bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 07/03/2006 15:32:41

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

Web oficial

Mas información

RONDA 1

RONDA 2

RONDA 3

RONDA 4

RONDA 5

RONDA 6

RONDA 7

RONDA 8

CLASIFICACIÓN

 

 

 

 
XXIV Obert La Lira 2006
 
1.- El torneig és obert a tots els jugadors amb avaluació inferior o igual a 2300 i amb llicència actualitzada a favor de la F.C.d'E.
2.- Es jugarà tots els divendres, a les 21 hores, a partir del 20 de gener de 2006 fins al 10 de març, durant 8 rondes.
3.- S'aplicarà el sistema suís FIDE, formant un únic grup, i normes F.C.d'E. El torneig serà vàlid per a ELO català.
4.- La sessió de joc serà de 5 hores. Les partides es jugaran a 30 jugades en hora i mitja, i finalitzaran a caiguda de bandera (FINISH) a la següent hora.
5.- Els jugadors que no es presentin a jugar la 1ª ronda seran eliminats; a l'igual que aquells que faltin dues rondes, consecutives o no.
6.- Els desempats es resoldran per aquest ordre: Puntuació progressiva acumulativa completa, Bucholz amb tots els contrincants (FIDE), Sonnenbor-Berger, Kasdan.
7.- Actuarà com a àrbitre principal Eleuterio Daimiel, i com a director del torneig Josep Garcia.
8.- Les decisions de l'àrbitre podran apel·lar-se per escrit al Comitè d'apel·lació del torneig que estarà format pel director del torneig i 2 jugadors del torneig.
9.- Existirà un full de reclamacions a disposició dels jugadors.
10.- Allò no previst en aquest reglament, es regirà pel de la F.C.d'E. i el de la F.I.D.E. La inscripció suposa l'acceptació d'aquestes normes.
11.- L'organització es reserva el dret d'admetre o rebutjar una inscripció, sempre per motius fonamentats.
12.- El torneig serà homologat per la F.C.d'E., previ informe del C.C.A.E.
13.-
Premis: Campió Trofeu i 180 euros
  Sots-Campió Trofeu i 90 euros
  Tercer 60 euros
  1º ELO < 2105 Trofeu i 30 euros
  1º ELO < 2005 Trofeu
  1º ELO < 1905 Trofeu
  1º ELO < 1805 Trofeu
  El 50% dels premis en metàl·lic es repartirà entre els empatats. Els premis no seran acumulatius.
14.- Els premis s'hauran de recollir personalment el dia del seu lliurament, que serà el divendres 17 de març a les 21 hores.
15.- Els drets d'inscripció seran de 22 euros. La data límit d'inscripció serà el dijous 19 de gener a les 20:30 hores.
16.- PER INSCRIURE-US o informar-vos, en el local de joc (c/ Abat Odó, 22, Baixos; 08030 Barcelona (Sant Andreu) ) o truqueu a:
  Josep Garcia 93 330 32 57  (dilluns a divendres de 19 a 22)
  Joan Ferrer 93 311 09 42  (dilluns a divendres de 21 a 23)
  Eleuterio Daimiel edaimiel@irissi.es


        

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

 

  

  


 

1