA (La Lira)	(2025)		-		LL. VICIÉN (Ninot)	(1715)
14....	R. BERMEJO (Hortenc)	(1700)		-		E. MARTÍNEZ (Sant Josep)(2005)
15....	Y. PEÑAS (Ideal Clavé)	(1995)		-		J. CASALS (Foment)	(1700)
16....	V. CLIMENT (Sant Martí)(1700)		-		A. ALEGRET (Epic Casino)(1990)
17....	E. CASTILLO (Cerdanyola)(1950)		-		P. G. LOREN (U. P. C.)	(1700)
18....	J. SUBIRATS (Hortenc)	(1700)		-		R. CRIADO (Foment)	(1940)

No sortejat:
	J. GEA (Ideal Clavé)	(2070) 
2ª Ronda

Barcelona, 24 de gener de 2003
Tauler nº

 1....	J. JIMÉNEZ (Hortenc)	(2055)	1	-	1	Ò. RUIZ (La Lira)	(2335)
 2....	M. BESTARD (Barna-Vulcà)(2190)	1	-	1	X. COLOM (U. G. E.)	(2045)
 3....	C. DE LA FUENTE (La Lira)(2045)1	-	1	J. VIVES (La Lira)	(2175)
 4....	E. MARTÍN (La Lira)	(2170)	1	-	1	R. LAMA (La Lira)	(2025)
 5....	E. MARTÍNEZ (Sant Josep)(2005)	1	-	1	J. RITTER (Cerdanyola)	(2145)
 6....	D. MIGUEL (Padró)	(2095)	1	-	1	Y. PEÑAS (Ideal Clavé)	(1995)
 7....	A. ALEGRET (Epic Casino)(1990)	1	-	1	C. DUZ (Ninot)		(2085)
 8....	S. BONAY (Gavà)	(2070)	1	-	1	E. CASTILLO (Cerdanyola)(1950)
 9....	R. CRIADO (Foment)	(1940)	1	-	1	J. FRANCH (La Lira)	(2070)
10....	J. GEA (Ideal Clavé)	(2070)	0	-	0	A. BALLVÉ (Sant Martí)	(1800)
11....	LL. MARTÍN (La Lira)	(1935)	0	-	0	A. VILA (Collblanc)	(1720)
12....	A. GARCÍA F. (Ninot)	(1720)	0	-	0	C. NOTIVOLI (La Lira)	(1935)
13....	M. ELIAS (Ideal Clavé)	(1930)	0	-	0	R. BERMEJO (Hortenc)	(1700)
14....	LL. VICIÉN (Ninot)	(1715)	0	-	0	J. SERVENT (Comtal)	(1925)
15....	F. MIGUEL (Ninot)	(1900)	0	-	0	P. CLIMENT (Sant Martí)(1700)
16....	J. CASALS (Foment)	(1700)	0	-	0	LL. FEBRERO (Comtal)	(1875)
17....	P. G. LOREN (U. P. C.)	(1700)	0	-	0	LL. GARCÍA G. (Ninot)	(1845)
18....	E. ARILLA (Sant Martí)	(1825)	0	-	0	J. SUBIRATS (Hortenc)	(1700)

