bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 30/11/2010 14:55:45

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

Sub-8

Sub-10

Sub-12

Sub-14

Sub-16

 

 

 

 Campionat escolar de Barcelona

ESCACS

curs 2010-2011

Hi poden participar tots els centres d’ensenyament, agrupacions esportives o altres entitats que ho

desitgin; estiguin degudament reconegudes i inscrites al registre corresponent del Consell Català de

l’Esport i que pertanyin a la comarca del Barcelonès.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA i ASPECTE ECONÒMIC

· Inscripció de centre; 1,00€

· Llicència de jugador; 3,70€

· Llicència de delegat i entrenador; 3,70€

· Full d’inscripció competició individual; 11,00€

· Full d’inscripció competició d’equips; 45,00€

· Full dels jugadors amb el pagament dels arbitratges (individual i/o per equips)

Tots aquells jugadors que tinguin llicència federativa per algun club, heu de fer constar el codi de

jugador i en el cas de ser nous, poseu que està en tràmit. Aquestes llicències s’han de fer a través

del Club.

Tots aquells que no tinguin llicència per cap club, han de tenir llicència federativa en nom del CEEB.

Recordeu que tots els que l’any anterior ja varen jugar com a CEEB, ja tenen codi i ELO. A les llistes

de ELO de la federació consten amb les sigles de Club CEE.

Les inscripcions per la competició Individual es podran formalitzar fins el dia 1 de desembre

d‘enguany a les 20:00 hores.

Les inscripcions per a la competició Per Equips es podran realitzar fins el dia 25 de febrer de 2011

a les 20:00 hores.

CATEGORIES

· Pre-benjamí nascuts els anys 2003 i següents

· Benjamí nascuts els anys 2002 i 2001.

· Aleví nascuts els anys 2000 i 1999.

· Infantil nascuts els anys 1998 i 1997.

· Cadet nascuts els anys 1996 i 1995.

CALENDARI COMPETICIÓ

Les partides es jugaran els divendres a la tarda, hora d’inici les 18:30 hores.

Alguna categoria jugarà les rondes del Casinet d’Hostafrancs a l’Escola Joan Pelegrí que es troba a

menys de 100 metres del Casinet.

Local de joc 1: Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs

C/ Rector Triadó núm. 53

Local de joc 2: Escola Joan Pelegrí

C/ del Consell de Cent núm. 14 (cantonada amb Torre Damians)

Local de joc 3: Cotxeres de Sants

C/ de Sants núm. 79

ESCACS

curs 2010-2011

INDIVIDUAL

1ª Ronda 10/12/10 Cotxeres de Sants

2ª Ronda 17/12/10 Casinet d’Hostafrancs i Escola Joan Pelegrí

3ª Ronda 14/01/11 Cotxeres de Sants

4ª Ronda 21/01/11 Casinet d’Hostafrancs i Escola Joan Pelegrí

5ª Ronda 28/01/11 Casinet d’Hostafrancs i Escola Joan Pelegrí

6ª Ronda 04/02/11 Casinet d’Hostafrancs i Escola Joan Pelegrí

7ª Ronda 11/02/11 Casinet d’Hostafrancs i Escola Joan Pelegrí

8ª Ronda 18/02/11 Casinet d'Hostafrancs i Escola Joan Pelegrí

PER EQUIPS

1ª Ronda 04/03/11 Casinet d’Hostafrancs i Escola Joan Pelegrí

2ª Ronda 18/03/11 Casinet d’Hostafrancs i Escola Joan Pelegrí

3ª Ronda 25/03/11 Casinet d’Hostafrancs i Escola Joan Pelegrí

4ª Ronda 01/04/11 Casinet d’Hostafrancs i Escola Joan Pelegrí

5ª Ronda 08/04/11 Casinet d’Hostafrancs i Escola Joan Pelegrí

6ªRonda 29/04/11 Casinet d’Hostafrancs i Escola Joan Pelegrí

SISTEMA DE COMPETICIÓ

· La competició Individual serà mixta en totes les categories.

Es jugarà pel Sistema Suís basat en valoració a 8 rondes.

L’Organització es reserva el dret de modificar el sistema de competició segons el nombre

d’inscrits en cada categoria.

· La competició Per Equips serà mixta en totes les categories.

