bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 Actualizado con fecha: 29/09/2009 08:31:55

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

Resultados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases del torneig:

1. El torneig es disputarà pel Sistema Suís FIDE a nou rondes  al local del Club Tres Peons, carrer Ros de Olano 9 de Barcelona i serà vàlid per Elo FIDE i Català.

2. El torneig es disputarà en un sol grup, limitat a un màxim de 111 jugadors.  El ranking inicial es formarà tenint en compte en primer lloc l'ELO FIDE; i en cas de no tenir-ne, l'ELO català

3. Els emparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager”.

4. Els dies de joc seran els dimecres de cada setmana, del 30 de setembre al 25 de novembre ambdós inclosos.

5. Les rondes començaran a les 19,15 hores 

6. El ritme de joc és de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per cada jugada efectuada.

7. Premis1. - Segons la classificació general:

primer classificat        430 euros i trofeu

segon classificat         230 euros i trofeu

tercer classificat          150 euros i trofeu

quart classificat          110 euros

cinquè classificat        90 euros

sisè classificat             70 euros

2. - Per trams d’Elo:

S’estableixen tres trams d’Elo  :

De 1955 a 2054. De 1855 a 1954 i inferiors a 1855

Primer de cada tram      60 euros i trofeu

Segon de cada tram       30 euros

Per distribuir els/les jugadors/es en les categories de franges d'ELO es tindrà en compte en primer lloc l'ELO FIDE i en cas de no tenir-ne, l'ELO CATALÀ.  Els/les jugadors/es només podran competir per als premis de la seva franja, no podent optar a la franja superior.

Si un jugador amb dret a premi pel seu tram d’Elo, ha aconseguit també un dels premis a la classificació general, el seu lloc en el tram d’Elo serà ocupat pel següent classificat. 

                   3. premi a l’esportivitat

Els cinc últims jugadors classificats, que hagin jugat totes les partides, podran participar gratuïtament a la propera edició del torneig.   

 

8. Formes d'inscripció:

A) Telefònicament:          638 087 651

B)  Per mail a:                    trespeons@gmail.com (indicant el nom del torneig)

 

9. Drets d'inscripció:

quota d'inscripció. general......................26 €

majors de 65, i menors de 18 anys..........21 €

socis del Tres Peons ...............................16 €

titulats internacionals.(FIDE.).................gratuït

socis del Tres Peons amb Elo Cat.>2200..gratuït

Descompte ( de 2 euros) :

Si es fa el pagament de la inscripció abans del dia 26 de setembre, mitjançant un ingrés al compte de la Caixa número 2100-3436-58-2100211798, indicant el nom, i cognoms, els drets d’inscripció seran de 2 euros inferiors als esmentats.

10. L'organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.

11. La inscripció quedarà tancada quan s’arribi a la xifra de 111 jugadors, a partir d’aquest moment s’obrirà una “llista de jugadors en espera de poder cobrir possibles baixes dels jugadors inscrits”.

Les inscripcions no es consideraran en ferm, fins el moment en que s'hagi efectuat el pagament dels drets corresponents, l'organització podrà cancel·lar la inscripció d'un jugador i substituir-lo per un altre, dels inscrits en “llista d’espera. Els nous jugadors que substitueixin els eliminats, entraran a la segona ronda amb 0 punts.

12. Qualsevol jugador/a que es presenti davant del seu tauler amb més d’una hora de retard, en relació a l’hora d’inici previst de la ronda, perdrà la partida per incompareixença. Si no es presenta a dues rondes seguides o alternes quedarà eliminat.

13.  Lliurament dels Premis :

Els premis en metàl·lic i els trofeus es lliuraran per estricte ordre de classificació, el divendres dia 4 de desembre a dos quarts de nou del vespre al mateix local de joc. Els premis no són acumulables i tan sols es lliuraran als guanyadors que els recullin personalment en l’acte d’entrega de premis.

 

14. Desempats: per qualsevol lloc de la classificació general s’empraran els sistemes: Bucholz brasiler, Bucholz mitjà, Nombre de victòries i Progressiu. L’ordre de aquests criteris es decidirà mitjançant un sorteig que es realitzarà immediatament desprès de acabar l’última ronda.

 

15. El director del torneig es el Sr. Josep Maria Tey i Galí, i l’àrbitre principal  serà el Sr. Daniel Leiro Giralt

16. Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit al Comitè d’Apel·lació, que estarà format pel director del torneig, i tres jugadors escollits entre els participants, abans que finalitzi la primera sessió de joc. Les decisions d'aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.

17. Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per a torneigs oberts.

18. El torneig quedarà suspès quan  motius de força major impedissin el seu desenvolupament o si no s’inscriuen el nombre mínim de 50 jugadors, en aquests casos, la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets cobrats.

19. La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.

 

                        _________________________________________

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1