bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 14/08/2006 21:07:23

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

Inscritos

Clasificación final

 

 

 

IV VILA DE POBLENOU ESCACS DE BASE, GENT GRAN I ESCACS FEMENINS

 

VI CAMPIONAT INTERGENERACIONAL/MEMORIAL ADJUTORI MAS

 

1er WGM Martiza Arribas Cuba

2on David Ayza Leon Barceloneta

3er Àlvar Lluís Alabedra Foment Martinenc

4art Josep Batalla Batalla Centre Aragonés

5è Daniel Porras Sant Martí

1er Majors de 70 MN Joep Ridameya Tatche Benidorm

1er Majors de 60 Jaume Espasa Gonzalez Martorell

1er Sub20 Mohamed Akhzzan Sant Boi

1er Sub16 Eric Sanchez Ibern Sant Martí

1er Sub14 Marc Sanchez Ibern Sant Martí

1er Sub12 Gerard Vidal Cortes UGdE

1er Sub10 Eric Romera Batalla UGdE

1era Classificada femenina Isaura Sanjuan Morigosa Ateneu Colon

 

 1. LOCAL DE JOC

  Centre Cívic Can Felipa, C/. de Pallars, 277
  Barcelona 08005 – Espanya

 

 1. ORGANITZA

 

Ateneu Colon     http:// ateneucolon.com/

 

Federació Catalana d´Escacs  www.fcde.org

 

 

 1. DATA

  Divendres  11 d´Agost de 2006

 

 1. HORARI

 

1era ronda  10:00 2ona ronda 11:05 3era ronda 12:05 4arta ronda 13:05

     

5ena ronda 16:00 6ena ronda 17:05 7ena ronda 18:05 8ena ronda 19:05

 

Restarà eliminat del torneig tot aquell jugador que, sense causa justificada, no es presenti a la primera ronda o a dues rondes. El jugador que per qualsevol circumstància s´hagi d´absentar alguna ronda, ho haurà de comunicar a l´àrbitre principal durant la ronda anterior.

5.    SISTEMA DE JOC

           Suís a 8 rondes.
Aparellament per sistema informàtic (Swiss Manager)

      Les decisions de l´Àrbitre Principal seran definitives.

6.    RITME DE JOC

Partides a 25 minuts a finish.

 

7. PARTICIPANTS

      Podran participar en format de grup únic:

 • Escacs de base, jugadors/es nascuts l´any 86 i posteriors.
 • Jugadores femenines.
 • Gent Gran, jugadors/es nascuts l´any 46 i anteriors.

Per a confeccionar el rànquing inicial dels jugadors, en primer lloc es tindrà en compte l’Elo FIDE; en cas de no tenir-ne, l’Elo català, i si no se’n té, es farà servir l’Elo FEDA. Tots els altres Elo locals o nacionals no serviran per atorgar número de rànquing, llevat que l’organització decideixi convalidar-los.

 

 

       8. PREUS D'INSCRIPCIO

5 euros

Formes d’inscripció:

Tels.: 615941930 Carles Godesard - 687 686 752 Fina García -656 162 746 Jordi Moreno.

Email a ateneocolon@hotmail.com indicant el nom i dos cognoms, data de naixement, ELO FIDE i català , correu electrònic i telèfon de contacte.

La inscripció es tancarà el dijous 11 d’agost de 2006 a les 17 h.

         9. PAGAMENT DE LA INSCRIPCIÓ

Cal ingressar la quantitat prevista al compte de la Caixa: 2100 0591 44 0200114679, o a la Caixa Girona: 2030 0140 21 3300001675.

La inscripció es podrà abonar abans de finalitzar la primera ronda.

        10. DESEMPATS

El sistema de desempat serà el següent: es sortejaran els tres primers desempats entre Bucholz brasileny, Bucholz mitjà i Puntuació Progressiva acumulativa; després s’aplicarà el número de victòries i el Sonnenborg-Berger com a quart i cinquè desempats respectivament.

 

        

11. INSCRIPCIONS

Els drets d'inscripció hauran d'ésser abonats abans de finalitzar la primera ronda del torneig.

12. CLOENDA

La cloenda es farà el diumenge 13 d´Agost un cop hagi finalitzat la sisena edició del Vila de Poblenou Internacional d´Escacs Actius.

13. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el torneig implica la total acceptació per part del jugador d’aquestes bases.

Qualsevol punt no previst en el present reglament es resoldrà aplicant la normativa general de la FCE, FEDA i FIDE.

 

PREMIS

 

 

1er Premi       150 euros +  Inscipció Gratuïta al Vila de Poblenou 2006 +  Trofeu

 

2on Premi      100 euros +  Inscipció Gratuïta al Vila de Poblenou 2006 +  Troeu

 

3er Premi        50 euros   + Inscipció Gratuïta al Vila de Poblenou 2006 + Trofeu

 

4art Premi      30 euros   + Inscripció Gratuïta Vila de Poblenou 2006+    Trofeu

 

5è Premi         Inscripció Gratuïta al Vila de Poblenou 2006 + Trofeu

 

 

 

Menors de  vint anys

 

 

1er Classificat Trofeu  + Inscripció Gratuïta al Vila de Poblenou 2006

 

Menors de setze anys 

 

1er Classificat Trofeu  + Inscripció Gratuïta al Vila de Poblenou 2006

 

Menors de catorce anys

 

1er Classificat Trofeu  + Inscripció Gratuïta al Vila de Poblenou 2006

 

Menors de dotze anys

 

1er Classificat  Trofeu  + Inscripció Gratuïta al Vila de Poblenou 2006

 

Menors de deu anys

 

1er Classificat  Trofeu  + Inscripció Gratuïta al Vila de Poblenou 2006

 

 

 

 

Majors de seixanta anys

 

1er Classificat  Trofeu  + Inscripció Gratuïta al Vila de Poblenou 2006

 

Majors de setanta anys

 

1er Classificat  Trofeu  + Inscripció Gratuïta al Vila de Poblenou 2006

 

1era Classificada femenina 

 

1era Classificada  Trofeu  + Inscripció Gratuïta al Vila de Poblenou 2006

 

 

*Els premis no seran acumulables.

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

 

  

  


 

1