bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 04/03/2008 20:22:50

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

Inscritos

Ronda 1

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

Ronda 5

Ronda 6

Ronda 7

Ronda 8

Ronda 9

Clasificación

 
 


 

 

 

Bases   del   torneig:

 

1. El torneig es disputarà pel Sistema Suís FIDE a nou rondes  al local del Club Tres Peons, carrer Ros de Olano, número 9, de Barcelona .

2. El torneig es disputarà en un sol grup, limitat a un màxim de 93 jugadors. El ranking inicial es formarà tenint en compte en primer lloc l'ELO FIDE; en cas de no tenir-ne, l'ELO català.

3. Els emparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager”.

4. Els dies de joc seran els divendres de cada setmana, del 11 de gener al 7 de març, ambdós inclosos.

5. Les rondes començaran a les 21,00 hores

6. El ritme de joc és de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per cada jugada efectuada.

7. Formes d'inscripció:

A) Telefònicament: 638 087 651

B)  Per mail a:                    trespeons@gmail.com

 

8. Drets d'inscripció:

QUOTA D'INSCRIPCIÓ.GENERAL............................................                         25 €

JUGADORS, SOCIS DEL CLUB ORGANITZADOR  .................       20 €

JUGADORS MAJORS DE 65 ANYS I MENORS DE 18 ANYS...     20 €

JUGADORS TITULATS INTERNACIONALS.(F.I.D.E.)................   GRATUÏT

Descompte ( de 2 euros) :

Si es fa el pagament de la inscripció abans del dia 8 de gener, mitjançant un ingrés al compte de la Caixa número 2100-3436-58-2100211798, indicant el nom, cognoms i club,  els drets d’inscripció seran de 23 euros (general) i 18 euros (la resta).  .

9. L'organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.

10. La inscripció quedarà tancada quan s’arribi a la xifra de 93 jugadors, a partir d’aquest moment s’obrirà una “llista de jugadors en espera de poder cobrir possibles baixes dels jugadors inscrits”.

Les inscripcions no es consideraran en ferm, fins el moment en que s'hagi efectuat el pagament dels drets corresponents, l'organització podrà cancel·lar la inscripció d'un jugador i substituir-lo per un altre, dels inscrits en “llista d’espera”  si el primer no hagués efectuat el seu pagament a la mitja hora de començar la primera ronda. Els nous jugadors substituiran en el sorteig, la posició dels que hagin resultat eliminats, amb la mitja hora de rellotge al seu càrrec,  pel procediment descrit en el paràgraf precedent , si s'haguessin de fer vàries substitucions es determinarà el lloc de substitució en funció de la màxima proximitat de l'elo al del jugador substituït.

11. El/la jugador/a que no es presenti a dues rondes seguides o alternes quedarà eliminat, excepte que hagin  comunicat la seva absència als àrbitres, abans de fer-se l’emparellament de la ronda afectada.

12. Premis :

1. - Segons la classificació general:

primer classificat        400 euros i trofeu

segon classificat         200 euros i trofeu

tercer classificat         120 euros i trofeu

quart classificat          80 euros

cinquè classificat        60 euros

 

2. - Per trams d’Elo:

Primer classificat dels jugadors amb Elo 1955 a 2054     60 euros i trofeu

Segon classificat dels jugadors amb Elo 1955 a 2054      30 euros

Primer classificat dels jugadors amb Elo 1855 a 1954     60 euros i trofeu

Segon classificat dels jugadors amb Elo 1855 a 1954      30 euros

Primer classificat dels jugadors amb Elo inferior a 1855  60 euros i trofeu

Segon classificat dels jugadors amb Elo inferior a 1855   30 euros

 

13.  Lliurament dels Premis :

Els premis en metàl·lic i els trofeus es lliuraran per estricte ordre de classificació, el divendres dia 14 de març a les vuit del vespre al mateix local de joc. Els premis no són acumulables.

Els premis tan sols es lliuraran als guanyadors que els recullin personalment en l’acte de lliurament de premis.

Per distribuir els/les jugadors/es en les categories de franges d'ELO es tindrà en compte en primer lloc l'ELO FIDE; en cas de no tenir-ne, l'ELO català.  Els/les jugadors/es només podran competir per als premis de la seva franja, no podent optar a la franja superior.

14. Desempats:  per qualsevol lloc de la classificació general s’utilitzaràn els sistemes: Bucholz brasiler, Bucholz mitjà, Bucholz total, progressiu y Sonneborn-Berger. L’ordre d’aquests criteris es decidirà mitjançant un sorteig que es realitzarà immediatament desprès d’acabar l’última ronda

15. El director del torneig és el Sr. Josep Maria Tey i Galí, i l’àrbitre principal  serà el Sr. Jaume Bosch i Romay

16. Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit al Comitè d’Apel·lació, que estarà format pel director del torneig, i tres jugadors/es escollits/des entre els/les participants, abans que finalitzi la sessió diària de joc. Les decisions d'aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.

 

 

17. Sobre l'ús dels telèfons mòbils:

a)  El jugador pot portar el telèfon mòbil, però està obligat a portar-lo en mode silenci durant la competició.

b)  Si per alguna circumstància fos imprescindible per un motiu de força major contestar-lo haurà de demanar permís a l’àrbitre del torneig.

c)  Si tot i així li sona el mòbil a algun jugador, serà sancionat amb la pèrdua del punt en joc.

18. El torneig és vàlid per a l'ELO català i FIDE.

19. Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per a tornejos oberts.

20. El torneig quedarà suspès quan  motius de força major impedissin el seu desenvolupament o si no s’inscriuen el nombre mínim de 50 jugadors, en aquests casos, la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets cobrats.

21. La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.

 

_________________________________________

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 


 

1