bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 22/03/2005 10:05:17

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

Ronda 1

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

Ronda 5

Ronda 6

Ronda 7

Ronda 8

Ronda 9

Clasificación

 

 

 

 

Obert de la UGA del 2005  

           

 

Característiques generals :

 

- Sistema Suïs, a 9 rondes

- Un grup únic obert a tots els jugadors amb llicència FCE en vigor

- Homologat per la FCE, i vàlid per Elo FCE i normes de MC.

- Sistema de desempat : Bucholz

- Data d’ Inici : dissabte 22 gener 2005

- Local de joc : Unió Gracienca d’Escacs, C/ Francisco Giner, 44  baixos

- Horari de joc : dissabtes tarda, a partir de les 16h30’ (fins a les 21h30’ màxim)

 

Drets inscripció


 

Inscripcions

 - General:                   20 €

- Més de 60 anys:       15 €

- Menys de 14 anys:   15 €

- Socis UGA:              10 €

 

 

 


Ritme de joc

 

-  30 primeres jugades en 1h 30min

Resta de la partida : 1 hora més a “finish”

 

 

 


Premis   

Campió :         100 € i lot de 3 llibres d’escacs a escollir

Segon :           60 € i lot de 2 llibres d’escacs a escollir

Tercer :           40 € i 1 llibre d’escacs a escollir

 

Millors per trams d’Elo FCE : 1 llibre d’escacs a escollir.

Trams : 1700-1800, 1801-1900 i 1901-2000.

 

 

 

Unió Gracienca d’Escacs, Sr. Alfonso Villares (Secretari), 

Telf. 93 237 13 48, dilluns a divendres, de 18h a 20h30’

 

Data límit : dimecres 19 de gener

 


 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

  

  


 

1