bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 26/08/2005 22:48:04

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

Resultados 2004

Inscritos

RONDA 1

RONDA 2

RONDA 3

RONDA 4

RONDA 5

RONDA 6

RONDA 7

RONDA 8

RONDA 9

CLASIFICACIÓN

 

 

2on TORNEIG OBERT D’ALELLA

 

Del 16 al 24 d’agost de 2005.

 

Organitza:

 

Club d’Escacs LAETANIA – ALELLA

Tel . 935550048

E-mail: monentez@auna.com

 

 

Reglament de competició

 

 

El campionat es disputarà a 9 rondes en un sol grup, pel sistema suís FIDE. Els aparellaments es faran mitjançant programa informàtic.

 

Ronda diaria, del 16 al 24 d’agost de 2005.

 

Horari: Les rondes començaran a les 16:30

 

Ritme de joc: 1 hora i 30 minuts per realitzar les primeres 30 jugades i després 1 hora a finish.

 

Local de joc: Centre municipal CAN LLEONART, Alella

 

El torneig està homologat per la Federació Catalana d’Escacs i serà vàlid per elo FIDE, FEDA i CATALÁ

 

Preu d’inscripció: El preu d’inscripció general serà de 25,00 €. Pels menors de 16 anys i majors de 65 serà de 15 €. Els jugadors amb més de 2300 Elo catalá o FIDE, inscripció gratuita.

 

Incompareixences: Si un jugador no es presenta a la primera ronda del torneig o falta a dues sense causa justificada serà eliminat del campionat.

 

L’àrbitre del torneig serà titulat per la Federació Catalana d’Escacs.

 

 

Observacions: Tot allò no previst en aquest reglament es resoldrà segons les normes de la Federació Catalana d’Escacs i de la FIDE. La participació en aquest torneig suposa la total acceptació de les seves normes i del reglament de competició.

 

El lliurament de premis es farà al finalitzar l’última ronda. Caldrà la presència del premiats.

              

Premis:

 

Primer classificat:                     300 € + trofeu      

Segon classificat:                     180 € + trofeu               

Tercer classificat:                     100 € + trofeu               

Quart classificat:                        80 €

Cinquè classificat:                      70 €                            

Sirè classificat:                           60 €         

Setè classificat:                          50 €                   

Vuitè classificat:                         40 €

 

Millor jugador 1900-2000         50 €

Millor jugador 1800-1995         40 €

Millor jugador 1700-1795         30 €

Millor jugador local                  40 €

Millor sub-16                           40 €

Millor jugador de més de 65     40 €

 

Els premis no son acumulatius ni divisibles.

 

INSCRIPCIONS:

 

Per teléfon: José Luis Monente, tel. 935550048

Per internet: monentez@auna.com

 

Els drets d’inscripció hauran d’esser abonats abans de començar la primera ronda del torneig.

 

La participació en el tormeig suposa l’acceptació per part dels jugadors de totes aquestes normes.

 

Hi col.labora

 

Ajuntament d’Alella

Casal d’Alella

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

 

  

  


 

1