bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 13/03/2007 20:35:09

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

Ronda 1

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

Ronda 5

Ronda 6

Ronda 7

Ronda 8

Clasificación final

 

 

XXV Obert La Lira 2007

 

1.-          El torneig és obert a tots els jugadors amb avaluació inferior o igual a 2300 i amb llicència actualitzada a favor de la F.C.d'E.

 

2.-          Es jugarà tots els divendres, a les 21 hores, a partir del 19 de gener de 2007 fins al 9 de març, durant 8 rondes.

 

3.-          S'aplicarà el sistema suís FIDE, formant un únic grup, i normes F.C.d'E. El torneig serà vàlid per a ELO català.

 

4.-          La sessió de joc serà de 5 hores. Les partides es jugaran a 30 jugades en hora i mitja, i finalitzaran a caiguda de bandera (FINISH) a la següent hora.

 

5.-          Els jugadors que no es presentin a jugar la 1ª ronda seran eliminats; a l'igual que aquells que faltin dues rondes, consecutives o no.

 

6.-          Els desempats es resoldran per aquest ordre: Puntuació progressiva acumulativa completa, Bucholz amb tots els contrincants (FIDE), Sonnenbor-Berger, Kasdan.

 

7.-          Actuarà com a àrbitre principal Eleuterio Daimiel, i com a director del torneig Josep Garcia.

 

8.-          Les decisions de l'àrbitre podran apel·lar-se per escrit al Comitè d'apel·lació del torneig que estarà format pel director del torneig i 2 jugadors del torneig.

 

9.-          Existirà un full de reclamacions a disposició dels jugadors.

 

10.-     Allò no previst en aquest reglament, es regirà pel de la F.C.d'E. i el de la F.I.D.E. La inscripció suposa l'acceptació d'aquestes normes.

 

11.-     L'organització es reserva el dret d'admetre o rebutjar una inscripció, sempre per motius fonamentats.

 

12.-     El torneig serà homologat per la F.C.d'E., previ informe del C.C.A.E.

 

13.-     Premis:                    Campió                               Trofeu i 180 euros

                                        Sots-Campió                        Trofeu i 90 euros

                                        Tercer                                                  60 euros

                                        1º ELO < 2105                    Trofeu i 30 euros

                                        1º ELO < 2005                                      Trofeu

                                        1º ELO < 1905                                      Trofeu

                                        1º ELO < 1805                                      Trofeu

El 50% dels premis en metàl·lic es repartirà entre els empatats. Els premis no seran acumulatius.

 

14.-     Els premis s'hauran de recollir personalment el dia del seu lliurament, que serà el divendres 16 de març a les 21 hores.

 

15.-     Els drets d'inscripció seran de 22 euros. La data límit d'inscripció serà el dijous 18 de gener a les 20:30 hores.

 

16.-     PER INSCRIURE-US o informar-vos, en el local de joc (c/ Abat Odó, 22, Baixos; 08030 Barcelona (Sant Andreu) ) o truqueu a:

Josep Garcia             93 330 32 57  (dilluns a divendres de 19 a 22)

Joan Ferrer                93 311 09 42  (dilluns a divendres de 21 a 23)

Eleuterio Daimiel     edaimiel@irissi.es

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 


 

1