bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 16/08/2007 23:46:02

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

Blog Oficial

Resultados

 

 

4er TORNEIG OBERT D’ALELLA

 

 

 

Del 17 al 25 d’agost de 2007.

 

Organitza:

 

Club d’Escacs LAETANIA – ALELLA

Tel . 937952447 - 629649909

E-mail: monentez@telefonica.net

 

Reglament de competició

 

 

El campionat es disputarà a 9 rondes en un sol grup, pel sistema suís FIDE. Els aparellaments es faran mitjançant programa informàtic.

 

Ronda diaria, del 17 al 25 d’agost de 2006.

 

Horari: Les rondes començaran a les 16:30

 

Ritme de joc: 1 hora i 30 minuts per realitzar les primeres 30 jugades i després 1 hora a finish.

 

Local de joc: Centre municipal CAN LLEONART, Alella.

 

SALA CLIMATITZADA

 

El torneig està homologat per la Federació Catalana d’Escacs i serà vàlid per elo FIDE, FEDA i CATALÁ

 

Preu d’inscripció: El preu d’inscripció general serà de 28,00 €. Pels menors de 16 anys i majors de 65 i tambè per a minusvàlids, serà de 18 €. Els jugadors amb més de 2300 Elo catalá o FIDE, inscripció gratuita.

 

L’aparellament dels jugadors serà informatitzat.

 

Incompareixences: Si un jugador no es presenta a la primera ronda del torneig o falta a dues sense causa justificada serà eliminat del campionat.

 

L’àrbitre del torneig serà titulat per la Federació Catalana d’Escacs.

 

Es formarà un comitè de competició de la següent forma:

 

El director del torneig o a qui delegui, l’àrbitre del torneig, el número 1 del ranking, i el primer jugador del ranking que tambè sigui àrbitre titolat.

 

Es considerarà perdua per incompareixença a tots el jugadors que conduïnt les peces blanques no haguin realitzat la 1ª jugada o tot i conduir les peces negres no haguin respóst a la primera jugada de les blanques, un cop transcorregut una hora des del començament de l’hora oficial de la sessió.

 

Cualsevol reclamació d’una decisió arbitral, tindrà que presentar-se al comité de competició pasada 1 hora del fet, o en tot cas d’acabada la ronda. No s’admetran reclamacions com a mínim 4 hores abans del començament de la ronda.

 

Els jugadors no podran abandonar la sala de joc sense justificació o permís de l’àrbitre.

 

Els empats a la classificació final, es resoldran pels següents sistemes i amb l’ordre que s’expresen.

 

1/ BUCHOLZ MITJA.

2/ BUCHOLZ TOTAL.

                   3/ PROGRESSIU-ACUMULATIU.

4/ NOMBRE  DE VICTÒRIES.

              

Premis:

 

1er      350 € + trofeu                Millor jugador 1900-2000         60 €

2on     200 € + trofeu                Millor jugador 1800-1995         50 €

3er      120 € + trofeu                Millor jugador 1700-1795         40 €

4rt      100 €

5è         80 €                             Millor jugador local                  50 €

6è         70 €                             Millor sub-16                           50 €

7è         60 €                             Millor jugador de més de 65     50 €

8è         50 €

 

Els premis no son acumulatius ni divisibles.

 

Altres: Tot allò no previst en aquest reglament es resoldrà segons les normes de la Federació Catalana d’Escacs i de la FIDE. La participació en aquest torneig suposa la total acceptació de les seves normes.

 

La participació en el torneig suposa la acceptació del reglament.

 

INSCRIPCIONS:

 

Per teléfon: José Luis Monente, tel. 937952447 y 629649909

Per internet: monentez@telefonica.net

 

Els drets d’inscripció hauran d’esser abonats abans de començar la primera ronda del torneig.

 

OBSERVACIONS

 

El lliurament de premis es farà al finalitzar l’última ronda. Caldrà la presència del premiats.

 

La participació en el tormeig suposa l’acceptació per part dels jugadors de totes aquestes normes.

 

 

Hi col.labora

 

Ajuntament d’Alella

Casal d’Alella

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 


 

1