Eliminat:
	T. SÁNCHEZ (La Lira)	(1845)	0
3ª Ronda

Barcelona, 31 de gener de 2003
Tauler nº

 1....	Ò. RUIZ (La Lira)	(2335)	2	-	2	D. MIGUEL (Padró)	(2095)
 2....	S. BONAY (Gavà)	(2070)	2	-	2	M. BESTARD (Barna-Vulcà)(2190)
 3....	J. VIVES (La Lira)	(2175)	2	-	2	A. ALEGRET (Terrassa)	(1990)
 4....	J. FRANCH (La Lira)	(2070)	2	-	2	E. MARTÍN (La Lira)	(2170)
 5....	Y. PEÑAS (Ideal Clavé)	(1995)	1	-	1	J. RITTER (Cerdanyola)	(2145)
 6....	C. DUZ (Ninot)		(2085)	1	-	1	R. CRIADO (Foment)	(1940)
 7....	E. CASTILLO (Cerdanyola)(1950)	1	-	1	J. GEA (Ideal Clavé)	(2070)
 8....	LL. MARTÍN (La Lira)	(1935)	1	-	1	J. JIMÉNEZ (Hortenc)	(2055)
 9....	X. COLOM (U. G. E.)	(2045)	1	-	1	M. ELIAS (Ideal Clavé)	(1930)
10....	C. NOTIVOLI (La Lira)	(1935)	1	-	1	C. DE LA FUENTE (La Lira)(2045)
11....	R. LAMA (La Lira)	(2025)	1	-	1	F. MIGUEL (Ninot)	(1900)
12....	J. SERVENT (Comtal)	(1925)	½	-	1	J. SUBIRATS (Hortenc)	(1700)
13....	LL. FEBRERO (Comtal)	(1875)	½	-	½	LL. VICIÉN (Ninot)	(1715)
14....	LL. GARCÍA G. (Ninot)	(1845)	½	-	½	J. CASALS (Foment)	(1700)
15....	E. ARILLA (Sant Martí)	(1825)	0	-	½	P. G. LOREN (U. P. C.)	(1700)
16....	A. BALLVÉ (Sant Martí)	(1800)	0	-	0	A. VILA (Collblanc)	(1720)
17....	R. BERMEJO (Hortenc)	(1700)	0	-	0	A. GARCÍA F. (Ninot)	(1720)

Descansa:
	P. CLIMENT (Sant Martí)	(1700)	0

No sortejat:
	E. MARTÍNEZ (Sant Josep)	(2005)	2
4ª Ronda

Barcelona, 7 de febrer de 2003
Tauler nº

 1....	E. MARTÍN (La Lira)	(2170)	3	-	3	Ò. RUIZ (La Lira)	(2335)
 2....	M. BESTARD (Barna-Vulcà)(2190)	3	-	3	J. VIVES (La Lira)	(2175)
 3....	C. DE LA FUENTE (La Lira)(2045)2	-	2	J. RITTER (Cerdanyola)	(2145)
 4....	D. MIGUEL (Padró)	(2095)	2	-	2	E. MARTÍNEZ (Sant Josep)(2005)
 5....	A. ALEGRET (Epic Casino)(1990)	2	-	2	S. BONAY (Gavà)	(2070)
 6....	M. ELIAS (Ideal Clavé)	(1930)	2	-	2	J. FRANCH (La Lira)	(2070)
 7....	J. JIMÉNEZ (Hortenc)	(2055)	2	-	2	E. CASTILLO (Cerdanyola)(1950)
 8....	F. MIGUEL (Ninot)	(1900)	2	-	1½	C. DUZ (Ninot)		(2085)
 9....	R. CRIADO (Foment)	(1940)	1½	-	1½	P. G. LOREN (U. P. C.)	(1700)
10....	J. CASALS (Foment)	(1700)	1½	-	1½	J. SERVENT (Comtal)	(1925)
11....	J. GEA (Ideal Clavé)	(2070)	1	-	1½	LL. FEBRERO (Comtal)	(1875)
12....	C. NOTIVOLI (La Lira)	(1935)	1	-	1	X. COLOM (U. G. E.)	(2045)
13....	A. BALLVÉ (Sant Martí)	(1800)	1	-	1	R. LAMA (La Lira)	(2025)
14....	P. CLIMENT (Sant Martí)(1700)	1	-	1	Y. PEÑAS (Ideal Clavé)	(1995)
15....	J. SUBIRATS (Hortenc)	(1700)	1	-	1	LL. MARTÍN (La Lira)	(1935)
16....	A. GARCÍA F. (Ninot)	(1720)	½	-	½	LL. GARCÍA G. (Ninot)	(1845)
17....	LL. VICIÉN (Ninot)	(1715)	½	-	½	R. BERMEJO (Hortenc)	(1700)
18....	A. VILA (Collblanc)	(1720)	0	-	0	E. ARILLA (Sant Martí)	(1825)

