bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 14/05/2010 15:10:02

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

Resultados

 

 

 

 

I TORNEIG TANCAT FEMENI DE LA SOCIETAT CORAL COLON DE SABADELL 2010

 1. Es disputarà un torneig tancat de 10 jugadores a una sola volta, vàlid per a l’obtenció de norma de WIM.
 2. Els dies de joc seran del 14 al 22 de maig de 2010.
 3. Les sessions de joc començaran a les 16:30h, excepte l’última ronda que començarà a les 9:30.
 4. El ritme de joc serà de 90 minuts de temps principal de reflexió per a cada jugadora més 30 segons per jugada per a tota la partida. El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 1 hora des de l’inici establert de la ronda.
 5. La sala de joc està situada en l’Hotel Verdi, Avinguda Francesc Macià 62, Sabadell.
 6. El torneig està homologat per la FCd'E i serà vàlid per ELO català, FEDA i FIDE, així com a la obtenció de normes de WIM.
 7. Els empats en la classificació final es resoldran de la manera següent:
  1. Sonneborn-Berger
  2. Particular
  3. Número de victòries
 8. El Comitè de Competició estarà format pel Director del Torneig i tres jugadores (es designaran dues jugadores més com a suplents) i es publicarà durant la primera ronda. Les decisions de l'àrbitre principal podran apel·lar-se per escrit al Comitè de Competició del Torneig fins a mitja hora després de finalitzada la partida objecte de reclamació.
 9. Es posarà a disposició de totes les jugadores un imprès oficial de la FCd'E per a reclamacions.
 10. El director del torneig serà el Sr. Pere Reginaldo Huix.
 11. L’àrbitre principal del torneig serà la Sra. Cristina Pérez Pinazo (Àrbitre FIDE).
 12. Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE  i de la FCd'E.

La participació en el torneig suposa l'acceptació d'aquestes normes.

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1