Reglament

XXXè OPEN Internacional d’Escacs de Barberà del Vallès 2007

 

1)       Aquest torneig és obert a tots els jugadors amb llicència federativa.

 

2)       El torneig es jugarà pel sistema SUÍS FIDE a nou rondes i en tres grups, del 6 al 14 de juliol.

GRUP A: vàlid per Normes i elo FIDE/FEDA/FCE;

GRUP B: vàlid per elo FIDE i elo FCE,

GRUP C: vàlid per elo FCE

 

3)      El local de joc serà c/ Torre d’En Gorgs, 40 de Barberà del Vallès. Horari de joc: de 17:00 a 21:30 h.

 

4)      Composició del Grups:

Grup A :Obert a jugadors/es amb elo FIDE o elo FCE superior a 2150

Grup B: Obert a jugadors/es amb elo FCE  1850-2149.

Grup C: Obert a jugadors/es amb elo FCE 1700-1849

a.       Els jugadors amb elo FIDE inferior a 2000 podran sol·licitar participar en el Grup A.

b.       El primer elo que s’utilitzarà serà el FIDE, en el seu defecte l’elo FCE, i per últim l’elo FEDA. Tots els altres elo seran convalidats pel Comitè Organitzador. El mateix criteri s’aplicarà per la classificació per trams.

c.        El jugador que participi expressament en un grup que no sigui del seu tram, renuncia a puntuar pel seu tram.

 

5)       Ritme de joc:

Grup “A”:

90 min + 30 seg/ jugada.

Grup “B”:

90 min + 30 seg/ jugada.

Grup “C”:

90 min + 30 seg/ jugada.

 

6)       Els emparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager”.

 

7)       Desempats: els empats a la classificació final seran resolts pels següents sistemes:

a.       Bucholz (eliminant els 2 pitjors resultats).

b.       Bucholz total.

c.        Acumulatiu

Important: un cop finalitzada la darrera ronda del Torneig, es sortejarà l’ordre d’aplicació dels sistemes de desempat.

Els premis en metàl·lic no es repartiran entre els empatats.

 

8)       El Comitè Organitzador del Torneig estarà format per la Junta Directiva del Club Escacs Barberà, amb el suport de l'Ajuntament, el Director, sots Director, i l'àrbitre del Torneig. El local és federatiu durant les sessions de joc, actuant com a Director del Torneig, Juan Miranda, sots director Òscar Companys.

Àrbitre principal: Herman C. Van Riemsdijk (IA). Àrbitre adjunt: Miguel Ramos(AN) Árbitre auxiliar: Daniel Salvador.(AC)

 

9)       Les decisions de l’àrbitre principal seran apel·lables, en primera instància al director del Torneig. En segona i definitiva instància, resoldrà el Comitè de Competició, format pel director del Torneig, l'àrbitre i 2 jugadors, les decisions del qual seran inapel·lables.

 

10)   L’organització es reserva el dret d’admetre o rebutjar una inscripció, per motius raonats.

 

 

11)   Normativa sobre els telèfons mòbils:

a.     El jugador pot portar el telèfon mòbil, però està obligat a portar-lo en mode silenci durant la competició.

b.     Si per alguna circumstància fos imprescindible per un motiu de força major contestar-lo, haurà de demanar permís a l’àrbitre del torneig.

c.     Si tot i així li sona el mòbil a algun jugador:

1.       La primera vegada el jugador rebrà un avís.

2.       En cas de reincidència es podrà sancionar amb un punt segons el criteri de l’àrbitre.

3.       Si a un jugador que li sona el mòbil, a més contesta la trucada sense permís de l’àrbitre, la sanció podria ser més greu, des de la pèrdua de la partida, fins a l’expulsió del Torneig.

 

12)   Imprès de reclamació: els impresos de reclamació estan a disposició de jugadors i organitzadors.

 

13)   Tot el que no estigui previst en aquest reglament es resoldrà aplicant el de la FIDE per a torneigs oberts, el de la Federació Catalana d'Escacs de competicions individuals, i la normativa pròpia del IV Circuit Català.

 

14)   La participació en el torneig suposa pel jugador, l'acceptació de les anteriors normes.

 

Comitè Organitzador XXX OPEN Internacional d´Escacs de Barberà del Vallès 2007

 

 

 

 

  


 

 

1