bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 21/05/2006 21:57:20

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

Ranking

Ronda 1

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

Ronda 5

Ronda 6

Ronda 7

Ronda 8

Clasificación

 

 

 

IV Torneig d’Escacs Sant Vicenç de Castellet

 

Bases del torneig:

 

1.    Aquest torneig es disputarà pel sistema suís a 8 rondes.

2.    El torneig es obert a tots els jugadors amb llicència actualitzada de la Federació Catalana d’Escacs, amb reserva d’admissió per part de la Directiva del torneig.

3.    El torneig es jugarà els dissabtes 1, 8, 22, 29 d’abril, 6, 13, 20 i 27 de maig, de les 16 hores fins a les 21 hores.

4.    El ritme de joc serà de 30 jugades en 1 hora i 30 minuts, més un “finís” de 1 hora per jugador.

5.    El local de joc serà: “Can Soler” Plaça Generalitat de Sant Vicenç de Castellet.

6.    El torneig serà vàlid per ELO Català, i ELO FIDE en cas de que el 50% dels jugadors inscrits, ja en tinguin.

7.    Les inscripcions es podran realitzar al telèfon 93.833.4419 (Josep Espinosa); i al e-mail clubescacs.castellet@telefonica.net

8.    El tancament de les inscripcions serà el divendres 31 de març a les 20 hores..

9.    Els drets d’inscripció seran 20 euros, excepte els menors de 16 anys, que seran 12 euros. Els drets d’inscripció, s’han d’abonar el primer dia de joc.

10.                      El director del torneig serà el Sr. Josep Espinosa i Coll. L’àrbitre principal serà el Sr. Valerio De la Cruz.

11.                      Les decisions de l’àrbitre principal, podran apel·lar-se davant del Comitè d’Apel·lació del torneig, que es constituirà a la primera ronda, format pel director del torneig, o en qui delegui, i dos jugadors del torneig. 

12.                      Durant el transcurs de la primera ronda, els participants del torneig, escolliran a 4 jugadors que formaran part del Comitè d’Apel·lació, dos dels quals ho seran en qualitat de suplents, per aquells conflictes en els que estiguessin implicats els titulars.

13.                      Tota reclamació davant una decisió arbitral es dirigirà al Comitè d’Apel·lació per escrit i màxim una hora després de que hagi passat el fet motiu de la reclamació. Les decisions del Comitè seran inapel·lables a tots els efectes.

14.                      Seran eliminats els jugadors que no assisteixin a la primera ronda, o a dues rondes, encara que no siguin consecutives, i no ho hagin comunicat a l’àrbitre del torneig.

15.                      Els empats en la classificació final, es resoldran de la manera següent: Al final del torneig, es farà un sorteig per definir l’ordre dels tres desempats que prèviament seran elegits durant la segona ronda per tots els jugadors.

16.                      L’aparellament es farà mitjançant un programa informàtic.

17.                      Els jugadors al finalitzar la partida, han de donar obligatòriament la plantilla original a l’Organització.

18.                      Qualsevol punt no previst en el present reglament es resoldrà aplicant la normativa de la FCE, i en general de la FIDE, amb les adaptacions obligades per les característiques del torneig.

19.                      Premis:

1r. Classificat: 225 euros i trofeu

2n. Classificat: 125 euros i trofeu

3r. Classificat: 70 euros i trofeu

1r. Classificat ELO 2000 a 2100: 40 euros i trofeu

2n. Classificat ELO 2000 a 2100: 20 euros i trofeu

1r. Classificat ELO 1850 a 1999: 40 euros i trofeu

2n. Classificat ELO 1850 a 1999: 20 euros i trofeu

1r. Classificat ELO 1700 a 1849: 40 euros i trofeu

2n. Classificat ELO 1700 a 1849: 20 euros i trofeu

1r. Classificat local: trofeu

20.                      Els premis es lliuraran per rigorós ordre de classificació, i no seran acumulables.

21.                      La participació en el torneig, suposa la total acceptació d’aquestes normes per part dels jugadors.

 

 

Sant Vicenç de Castellet, 1 de febrer de 2006.

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

 

  

  


 

1