bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 Actualizado con fecha: 02/10/2009 08:31:32

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

Resultados

Grupo A

Grupo B

Grupo C

 

 

 

 

XXVII OBERT D’ESCACS VILA DE CERDANYOLA


 

1. El torneig es disputarà al local de la Penya d’Escacs Cerdanyola (C. Sant Ramon, 180), i a l’Associació de Veïns Sant Ramon (Santa Maria, 17), separats ambdós locals per 50 metres.

 

2. El torneig tindrà un format de tres grups:

 

Grup A: Obert per a tots els jugadors amb un elo català inferior a 2400. Vàlid per elo FIDE, FEDA i català i normes de MC.

 

Grup B: Obert per a tots els jugadors amb un elo català inferior a 1950. Vàlid per elo FIDE, FEDA i català.

 

Grup C: Obert a tots els jugadors nascuts el 1998 i posteriors, amb un elo català inferior a 1750 (Pels jugadors amb un elo entre 1750 i 1775 o sub-14 el Comitè Organitzador estudiarà el grup més adequat). Vàlid per elo català.

 

Un jugador pot demanar jugar en un grup superior. Si a la inscripció no s’indica res, el jugador serà inscrit en el grup corresponent per elo.

 

3. El torneig es disputarà per sistema suís a 8 rondes per a tots els grups.

 

4. L’horari de joc serà els dissabtes per la tarda de 16 a 20 hores, començant el dia 3 d’octubre a les 16 hores.

 

5. Per l’aparellament es farà servir el programa informàtic Swiss Manager.

 

6. Els ritmes de joc seran:

 

Grups A i B: 90 minuts + 30 segons per jugada

Grup C: 2 hores finish.

 

7. El lliurament de premis serà el diumenge 22 de novembre de 2008 a les 12 hores, després del torneig de ràpides que començarà a les 10 hores.

 

8. Els jugadors que no es presentin a la primera ronda sense causa justificada o bé a dues rondes no consecutives quedaran eliminats del torneig.

 

9. Si algun jugador s’ha d’absentar alguna ronda, ho haurà de comunicar abans del dilluns a les 21 hores.

 

10. Un jugador podrà demanar fins a un màxim de tres vegades per no ser aparellat sense cap bonificació.

 

11. El jugador que no estigui davant el tauler passats 30 minuts des del començament de la ronda perdrà la partida per incompareixença.

 

11bis. Excepcionalment, la primera ronda es permetrà 1 hora de retard.

 

12. En finalitzar la darrera ronda, es sortejarà l’ordre dels desempats, a escollir entre els següents: Bucholz brasiler (traient el pitjor resultat), Bucholz total i Progressiu arribant a últimes conseqüències. Per als desempats s’aplicarà l’ajust tal com indica la FIDE.

 

13. El director del torneig serà el Sr. Jaume Grau. L’Àrbitre Principal serà el Sr. Carlos Giménez (AN), àrbitre adjunt Gabriel Castellet (AC).

 

13.  Les decisions arbitrals podran ser apel·lades al Comitè de Competició. El comitè de Competició estarà format pel director del torneig i dos jugadors escollits durant la primera ronda.

 

14. Tota reclamació contra una decisió arbitral haurà de dirigir-se al Comitè de Competició, per escrit, i com a màxim una hora després que finalitzi la ronda, dipositant una fiança de 30 euros juntament amb la reclamació. Aquesta quantitat serà retornada en cas que la decisió sigui favorable al reclamant. Les decisions d’aquest comitè seran inapel·lables.

 

15. INSCRIPCIONS

 

Les inscripcions es poden fer de dues formes:

 

Per telèfon: Trucant als telèfons 93.580.22.89 i també al 93.580.84.81, de 16 a 23 hores, Sr. Jaume Grau.

 

Per correu electrònic: A l’adreça escacspec@gmail.com o bé cgimenez1986@gmail.com . S’enviarà un correu confirmant la inscripció. En cas que no el rebeu en 24 hores, torneu-lo a enviar. Gràcies.

 

Quotes d’inscripció:

 

Grup A: 30 euros

Grup B: 20 euros

Grup C: 15 euros

Sub 14 o de més de 60 anys al grup A: 20 euros

Jugadors locals grup A: 20 euros

Jugadors locals grup B: 15 euros

Jugadors locals grup C: Gratuït

 

La data límit d’inscripció és el dia 2 d’octubre a les 22 hores. Es tancarà la inscripció quan s’arribi als 150 inscrits entre ambdós grups.

 

16. PREMIS

 

GRUP A

 

Campió: 300 euros + trofeu

2on: 200 euros + trofeu

3er: 100 euros

4t: 80 euros

5è: 60 euros

 

1er Tram 1700-2100: 60 euros + trofeu

2on Tram 1700-2100: 40 euros

3er Tram 1700-2100: 30 euros

1er Sub-14: Beca de 100 euros + trofeu

2on Sub-14: Beca de 50 euros

 

GRUP B

 

Campió: 100 euros + Trofeu

2on: 60 euros + Trofeu

3er: 50 euros

1er Tram 1700-1800: 40 euros + trofeu

 

1er Sub-14: Beca de 100 euros

1er Sub-12: Beca de 100 euros

1er Sub-10: Beca de 100 euros

 

GRUP C

 

Campió: Trofeu

2on: Trofeu

3er: Trofeu

1er Sub-8: Trofeu

 

Els premis de beca consisteixen en el pagament de la quantitat esmentada en despeses pel Campionat de Catalunya d’Edats o bé el Campionat d’Espanya d’Edats. En el grup A, els premis de beca són acumulables als premis de tram o general. En el grup B, els premis de beca no són acumulables.

 

A efectes del rànquing inicial, es farà servir l’elo FIDE, després el FEDA i després l’elo català. Els premis per tram d’elo seran sempre per elo català.

 

Un jugador pot optar a un premi d’una categoria superior, és a dir, es considera jugador sub-14 el jugador nascut el 1996 o posteriors, sub-12 el jugador nascut el 1998 o posteriors, sub-10 el jugador nascut el 2000 o posteriors, i sub-8 el jugador nascut el 2002 o posteriors.

 

Premi per Equips (només grups A i B): Es farà una classificació, per a cada grup, comptant les tres millors puntuacions de l’equip. El campió obtindrà un trofeu i també tindran un obsequi els tres integrants de l’equip.

 

Premi per Famílies: Es farà una classificació comptant les dues millors puntuacions de cada família, independentment del grup en que es trobin, comptant com famílies sempre que siguin germans, pare-fill, avi-nét, etc., però no comptarem, per exemple, cosins. La millor família tindrà un pernil de premi.

 

17. Els punts no previstos es resoldran aplicant la normativa de la FIDE

 

18. La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part del jugador, d’aquestes normes.

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1