bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 11/04/2010 15:02:40

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

Resultados

 

 

 

 

VI OBERT D’ESCACS

CIUTAT DE SANT ADRIÀ 2009

Homologat per la Federació Catalana d’Escacs

Vàlid per ELO CATALÀ i FIDE

BASES

 


 

1ª. SISTEMA: Suís FIDE a 8 rondes, format per un únic grup de jugadors.

2ª. DATES: Es jugarà els diumenges, a les 9.30 hores, a partir del dia 11 d’abril de 2010 fins el 30 de maig.

3ª. RITME DE TEMPS: Serà de 90 minuts + 30 segons d’increment per jugada.

4ª. LLOC: Complex Esportiu Ricart, c/ Ricart, 6. Sant Adrià de Besòs.

5ª. SISTEMA DE DESEMPAT: El sistema de desempat que s’aplicarà a la competició [Bucholz (-1), Bucholz mitjà i Progressiu FIDE] es sabrà  l’ordre un cop finalitzada l’última ronda, després de la realització d’un sorteig públic.

6ª. L’adjudicació de premis en metàl·lic es realitzarà per estricte ordre de classificació final dels jugadors al torneig. Els premis no seran acumulatius i, si un jugador te opció a dos premis, rebrà el de més valor. Per als premis per tram s’aplicarà en primera instància  l’ELO FIDE i, si no es tingués, l’ELO  CATALÀ.

7ª. Els jugadors que no es presentin a la 1ª ronda, a l’igual que aquells que faltin dues rondes, consecutives o no, sense justificació, seran eliminats. El temps d’espera si no ve el contrincant serà de 1 hora.

8ª. Les decisions arbitrals podran apel·lar-se per escrit al Comitè de Competició del Torneig, que estarà format pel director del torneig i dos jugadors. Existirà un full de reclamació a disposició dels jugadors. La participació al torneig implica l’acceptació de aquestes bases, les restants seran les fixades per la FCDE  FIDE, per aquests campionats.

9ª. L’Organització es reserva el dret de modificació de les bases i està supeditat a una inscripció mínima de 40 jugadors i màxima de 80.

 

INSCRIPCIONS:         Trucar als telèfons per confirmar la inscripció

                                 Daniel Gómez, Tel. 627 44 84 60 danisonyeta@hotmail.com

                                 Miquel Tarragó, Tel. 93 381 24 68

Forma de Pagament:  El dia de l’inici del torneig abans de començar la primera ronda                                         

Data límit inscripció: Dissabte 10 d’abril a les 22.00 h.

Quota d’inscripció:    20,00 €

                                                                                                 

PREMIS


 

 

CLASSIFICACIÓ GENERAL

1º. 250,00 € i TROFEU

2º. 120,00 € i TROFEU

3º. 100,00 € i TROFEU

ELO DE 2001 A 2150

1º. 90,00 € i TROFEU

ELO DE 1851 A 2000

1º. 80,00 € i TROFEU

ELO DE 1700 A 1850

1º. 70,00 € i TROFEU

MILLOR DEL CLUB

1º. TROFEU

MILLOR > 60 anys

 1º. TROFEU

MILLOR < 18 anys

 1º. TROFEU

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1