Es jugarà pel Sistema Suís basat en valoració per puntuació olímpica a 6 rondes, per Sistema

Lliga o sistema mixte Lliga – Play off; sempre depenent del nombre d’inscrits.

Els equips estaran formats per 3 jugadors a la categoria SUB-8 i per 4 jugadors a la resta.

Els equips hauran d’estar formats per ordre d’ELO Català.

L’ordre de forces dels equips serà el full d’inscripció al CEEB, i els jugadors estaran ordenats per

ELO català amb un marge de 25 punts.

En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces. És a dir,

que un jugador mai no pot jugar, darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix).

Tanmateix, els jugadors d’elo mínim (actualment 1700) podran ser alineats lliurament entre

ells, però sempre que darrera d’ells al llistat d’ordre de forces no hi hagi cap jugador amb més

ELO. És a dir, si el nº 2 del llistat té 1700 i el nº 3 1701, sempre hauran de jugar en aquest

ordre, però si el nº2, el nº3 i el nº4 tenen 1700, podran ordenar-se com vulguin.

Es podrà jugar en un equip d’edat superior, o en un equip de club (els jugadors que a la

competició individual han participat per l’escola), però no en un club diferent d’aquell pel qual

tinguin tramitada la seva llicència federativa.

No hi haurà límit de nombre de jugadors que podran ser inscrits a cada equip.

També es podran fer equips mixtes, els quals no tindran dret a participar a fases posteriors de

competició. Aquests equips estaran formats per un màxim de dues entitats.

L’equip que descansi farà dos punts i mig a totes les rondes, inclosa la primera.

ESCACS

curs 2010-2011

PUNTUACIONS

La puntuació per partida serà: guanyada, 1 punt; taules, 0,5 punts i perduda, 0 punts.

DESEMPATS

A la competició individual, els sistemes de desempat seran els següents:

Sistema Suís:

· I Bucholz -1

· II Bucholz -2

· III Número de victòries

· IV Progressiu Fide

Sistema de Lliga:

· I Sonnenborn Berger individual.

· II Resultat Particular.

· III Número de victòries.

· IV Guanyen negres.

A la competició per equips, els sistemes de desempat seran els següents:

Sistema Suís:

1) Punts Sistema Olímpic.

2) Punts de Matx (2 guanyada; 1 l’empat; 0 perduda).

3) Progressiu Fide.

Sistema lliga i sistema lliga – play off:

1) Sonnenborn Berger Per equips Fide (No el de la Fcde. Multiplicació pels punts totals a la

competició per Sistema Olímpic, no de matx, de cada equip pels punts que fan en el

matx, i així amb cada equip que juguen).

2) Resultat particular i Sistema Holandès per equips (en cas de play off aquest resultaria el

primer sistema de desempat). En cas de prosseguir l’empat es mira el resultat del

primer tauler i negres guanyen en cas de taules.

NOTA: El desempat Bucholz es fa amb l’ajustament Fide que dóna, per al càlcul ½ punt per

partida no jugada (incompareixences o jugadors que es retiren).

DURADA DE LES PARTIDES I RITME DE JOC

El ritme de joc per a cada jugador de noranta minuts (90’) per fer totes les jugades (finish),

essent obligat anotar la partida fins els cinc minuts últims.

Les partides seran vàlides per al còmput de l’ELO català.

L’àrbitre haurà de notificar la caiguda de bandera.

ESCACS

curs 2010-2011

ENDARRERIMENTS I NO COMPAREIXENCES:

Passats quaranta cinc minuts (45’) de l’hora oficial d’inici de la competició, el jugador no

presentat perd la partida.

El jugador o equip que no comparegui a dues rondes i no ho justifiqui, serà desqualificat.

ALTRES DISPOSICIONS:

Tot el no previst en aquest Reglament, s’aplicarà el Reglament de la Federació Catalana

d’Escacs.

Els jugadors hauran de lliurar l’original de la planella a un àrbitre en finalitzar la partida.

A la categoria sub 8, en cas que un jugador arribi a les 6 jugades il.legals perdrà la partida. A

les altres categories serà a la 3 jugada il.legal.

Els mòbils i altres aparells electrònics no es poden utilitzar durant la partida. Si algú rep alguna

trucada serà amonestat. Si es produís reincidència perdria la partida.

