bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 31/12/2005 10:11:55

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

 

 

 

VI CIRCUIT D’ESCACS DE LA CATALUNYA CENTRAL 2004

 

CALENDARI DE COMPETICIONS

    

VI CIRCUIT D'ESCACS DE LA CATALUNYA CENTRAL 2004

CALENDARI DE COMPETICIONS

·	CLUB D'ESCACS MANRESA - Torneig de Nadal
·	
	1er. J.Expósito (Passió) 2on.K.Junyent (Balsareny) 3er.M.Almería (Passió)
	
·	ESCACS CATALÒNIA CLUB - Memorial G.Lavilla
·	
	1er.J.Mª Barón (Catalónia) 2on.M.Almería (Passió) 3er.D.Oliva (S.Joan)
	
·	CLUB ESCACS CASTELLET - Festa Major d'Hivern
·	
	1er.F.Masachs (Avinyó) 2on.K.Junyent (Balsareny) 3er.M.Almería (Passió)
	
·	CLUB ESCACS BALSARENY
·	
	1er.C.Fernández (S.Joseph) 2on.D.Oliva(S.Joan) 3er.R.Villa (Barberá)
	
·	CLUB ESCACS TÁRREGA
·	
	1er.J.Expósito (Passió) 2on.M.Almería (Passió) 3er.R.Monfá (Vilanovenc)
	
	CLUB ESCACS BERGUEDÀ
	
	1er.J.Mª.Companyó (Berguedá) 2on.C.Fernández (S.Josep) 3er.J.Expósito (Passió)
	
·	CLUB ESCACS SANTPEDOR
	
	1er.J.Expósito (Passió) 2on.M.Almería (Passió) 3er.J.Ambrós (Balsareny)
	
·	CLUB ESCACS SANT JOAN
	
	1er.J.Expósito (Passió) 2on.K.Junyent (Balsareny) 3er.Ll.Tressents (Guissona)
	
·	CLUB D'ESCACS BENAVENT
	
	1er. J.Expósito (Passió) 2on.R.Enríquez (Lleida) 3er.Ll.Tressents (Guissona)
	
	
·	CLUB ESCACS LA PASSIÓ D'ESPARRAGUERA
	
	1er. J.Expósito (Passió) 2on.F.J.García (Passió) 3er. R.Verdés (Tárrega)
	
	-  CLUB ESCACS L'ESTANY
	
	1er J.Expósito (Passió) 2on.M.Almería (Passió) 3er.R.Vega (Monistrol)
	
	CLUB ESCACS MONISTROL
	
	1er. J.Moreno (At.Colón) 2on.V.Rivas (Castellar) 3er.J.C.Tevar (At.Colón)
	
	CLUB ESCACS IGUALADA
	
	Dissabte 21 d'agost a les 10 del matí.Lloc :Passeig Verdaguer Tf.639307907
	
·	CLUB ESCACS LA PASSIÓ D'ESPARRAGUERA

Dissabte 11 de setembre de 2004 a les 16,30 tarda. Local: La Passió Tf.937775350

CLUB ESCACS AVINYÓ

Dissabte 18 de setembre de 2004 a les 10.00 Local:C.E.Avinyó

CLUB ESCACS MONTORNÉS

Diumenge 19 de setembre de 2004 a les 10.00 Local.Casa de cultura Tf.607251733

PROVA PER DETERMINAR DATA

Escola d'Escacs


CLASSIFICACIÓ DESPRÉS DE 11 PROVES


1 - J.Expósito 		Passió			93p
2 - M.Almería			Passió			86p.
3 - K.Junyent			Balsareny		54p.
4 - D.Oliva			S.Joan			52p.
5 - R.Verdés			Tárrega			49p.
6 - Ll.Tressents		Guissona		32p.
7 - J.Ambrós			Balsareny		30p.
8 - A.Del Valle		Catalónia		26p.
9 - J.Lladó			S.Joan			26p.
10- S.Salvador			Passió			25p.	
	 
CLASSIFICACIÓ 1855-2000

1 - J.Ambrós			Balsareny		 30p.
2 - A.Del Valle		Catalònia		 26p.
3  -J.Lladó			S.Joan			 26p.
4  -M.Balcells			Tárrega		 	23p
5  -E.Herráiz			Manresa		 	23p.

CLASSIFICACIÓ 1700-1850

1 - Ll.Piñero			Santpedor		22 p
2 - D.González			Passió			22 p.
3 - K.Fumanal			Balsareny		20 p.
4 - A.Ambrós			Balsareny		18 p.
5 - I.Corredor			Catalònia		12 p.

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

 

  

  


 

1