bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 Actualizado con fecha: 26/11/2009 09:37:13

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

Resultados

Grupo Dama

Grupo Alfil

Torneo 2

Grupo Dama

 

Torneo 3

Grupo Dama

Torneo 4

Grupo Dama

Torneo 5

Grupo Dama

 

 

 

I CIRCUIT  D'ESCACS  “EQUAL OPPORTUNITY”

 

EL PRIMER TORNEIG ON ELS AFICIONATS PODEM GUANYAR ALS PROFESSIONALS

 

 

 

Com el seu nom indica, aquest campionat innovador intenta que s'igualin les oportunitats entre un jugador aficionat i un jugador professional. És per això que el jugador que teòricament és “més fluix” podrà jugar amb més temps que el jugador més fort, HANDICAP,  equilibrant així les possibilitats de cada jugador per la partida.

A més, en aquest torneig no hi haurà caps de sèrie, per la qual cosa s'introdueix una vessant aleatòria en l'aparellament de cada ronda. Per exemple, pot donar-se el cas de que dos GM  s'enfrontin entre ells a la primera ronda

.

 

  

 

1. El Campionat es disputarà al local de la Penya d’Escacs Cerdanyola (C. Sant Ramon 180, Cerdanyola del Vallès).

 

2. El Campionat es disputarà els dies  24, 31 d'octubre, i  7 , 14  i 21 de novembre de 2009, de 22: a 0:30 hores.

 

3.Sistema de joc:Ràpides a 5 minuts,sistema suís amb variants, veure els punts nº 6 i 8.Es jugaran dos suïssos per jornada i grup en funció de la inscripció.

 

4. El torneig està obert a tots els jugadors federats o aficionats, sense límit d'elo o titulació.

 

5. Els grups per a cada Suís  es formaran en funció del preu d'inscripció, sense límits d'elo ni titulació. Els preus per  grup seran els següents:

 

Grup Rei: 50 euros

Grup Dama: 20 euros

Grup Torre: 10 euros

Grup Alfil: 5 euros

 

E l nombre de rondes de cada suís el determinarà el nombre d´inscrits, a criteri de la organització.Inscripció mínima 8 jugadors per suís-grup

 

6. El ranking de cada Grup es determinarà per sorteig aleatòri entre tots  els inscrits.

 

7. En cada suís un jugador podrà escollir el grup que vulgui. Per exemple, un jugador que s'ha inscrit en el grup Rei pel primer suís pot jugar el segon suís en el grup Torre.

 

 

8. Per a cada partida, es mirarà la diferència d'elo entre els dos jugadors. Al jugador més fort, se li restarà, dels 5 minuts de temps, el temps que correspongui en funció del següent barem:

 

De 100 a 200 punts d'elo de diferència: 1 minut menys

 

De 201 a 400 punts d'elo de diferència: 2 minuts menys

 

De 401 a 600 punts d'elo de diferència: 3 minuts menys

 

601 o més punts d'elo de diferència:      4 minuts menys

 

 

9. L'elo que es tindrà sempre en compte serà l'elo català. En cas de no tenir-ne, es farà servir l'elo FIDE i després el FEDA. Per altres països se li homologarà a criteri de l'organització. En cas de no tenir cap elo, jugarà el primer dia amb 1700 d'elo, i posteriorment se li calcularà un elo mitjançant la performance pels següents dies.

 

Exemple:

 

Jugador A: Elo 2425

Jugador B: Elo 2062

 

Diferència d'elo: 363 punts

 

Per tant, el jugador A jugarà amb 3 minuts i el jugador B amb 5 minuts

 

DESEMPATS

 

1.Bucholz  -1

 

2.Bucholz  total

 

3. Elo Mitja

 

10.  INSCRIPCIONS

 

 

Les inscripcions es poden fer de dues formes:

 

Per telèfon: Trucant als telèfons 93.580.40.39  93.580.22.89

 

Per correu electrònic: A l’adreça gcastellet@terra.es rebreu un email de confirmació.

 

Es podem fer inscripcions per un dia-grup o per diferents dies-grup.

 

El pagament de la inscripció es fara abans de començar cada suís-grup.

 

MOLT IMPORTANT, AFORAMENT LIMITAT  A  40 JUGADORS.

 

 

12. PREMIS PER SUÍS I GRUP

 

Per a cada  suís-grup dels dos que es faran cada dia, els premis seran els següents:

 

 

GRUP REI

 

90% de la inscripció, amb un mínim garantitzat de 150 euros pel Campió.

 

Tindran premi fins el 50% dels inscrits, premi mínim el 80% de la inscripció.

 

GRUP DAMA

 

85% de la inscripció, amb un mínim garantitzat de 60 euros pel Campió.

 

Tindran premi fins el 50% dels inscrits, premi mínim 80% de la inscripció.

 

 

 

GRUP TORRE

 

80% de la inscripció, amb un mínim garantitzat de 30 euros pel Campió.

 

Tindran premi fins el 50% dels inscrits, premi mínim el 80% de la inscripció.

 

 

 

GRUP ALFIL

 

70% de la inscripció, amb un mínim garantitzat de 15 euros pel Campió.

 

Tindran premi fins el 50% dels inscrits, premi mínim el 80% de la inscripció.

 

 

13. PREMI  AL CIRCUIT

 

Apart dels premis de cada suís, es donarà un premi global pel Circuit, el sistema de puntuació serà el segúent:

 

Grup Rei:       es multiplicarà els punts aconseguits en aquest grup x   4

Grup Dama:   es multiplicarà els punts aconseguits en aquest grup x   3

 Grup Torre:  es multiplicarà els punts aconseguits en aquest grup x   2

Grup Alfil:      es multiplicarà els punts aconseguits en aquest grup x   1

 

En cas d'empat, es comptaran els punts eliminant els punts del grup Alfil. Si l'empat continua, s'eliminaran els punts aconseguits al grup Torre, i així successivament. Si l'empat encara persistís, es repartirà el premi entre els empatats.

 

Els premis del Circuit seran els següents:

 

Campió: 100 euros

2on:          75 euros

3er:          50 euros

4t:            25 euros

 

14. El Director del Torneig serà el Sr. Jaume Grau. El Director Tècnic serà el Sr. Gabriel Castellet, i l'Àrbitre Principal serà l'Àrbitre Internacional Miguel Ramos.

 

15. Qualsevol litigi que es presenti serà resolt per l'Àrbitre Principal o el Director Tècnic del Torneig (exclusivament per temes no reglamentaris). Les seves decisions seran inapel·lables i crearan jurisprudència donades les característiques especials d'aquest torneig.

 

16. L'organització es reserva el dret d'admetre o rebutjar una inscripció

 

17. L'organització es reserva el dret de modificar qualsevol apartat del reglament.

 

18. Els punts no previstos es resoldran aplicant la normativa de la FIDE

 

19. La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part del jugador, d’aquestes normes.

 

20. . L´entrega de premis serà després de cada jornada.El del Circuit dia 14 de novembre.

 

 

21.Oganitza   CHESS INNOVATION. Col.labora P.E.C.

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1