bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 19/11/2006 20:43:50

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

Ranking Resultados y Emparejamientos

 

 

23 OPEN D'ESCACS DE LA CATALUNYA CENTRAL

BASES PREMIS

● El torneig es jugarà pel sistema suís a 8 rondes. 1r Classificat: 220,00 € i Trofeu

● Torneig Homologat per la FCE. Vàlid per ELO FIDE, FEDA i FCE. 2n Classificat: 120,00 € i Trofeu

● El local de joc, serà: ESCACS CATALÒNIA CLUB 3r Classificat: 80,00 € i Trofeu
Pje. Dipòsits Vells 1-3
08242 Manresa (Barcelona) ● FRANGES ELO
1700 - 1849 ; 1850 - 1999 ; 2000 - 2149
● Horari de joc dissabtes a les 16:30h. :
Del 16 de Setembre al 18 de Novembre 1r Classificat: 70,00 € i Trofeu
Excloent el 7 d'Octubre (III Obert Actiu de Santpedor ) i 14 d'Octubre ( Pont del Pilar) 2n Classificat: 50,00 € i Trofeu
3r Classificat: 30,00 € i Trofeu
● Ritme de joc: 90 minuts + 30 " per jugada
● ALTRES TROFEUS
● Sistema de desempat: Es sortejarà a la darrera ronda entre els 3 sistemes
de desempat escollits pels jugadors a la 1ª ronda. 1r Classificat de menys de 16 anys
1r Classificat de més de 60 anys
● Inscripcions: Telèfon 93 878 40 12 de 20 a 22 h. 1r Classificat de l'Escacs Catalònia Club
e-mail: opencatalonia@yahoo.com

● Preu d'inscripció: General - 20,00 € El lliurament de premis es durà a terme al finalitzar l'útima ronda.
Jugadors de l'Escacs Catalònia Club - 10,00 € L'import dels premis s'entregarà per rigurós ordre de classificació.
Gratuïta per a jugadors menors de 16 anys i majors de 60 Els premis i trofeus no seran acumulatius.

● Últim dia d'inscripció el 14 de Setembre

● L'àrbitre del torneig serà el Sr. Joan Carles Vila Seuba (A.C.)

● Comité de Competició : Serà escollit pels jugadors el 1r. dia del torneig.

Serà eliminat del torneig el jugador amb dues incompareixences, així
com el jugador que no es presenti a la 1a ronda.

Està prohibit fumar a la sala de joc, així com fer ús de telèfons mòbils. Al jugador
que li soni el mòbil dins la sala de joc perdrà automàticament la partida.

Per tot allò que no sigui previst en les bases, s'aplicarà la normativa FIDE.

Les bases del torneig seràn exposades a la sala de joc i d'obligat compliment.
23è. Open d'Escacs de la Catalunya CentralSALA DE JOC

ESCACS CATALÒNIA CLUB

Pj. Dipòsits Vells, 1-3 - 08242 Manresa - Tel. 93 878 40 12


Organitza : Patrocina:
Escacs Catalònia ClubE-mail: opencatalonia@yahoo.com

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

 

  

  


!-- Begin Nedstat Basic code -->

 

1