5ª Ronda

Barcelona, 14 de febrer de 2003
Tauler nº

 1....	Ò. RUIZ (La Lira)	(2335)	4	-	4	J. VIVES (La Lira)	(2175)
 2....	M. BESTARD (Barna-Vulcà)(2190)	3	-	3	J. JIMÉNEZ (Hortenc)	(2055)
 3....	J. RITTER (Cerdanyola)	(2145)	3	-	3	E. MARTÍN (La Lira)	(2170)
 4....	J. FRANCH (La Lira)	(2070)	3	-	3	D. MIGUEL (Padró)	(2095)
 5....	C. DUZ (Ninot)		(2085)	2½	-	2½	J. CASALS (Foment)	(1700)
 6....	P. G. LOREN (U. P. C.)	(1700)	2½	-	2½	A. ALEGRET (Terrassa)	(1990)
 7....	S. BONAY (Gavà)	(2070)	2½	-	2	C. DE LA FUENTE (La Lira)(2045)
 8....	LL. MARTÍN (La Lira)	(1935)	2	-	2	J. GEA (Ideal Clavé)	(2070)
 9....	R. LAMA (La Lira)	(2025)	2	-	2	C. NOTIVOLI (La Lira)	(1935)
10....	E. MARTÍNEZ (Sant Josep)(2005)	2	-	2	M. ELIAS (Ideal Clavé)	(1930)
11....	Y. PEÑAS (Ideal Clavé)	(1995)	2	-	2	F. MIGUEL (Ninot)	(1900)
12....	E. CASTILLO (Cerdanyola)(1950)	2	-	1½	LL. VICIÉN (Ninot)	(1715)
13....	LL. FEBRERO (Comtal)	(1875)	1½	-	1½	R. CRIADO (Foment)	(1940)
14....	J. SERVENT (Comtal)	(1925)	1½	-	1	A. BALLVÉ (Sant Martí)	(1800)
15....	X. COLOM (U. G. E.)	(2045)	1	-	1	P. CLIMENT (Sant Martí)(1700)
16....	LL. GARCÍA G. (Ninot)	(1845)	1	-	1	J. SUBIRATS (Hortenc)	(1700)
17....	E. ARILLA (Sant Martí)	(1825)	1	-	1	A. GARCÍA F. (Ninot)	(1720)
18....	R. BERMEJO (Hortenc)	(1700)	½	-	0	A. VILA (Collblanc)	(1720)

6ª Ronda

 
1....	A. ALEGRET (Terrassa)	(1990)	3½	-	5	Ò. RUIZ (La Lira)	(2335)	½-½
 2....	J. VIVES (La Lira)	(2175)	4	-	4	J. JIMÉNEZ (Hortenc)	(2055)	1 - 0
 3....	E. MARTÍN (La Lira)	(2170)	4	-	3½	S. BONAY (Gavà)	(2070)	1 - 0
 4....	D. MIGUEL (Padró)	(2095)	3½	-	3½	C. DUZ (Ninot)		(2085)	0 - 1
 5....	J. RITTER (Cerdanyola)	(2145)	3	-	3½	J. FRANCH (La Lira)	(2070)	1 - 0
 6....	E. CASTILLO (Cerdanyola)(1950)	3	-	3	Y. PEÑAS (Ideal Clavé)	(1995)	0 - 1
 7....	J. GEA (Ideal Clavé)	(2070)	2½	-	2½	C. NOTIVOLI (La Lira)	(1935)	1 - 0
 8....	M. ELIAS (Ideal Clavé)	(1930)	2½	-	2½	R. LAMA (La Lira)	(2025)	0 - 1
 9....	E. MARTÍNEZ (Sant Josep)(2005)	2½	-	2½	J. SERVENT (Comtal)	(1925)	1 - 0
10....	J. CASALS (Foment)	(1700)	2½	-	2½	LL. MARTÍN (La Lira)	(1935)	0 - 1
11....	F. MIGUEL (Ninot)	(1900)	2	-	2½	P. G. LOREN (U. P. C.)	(1700)	1 - 0
12....	J. SUBIRATS (Hortenc)	(1700)	2	-	2	X. COLOM (U. G. E.)	(2045)	0 - 1
13....	C. DE LA FUENTE (La Lira)(2045)2	-	2	LL. FEBRERO (Comtal)	(1875)	1 - 0
14....	R. CRIADO (Foment)	(1940)	2	-	2	A. GARCÍA F. (Ninot)	(1720)	1 - 0
15....	LL. VICIÉN (Ninot)	(1715)	1½	-	1	A. BALLVÉ (Sant Martí)	(1800)	1 - 0
16....	P. CLIMENT (Sant Martí)(1700)	1	-	1	R. BERMEJO (Hortenc)	(1700)	½-½
17....	A. VILA (Collblanc)	(1720)	½	-	1	LL. GARCÍA G. (Ninot)	(1845)	0 - 1

