bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 24/05/2007 21:01:20

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

Resultados

 

                                

III OPEN INTERNACIONAL

de Ajedrez

“Vila de l’Ampolla

 

20 de maig de 2007
ORGANITZA: CLUB  D'ESCACS  L’AMPOLLA
B A S E S   D E L   T O R N E I G

             

 

    

Torneig integrat al Circuit Internacionals d’Opens d’Estiu de Catalunya

amb categoria b (individual ) i b (trams d’elo)

 

DIUMENGE 20 DE MAIG DE 2007

 

LOCAL DE JOC: CASAL MUNICIPAL DE L’AMPOLLA

Participants: Obert a jugadors amb llicència federativa en vigor.

Sistema de joc: sistema suïs FIDE a 8 rondes.

Horari de joc:Començarà a les 10 hores del matí i a les 16 hores de la tarda

Ritme de joc:25 minuts a cada jugador per partida.

Desempats: Es sortejaran en acabar l’ultima partida les quatre següents:

                

                 PARTIDES GUANYADES

  BUCHOLZ BRASILER(-1)(Criteri fide)

  BUCHOLZ TOTAL (Criteri fide)

  ACUMULATIU/PROGRESSIU

Si continuen els empatats es resoldran per aquest ordre

 SONNEMBORG-BERGER (Punts reals)

 INDIVIDUAL

 COLOR

 SORTEIG

 

Les decisions del àrbitre principal seran inapel·lables.

El jugador que falti a una ronda sense justificació serà retirat del torneig.

Director de Torneig Enric Gallimó Llaó.

 

Inscripcions fins a les 20 hores del dia 19 de maig, seran de 12 € per jugador excepte els majors de 60 anys imenors de 16 que seran de 8 €. Els jugadors de elo igual o superior a 2300 fide i jugadores amb 2000 d’elo fide o català

tindran d’inscripció gratuïta.

Inscripcions:per e-mail: taboescacs@hotmail.com

A no poder ser per e-mail (opció preferible) trucar al 666187061

PREMIS

 

Classificació general

 

1º 800€

2ª 600€

3º 500€

4º 300€

5º 200€

6º 100€

 

1º Trofeu Excel·lentíssim Ajuntament de l’Ampolla

 

 

TRAMS D’ELO                    1er                 2on                  3er

De 2150 a       2399               30 €                 20€                  10€

De 2000 a       2149                30€                  20€                  10€

De 1850 a       1999                30€                  20€                  10€

De 1700 a       1849                30€                  20€                  10€

 

PREMIS ESPECIALS

Més de 60 anys            30                20              10

Sub       16                  trofeu        trofeu        trofeu

Millor local                trofeu         trofeu       trofeu

 

                                   Es sortejarà entre tots els participants l’estada de dos persones durant un dissabte nit al:

HOTEL ROCA PLANA en regim AD

 

 

Organitza:Club d’Escacs L’Ampolla

 

  

20 de mayo de 2007

Torneo integrado en el IV CIRCUIT INTERNACIONAL D’OPENS D’ESTIU DE CATALUNYA

 

LOCAL DE JUEGO: CASAL MUNICIPAL DE L’AMPOLLA (TARRAGONA)

PARTICIPANTES: Abierto a jugadores con licencia federativa en vigor.

SISTEMA DE JUEGO: Suizo FIDE a 8 rondas. La Organización podrá variar el número de rondas según la participación real, si lo considera oportuno, avisando antes de la segunda ronda.

Retransmisión por internet de los 4 primeros tableros

Horario de juego: Comenzará a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde.

Ritmo de juego: 25 minutos a cada jugador por partida.

Desempates: Se hará un sorteo al final del campeonato que dictaminará el orden de estos sistemas de desempate:

            Partidas Ganadas

      Bucholz brasileño(-1) (criterio FIDE)

      Bucholz total ( criterio FIDE)

      Acumulativo/ Progresivo

En caso de seguir el empate se aplicaran

      Sonenborg-Berger

      Individual

      Color

      Sorteo

Las decisiones del árbitro principal serán inapelables.

Las inscripciones finalizaran el sabado 19 a las 20h, serán de 12 € por jugador excepto mayores de 60 años i menores de 16 que serán de 8 €. Los jugadores  de ELO  igual o superior a 2350 FIDE  así como

las féminas con 2000 ELO catalán o español tendrán la inscripción gratuita.

Para inscribirse por e-mail: taboescacs@hotmail.com

A no poder ser llamar al 666187061

PREMIOS (de la general)2500 euros

1º 800€,2º 600€,3º 500€,4º 300€, 5º 200€, 6º 100€

Premios especiales:300euros

Tramos de  ELO :     1º                 2º          3º

2150 a 2199             30€             20€         10€

2000 a 2149             30€             20€         10€

1850 a 1999             30€             20€         10€

1700 a 1849             30€             20€         10€

Otros premios:

Más de 60 años        30€              20€        10€

Sub 16                     trofeo       trofeo    trofeo

Locales                    trofeo       trofeo    trofeo

El primero de la general trofeo especial excelentísimo Ayuntamiento de L’Ampolla.

    III INTERNATIONAL CHESS OPEN

                        “L’Ampolla Vila”

                         20th of May 2007

The tournament is integrated into the IV INTERNATIONAL TOURNAMENT SUMMER OPENOF CATALONIA

 

VENUE: MUNICIPAL SPORTS CENTRE – L’AMPOLLA.

PARTICIPANTS: Open to all players with a valid federation licence.

SYSTEM OF PLAY: Swiss FIDE – 8 rounds. The organisers may vary the number of rounds according to the actual number of participants, if it considers it appropriate. Each player will be advised of the decision before the second round.

Timetable: Play will commence at 10:00 in the morning and again at 4:00 in the afternoon.

Time limit of play: 25 minutes per player per game.

Tiebreaker: At the end of the championship there will be a draw that will decide in which order the following will decide the result of a drawn game:

                      Games won

                      Brazilian bucholz(-1) (FIDE criterion)

                      Total bucholz (FIDE criterion)

                      Acumulative/Progresive

 The principal referee’s decision will be final.

Subscriptions will be 12 € for each player except seniors - over 60 and minors under 16, who will pay 8€. Players from the ELO, who are equal or superior to the 2350 standard as well as the women with the 2000 ELO Catalan or Spanish, will not have to pay a subscription.

To subscribe by e-mail: taboescacs@hotmail.com or telephone: 666187061.

 

                               PRIZES (general) 2500 euros

1st 800, 2nd 600, 3rd 500, 4th 300, 5th 200, 6th 100

Special prizes: 300 euros

ELO positions:       1°                2°               3°

2150 to 2199          30               20               10

2000 to 2149          30               20               10

1850 to 1999          30               20               10

1700 to 1849          30               20               10

Special prizes:

Over 60 years         30               20               10

Under 16               trophy       trophy         trophy   

Local’s                  trophy       trophy         trophy

The first general trophy for excellence – L’Ampolla town council.

The tournament is integrated into the catalan summer circuit.

                         

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 


 

1