bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 03/06/2007 10:37:26

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

Ranking Inicial

Ronda 1

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

Ronda 5

Ronda 6

Ronda 7

Ronda 8

Clasificación

 

 

V Torneig d’Escacs Sant Vicenç de Castellet

 

Bases del torneig:

 

1.    Aquest torneig es disputarà pel sistema suís a 8 rondes.

2.    El torneig es obert a tots els jugadors amb llicència actualitzada de la Federació Catalana d’Escacs, amb reserva d’admissió per part de la Directiva del torneig.

3.    El torneig es jugarà els dissabtes 14, 21, 28 d’abril, 5, 12, 19, 26 de maig i 2 de juny de 2007.

4.    El ritme de joc serà de 90 minuts + 30 segons per jugada per a tota la partida.

5.    El local de joc serà la sala polivalent de “Can Soler” a la Plaça de la Generalitat de Sant Vicenç de Castellet.

6.    El torneig serà vàlid per Elo Català i Elo FIDE.

7.    Les inscripcions es podran realitzar al telèfon 938334419 i al e-mail escacs.castellet@telefonica.net.

8.    El tancament de les inscripcions serà el divendres 13 d’abril a les 22 hores.

9.    Els drets d’inscripció seran de 22 euros, excepte els menors de 16 anys i els mes grans de 65 anys, que seran 15 euros. Els drets d’inscripció, s’han d’abonar el primer dia de joc.

10.                      El director del torneig serà el Sr. Josep Espinosa. L’àrbitre principal serà el Sr. Valerio De la Cruz (AI) i l’àrbitre adjunt el Sr. Miguel Ramos (AN).

11.                      Les decisions de l’àrbitre principal, es podran apel·lar davant del Comitè d’Apel·lació del torneig, que es constituirà a la primera ronda, format pel director del torneig, o en qui delegui, i dos jugadors del torneig.

12.                      Durant el transcurs de la primera ronda, els participants del torneig, escolliran a 4 jugadors que formaran part del Comitè d’Apel·lació, dos dels quals ho seran en qualitat de suplents, per aquells conflictes en els que estiguessin implicats els titulars.

13.                      Tota reclamació davant una decisió arbitral es dirigirà al Comitè d’Apel·lació per escrit i màxim una hora desprès de que hagi passat el fet motiu de la reclamació. Les decisions del Comitè seran inapel·lables a tots els efectes.

14.                      Seran eliminats els jugadors que no assisteixin a la primera ronda, o a dues rondes, encara que no siguin consecutives, i no ho hagin comunicat a l’àrbitre del torneig.

15.                      Els empats en la classificació final, es resoldran de la manera següent: Al final del torneig, es farà un sorteig per definir l’ordre dels tres desempats que prèviament seran elegits durant la segona ronda per tots els jugadors.

16.                      L’aparellament es farà mitjançant el programa Swiss Manager.

17.                      Els jugadors al finalitzar la partida, han de donar obligatòriament la graella original a l’Organització.

18.                      Qualsevol punt no previst en el present reglament, es resoldrà aplicant la normativa de la FCE, i en general de la FIDE amb les adaptacions obligades per les característiques del torneig.

19.  Premis:   1r. Classificat: 225 euros i trofeu   

2n. Classificat: 125 euros i trofeu    

3r. Classificat: 70 euros i trofeu                                         

1r. Classificat ELO 2000 a 2100: 40 euros i trofeu          

2n. Classificat ELO 2000 a 2100: 20 euros i trofeu          

1r. Classificat ELO 1850 a 1999: 40 euros i trofeu          

2n. Classificat ELO 1850 a 1999: 20 euros i trofeu          

1r. Classificat ELO 1700 a 1849: 40 euros i trofeu          

2n. Classificat ELO 1700 a 1849: 20 euros i trofeu          

1r. Classificat local: trofeu                                                  

Els premis per trams es faran segons ELO Català.

20.                      Els premis es lliuraran per rigorós ordre de classificació, i no seran acumulables.

21.                      La participació en el torneig, suposa la total acceptació d’aquestes normes per part dels jugadors.

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 


 

1