Retirat:
	E. ARILLA (Sant Martí)	(1825)	1

Eliminat:
	M. BESTARD (Barna-Vulcà)	(2190)	3
7ª Ronda
 
 1....	C. DUZ (Ninot)	(2085)	4½	-	5½	Ò. RUIZ (La Lira)	(2335) 	0 - 1
 2....	E. MARTÍN (La Lira)	(2170)	5	-	5	J. VIVES (La Lira)	(2175) 	1 - 0
 3....	J. JIMÉNEZ (Hortenc)	(2055)	4	-	4	J. RITTER (Cerdanyola)	(2145) 	0 - 1
 4....	Y. PEÑAS (Ideal Clavé)	(1995)	4	-	4	A. ALEGRET (Terrassa)	(1990) 	0 - 1
 5....	R. LAMA (La Lira)	(2025)	3½	-	3½	D. MIGUEL (Padró)	(2095) 	1 - 0
 6....	S. BONAY (Gavà)	(2070)	3½	-	3½	J. GEA (Ideal Clavé)	(2070) 	½-½
 7....	J. FRANCH (La Lira)	(2070)	3½	-	3½	E. MARTÍNEZ (Sant Josep)	(2005) 	1 - 0
 8....	LL. MARTÍN (La Lira)	(1935)	3½	-	3	E. CASTILLO (Cerdanyola)	(1950) 	0 - 1
 9....	X. COLOM (U. G. E.)	(2045)	3	-	3	R. CRIADO (Foment)	(1940) 	1 - 0
10....	F. MIGUEL (Ninot)	(1900)	3	-	3	C. DE LA FUENTE (La Lira)	(2045) 	0 - 1
11....	C. NOTIVOLI (La Lira)	(1935)	2½	-	2½	LL. VICIÉN (Ninot)	(1715) 	1 - 0
12....	J. CASALS (Foment)	(1700)	2½	-	2½	M. ELIAS (Ideal Clavé)	(1930) 	0 - 1
13....	J. SERVENT (Comtal)	(1925)	2½	-	2½	P. G. LOREN (U. P. C.)	(1700) 	1 - 0
14....	LL. FEBRERO (Comtal)	(1875)	2	-	2	LL. GARCÍA G. (Ninot)	(1845) 	1 - 0
15....	A. GARCÍA F. (Ninot)	(1720)	2	-	2	J. SUBIRATS (Hortenc)	(1700) 	0 - 1
16....	A. BALLVÉ (Sant Martí)	(1800)	1	-	1½	R. BERMEJO (Hortenc)	(1700) 	1 - 0
17....	A. VILA (Collblanc)	(1720)	½	-	1½	P. CLIMENT (Sant Martí)	(1700) 	0 - 1


En el sitio Web www.enroque.com hay un reportaje sobre el torneo de La Lira.
Incluye fotos de todos los participantes.
 8ª Ronda
 
 1....	Ò. RUIZ (La Lira)	(2335)	6½	-	5	J. RITTER (Cerdanyola)	(2145) 	1 - 0
 2....	A. ALEGRET (Terrassa)	(1990)	5	-	6	E. MARTÍN (La Lira)	(2170) 	1 - 0
 3....	J. VIVES (La Lira)	(2175)	5	-	4½	J. FRANCH (La Lira)	(2070) 	1 - 0
 4....	C. DUZ (Ninot)		(2085)	4½	-	4½	R. LAMA (La Lira)	(2025) 	½-½
 5....	J. GEA (Ideal Clavé)	(2070)	4	-	4	Y. PEÑAS (Ideal Clavé)	(1995) 	½-½
 6....	C. DE LA FUENTE (La Li	(2045)	4	-	4	J. JIMÉNEZ (Hortenc)	(2055) 	0 - 1
 7....	E. CASTILLO (Cerdanyo	(1950)	4	-	4	X. COLOM (U. G. E.)	(2045) 	1 - 0
 8....	D. MIGUEL (Padró)	(2095)	3½	-	4	S. BONAY (Gavà)	(2070) 	1 - 0
 9....	E. MARTÍNEZ (Sant Jose	(2005)	3½	-	3½	LL. MARTÍN (La Lira)	(1935) 	½-½
10....	M. ELIAS (Ideal Clavé)	(1930)	3½	-	3½	J. SERVENT (Comtal)	(1925) 	0 - 1
11....	R. CRIADO (Foment)	(1940)	3	-	3	F. MIGUEL (Ninot)	(1900) 	0 - 1
12....	J. SUBIRATS (Hortenc)	(1700)	3	-	3	LL. FEBRERO (Comtal)	(1875) 	½-½
13....	LL. VICIÉN (Ninot)	(1715)	2½	-	2½	J. CASALS (Foment)	(1700) 	1 - 0
14....	LL. GARCÍA G. (Ninot)	(1845)	2	-	2½	P. CLIMENT (Sant Martí) 1700) 	0 - 1
15....	A. GARCÍA F. (Ninot)	(1720)	2	-	½	A. VILA (Collblanc)	(1720) 	1 - 0