RONDES I APARELLAMENTS

Dissabte següent a la ronda es faran públics els resultats a la web del Ceeb. Es podrà notificar

fins dilluns al migdia al correu del Comitè Escacs comite_escacs@elconsell.cat la possible

reclamació respecte a alguna partida.

El comitè resoldrà la possible reclamació entre dilluns i dimarts de la mateixa setmana.

L’aparellament de la següent ronda sortiria publicat, per tant, entre dilluns i dimarts si no hi ha

reclamacions; i entre dimarts i dimecres si se’n produís en determinada categoria.

COMPOSICIÓ COMITÈ D’ESCACS

Jordi Capellades (Director del Torneig), Enric Garcia (Delegat Ceeb), Beti Alfonso (Delegada

Federativa), Josep Maria Jordan (àrbitre principal), Toni Soler (àrbitre), Miquel Fernandez-Diaz

(àrbitre), Anna de la Cruz, Frederic Corriguelas.

ÀRBITRES (Tutors de Joc)

A Determinar pel Comitè organitzador.

PREMIS

A la Competició Individual es donaran premis als tres primers classificats de cada categoria. Així

com a les tres primeres classificades femenines igualment de cada categoria.

A la Competició per equips es donaran premis als tres primers equips classificats de cada

categoria. I també un premi al primer equip representant d’una escola classificat de cada

categoria.

CLASSIFICACIONS

La Competició escolar del CEEB està homologada per la Federació Catalana d’Escacs. La

Competició Individual serà classificatòria per a la Final de Catalunya d’Edats que organitza la

Federació. Aquestes competicions, tant la individual com la per equips, seran vàlides per a ELO

català.

ESCACS

curs 2010-2011

Les normes de les finals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya es comunicaran en quan

surtin publicades.

Competició Individual

El núm. de classificats per a la final, ve determinat per a la participació real en cada tram

d’edat. Això es defineix a partir de l’aparellament de la 3a ronda i, per tant, aleshores s’emetrà

un comunicat amb les places classificatòries de cada tram d’edat.

El número de places adjudicades (al 100%) s’obtindrà del número d’inscrits consolidats,

en base a la següent taula:

De 4 a 8 1,5 places

De 9 a 17 2 places

De 18 a 27 3 places

De 28 a 38 4 places

De 39 a 50 5 places

De 51 a 62 6 places

De 63 a 74 7 places

De 74 a 86 8 places

De 87 a 98 9 places

De 99 a 110 10 places

De 111 a 122 11 places

Més de 123 12 places

Les places que s’adjudiquen es consideren com el seu valor al 100%.

PLACES FEMENINES

Es mantindran els criteris de DISCRIMINACIÓ POSITIVA en l’assignació de les places femenines

per a la distribució de les places classificatòries a la final, i que correspondrà a un ordre del

30% del total de places ASSIGNADES (ADJUDICADES més COMPLEMENTÀRIES).

Un cop determinades el total de places ASSIGNADES (ADJUDICADES més COMPLEMENTÀRIES),

la distribució d’aquestes places, tant de la classificació general com de la femenina, serà la

següent:

ESCACS

curs 2009-2010

Classificació general Classificació Places Femenina

assignades 1er 2on 3er 4rt 5è 6è 7è 8è 1a 2a 3a 4a

1,5 100% 50%

2 100% 50% 50%

2,5 100% 75% 75%

3 100% 100% 100%

3,5 100% 100% 50% 100%

4 100% 100% 50% 100% 50%

4,5 100% 100% 100% 100% 50%

5 100% 100% 100% 50% 100% 50%

5,5 100% 100% 100% 75% 100% 75%

6 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6,5 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100%

7 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 50%

9 100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% 100% 100% 75%

10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 50%

12 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

En cas que una jugadora no aconseguís el percentatge del 50% dels punts menys mig punt, o

bé entrés en places de la classificació general, la seva plaça passaria íntegre a la general,

generant una plaça més en aquesta.

Competició per equips

Es classifiquen per a la final catalana el primer equip de les categories benjamí, aleví, infantil i

cadet amb el 100% de les despeses pagades (allotjament en habitacions dobles i triples i

àpats).

TROBADA D’ESCACS

El mes de febrer es farà una trobada d’escacs per aquells nens i nenes que fan escacs a

l’escola, però no poden participar a la competició.

Més endavant ja es concretarà la data i el lloc.

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1