bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 15/08/2004 22:47:39

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

Web oficial

RESULTADO 2003

Inscritos

Resultados

 

 

 

II VILA DE POBLENOU ESCACS DE BASE, GENT GRAN I ESCACS FEMENINS

Con cerca de 60 participantes se ha celebrado la segunda edición de este original torneo que agrupa las categorías de sub-20 veteranos y féminas. El torneo por sistema suizo se disputa a único grupo pero se reservan premios para las tres categorías.

La idea ha gustado tanto que el tradicional encuentro intergeneracional de septiembre se disputará el dia 12 en sant Adria por este formato.

El MN Josep Ridameya demostró que la veterania es un grado y si el año pasado los jóvenes impusieron su ley este año el veterano jugador de 75 años ha estado implacable. En segunda posición el joven jugador del Sant Boi Eric Domínguez y en tercera el ganador del año pasado el MC de la Barceloneta Lluis Oms.

1. LOCAL DE JOC

Centre Cívic Can Felipa, C/. de Pallars, 277 Barcelona 08005 - Espanya

2. DATA

Divendres 13 d´Agost de 2004

3. HORARI

Pel matí es jugaran tres rondes. I per la tarda quatre rondes.

La primera ronda del matí s´encetarà a les 10:30 del matí. La primera partida de la tarda, la quarta ronda, començarà a les 16:00.

Els jugadors gaudiran de dues hores i quart per dinar de les 1345 a les 1600.

El jugador que no es presenti a la primera ronda sense causa justificada restarà eliminat del torneig, igualment tot aquell jugador que no es presenti sense justificació durant dues rondes. El jugador que per qualsevol circumstància s´hagi d´absentar alguna ronda, ho haurà de comunicar a l´àrbitre principal durant la ronda anterior. 

4.SISTEMA DE JOC

Suís a 7 rondes. Aparellament per sistema informàtic.

5. RITME DE JOC Partides a 25 minuts a finish. 

6.PARTICIPANTS

Podran participar en format de grup únic: § Escacs de base, jugadors/es nascuts l´any 84 i posteriors. § Jugadores femenines. § Gent Gran, jugadors/es nascuts l´any 44 i anteriors. Per a confeccionar el rànquing inicial dels jugadors, en primer lloc es tindrà en compte l'Elo FIDE; en cas de no tenir-ne, l'Elo català, i si no se'n té, es farà servir l'Elo FEDA. Tots els altres Elo locals o nacionals no serviran per atorgar número de rànquing, llevat que el Comitè Organitzador decideixi convalidar-los. Podran participar jugadors no federats.

7. COMITÈ DE COMPETICIÓ 

Abans de finalitzar la primera ronda de joc, els jugadors del campionat triaran el Comitè de Competició, que estarà format per l´àrbitre principal, el director i el sotsdirector del torneig i els cinc jugadors més votats, dos dels quals actuaran en qualitat de suplents per a aquelles reclamacions on es puguin veure implicats algun dels titulars. Qualsevol reclamació davant una decisió arbitral haurà de dirigir-se per escrit al Comitè de Competició abans que comenci la següent partides. Les decisions del Comitè de Competició seran definitives.

 8. PREUS D'INSCRIPCIO 

5 euros Formes d'inscripció: Tels.: 615941930 Carles Godesard - 687 686 752 Fina García -656 162 746 Jordi Moreno. O bé enviant un correu electrònic a ateneocolon@hotmail.com indicant el nom i dos cognoms, data de naixement, elo cátala i elo FIDE i telèfon de contacte. La inscripció es tancarà el dijous 12 d'agost de 2004 a les 18 h. 

9. PAGAMENT DE LA INSCRIPCIÓ 

Cal ingressar la quantitat prevista al compte de la Caixa: 2100 0591 44 0200114679, o a la Caixa Girona: 2030 0140 21 3300001675, i posteriorment enviar-ne el comprovant per fax al número 93 266 41 28, on ha de constar el nom, els cognoms, la data de naixement i el número de telèfon, o també es pot abonar durant la primera ronda. 

10. DESEMPATS 

El sistema de desempat es sortejarà en finalitzar el torneig davant del Comitè de Competició, essent posibles les següents opcions: Bucholz brasileny, Bucholz mitjà i Puntuació Progressiva acumulativa 

11. INSCRIPCIONS 

Els drets d'inscripció hauran d'ésser abonats abans de finalitzar la primera ronda del torneig. 

12. CLOENDA 

La cloenda tindrà lloc el diumenge 15 d´agost de 2004 a les 1400 hores, posteriorment tots els assistents gaudiran d´un aperitiu

. 13. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en el torneig implica la total acceptació per part del jugador d'aquestes bases. Qualsevol punt no previst en el present reglament es resoldrà aplicant la normativa general de la FCE, FEDA i FIDE.

PREMIS

1er Premi 140 euros + Inscipció Gratuita al Vila de Poblenou 2004 + Trofeu

2on Premi 90 euros + Inscipció Gratuita al Vila de Poblenou 2004 + Troeu

3er Premi 50 euros + Inscipció Gratuita al Vila de Poblenou 2004 + Trofeu

4art Premi 20 euros Inscripció Gratuita Vila de Poblenou 2004+ Trofeu

5è Premi Inscipció Gratuita al Vila de Poblenou 2004 + Trofeu

Menors de vint anys

1 er classificat Trofeu + Inscripció Gratuita al Vila de Poblenou 2004

Menors de setze anys

1 er classificat Trofeu + Inscripció Gratuita al Vila de Poblenou 2004

Menors de catorce anys

1 er classificat Trofeu + Inscripció gratuita al vila de Poblenou 2004

Menors de dotze anys

1 er classificat Trofeu + Inscripció gratuita al vila de Poblenou 2004

Majors de seixanta anys

1 er classificat Trofeu + Inscripció gratuita al vila de Poblenou 2004

1 era classificada femenina

1 era classificada Trofeu + Inscripció gratuita al vila de Poblenou 2004

*Els premis no seran acumulables

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

 

  

  


 

1