Descansa:
	R. BERMEJO (Hortenc)	(1700)	1½

Retirats:
	C. NOTIVOLI (La Lira)	(1935)	3½
	A. BALLVÉ (Sant Martí)	(1800)	2

Eliminat:
	P. G. LOREN (U. P. C.)	(1700)	2½
Classificació final

Barcelona, 12 de març de 2003	

	Posició	Jugador	ELO	Punts	Acumulatiu

	 1	Òscar RUIZ MATA (La Lira)		(2335)	7½	(34,5)
	 2	Enric MARTIN SANCHEZ (La Lira)		(2170)	6	(30)
	 3	Jordi VIVES CABAU (La Lira)		(2175)	6	(30)
	 4	Amadeu ALEGRET GRIÑO (Terrassa)	(1990)	6	(26)
	 5	Jordi RITTER AGUILAR (Cerdanyola)	(2145)	5	(24)
	 6	Jaume JIMENEZ MUÑOZ (Hortenc)		(2055)	5	(24)
	 7	Carlos DUZ ASO (Ninot)			(2085)	5	(23,5)
	 8	Elías CASTILLO GARCIA (Cerdanyola)	(1950)	5	(21)
	 9	Ramiro LAMA FERNADEZ (La Lira)		(2025)	5	(20,5)
	10	Jaume FRANCH BULLICH (La Lira)		(2070)	4½	(24)
	11	David MIGUEL CENTENO (Padró)		(2095)	4½	(23)
	12	Yolanda PEÑAS HERNANDEZ (Ideal Clavé)	(1995)	4½	(20,5)
	13	Jordi GEA CABRERO (Ideal Clavé)	(2070)	4½	(18,5)
	14	Jordi SERVENT ALVAREZ (Comtal)		(1925)	4½	(16,5)
	15	Santiago BONAY TOSCAS (Gavá)		(2070)	4	(22,5)
	16	Emili MARTINEZ HERNANDEZ (Sant Josep)	(2005)	4	(20,5)
	17	Constantino DE LA FUENTE C. (La Lira)	(2045)	4	(19)
	18	Lluis MARTIN ARRANZ (La Lira)		(1935)	4	(17,5)
	19	Francesc MIGUEL BORT (Ninot)		(1900)	4	(17)
	20	Xavier COLOM ANDRES (U. G. E.)		(2045)	4	(17)
	21	Manel ELIAS ARGUELLES (Ideal Clavé)	(1930)	3½	(17)
	22	Carlos NOTIVOLI BARDAJI (La Lira)	(1935)	3½	(16)
	23	Lluis FEBRERO PEREZ (Comtal)		(1875)	3½	(13,5)
	24	José SUBIRATS BORDAS (Hortenc)		(1700)	3½	(13)
	25	Lluis VICIEN ABELLAN (Ninot)		(1715)	3½	(12,5)
	26	Pere CLIMENT VIDAL (Sant Martí)	(1700)	3½	(10,5)
	27	Miquel BESTARD BORRAS (Barna-Vulcà)	(2190)	3	(21)
	28	Rafel CRIADO MOLLA (Foment)		(1940)	3	(16)
	29	Agusti GARCIA FULGENCIO (Ninot)	(1720)	3	(10,5)
	30	José M. CASALS RUISANCHEZ (Foment)	(1700)	2½	(14,5)
	31	Pablo Gaspar LOREN AGUILAR (U. P. C.)	(1700)	2½	(14,5)
	33	Roberto BERMEJO CUADRA (Hortenc)	(1700)	2½	(7,5)
	34	Lluis GARCIA GARGALLO (Ninot)		(1845)	2	(9)
	35	Antoni BALLVE MONTE (Sant Martí)	(1800)	2	(8)
	36	Eduard ARILLA SANTOS (Sant Martí)	(1825)	1	(5)
	37	Alexandre VILA ROIG (Collblanc)	(1720)	½	(2)
 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com