bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 Actualizado con fecha: 16/03/2010 20:43:18

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

Inscritos

Resultados y emparejamientos

 

 

 

 

V torneig obert internacional “Tupinamba”

 

Bases   del   torneig:

1. El torneig es disputarà pel Sistema Suís FIDE a nou rondes  al local del Club Tres Peons, carrer Ros de Olano, número 9, de Barcelona .

2. El torneig es disputarà en un sol grup, limitat a un màxim de 111 jugadors. El ranking inicial es formarà tenint en compte en primer lloc l'ELO FIDE; en cas de no tenir-ne, l'ELO català, i està homologat pel càlcul dels esmentats Elos.

3. Els emparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager”.

4. Els dies de joc seran els dimecres de cada setmana, del 17 de març al 19 de maig de 2010, ambdós inclosos, excepte el dia 31 de març que serà inhàbil a efectes del torneig.

5. Les rondes començaran a les 19,15 hores

6. El ritme de joc és de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per cada jugada efectuada.

7  12. Premis1. - Segons la classificació general:

primer classificat      400 euros i trofeu

segon classificat       200 euros i trofeu

tercer classificat       120 euros i trofeu

quart classificat        80 euros

cinquè classificat      60 euros

2. - Per trams d’Elo:

S’estableixen tres trams d’Elo

De 1955 a 2054; de 1855 a 1954 i fins a 1854

Primer de cada tram    60 euros i trofeu

Segon de cada tram    30 euros

Per distribuir els/les jugadors/es en les categories de franges d'ELO es tindrà en compte en primer lloc l'ELO FIDE; en cas de no tenir-ne, l'ELO CATALÀ.

Els/les jugadors/es només podran competir per als premis de la seva franja, no podent optar a la franja superior.

Si un jugador amb dret a premi pel seu tram d’Elo, ha aconseguit també un dels premis a la classificació general, el seu lloc en el tram d’Elo serà ocupat pel següent classificat

8. Formes d'inscripció:

A) Telefònicament:           638 087 651

B)  Per mail a:                     trespeons@gmail.com

9. Drets d'inscripció:

QUOTA D'INSCRIPCIÓ.GENERAL............................................                      26 €

JUGADORS, SOCIS DEL CLUB ORGANITZADOR  .................   16 €

JUGADORS MAJORS DE 65 ANYS I MENORS DE 18 ANYS...  21 €

JUGADORS TITULATS INTERNACIONALS.(F.I.D.E.)................                GRATUÏT

SOCIS DEL TRES PEONS AMB ELO CATALA >2200                 GRATUÏT

Descompte ( de 2 euros) :

Si es fa el pagament de la inscripció abans del dia 7 de gener, mitjançant un ingrés al compte de la Caixa número 2100-3436-58-2100211798, indicant el nom, cognoms i club, els drets d’inscripció seran de 2 euros menys que els indicats en el paràgraf anterior.

10. L'organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.

11. La inscripció quedarà tancada quan s’arribi a la xifra de 111 jugadors, a partir d’aquest moment s’obrirà una “llista de jugadors en espera de poder cobrir possibles baixes dels jugadors inscrits”.

Les inscripcions no es consideraran en ferm, fins el moment en que s'hagi efectuat el pagament dels drets corresponents, l'organització podrà cancel·lar la inscripció d'un jugador i substituir-lo per un altre, dels inscrits en “llista d’espera. Els nous jugadors que substitueixin els eliminats, entraran a la segona ronda amb 0 punts.

12 . El jugador que no hagi fet el primer moviment abans de transcorreguts 30 minuts des de l’hora d’inici previst de la ronda, perdrà la partida per incompareixença. Si no es presenta a dues rondes seguides o alternes quedarà eliminat, excepte que hagin comunicat la seva absència als àrbitres, abans de fer-se l’aparellament de la ronda afectada, aquesta comunicació s’admetrà en un màxim de quatre rondes.

13.  Lliurament dels Premis :

Els premis en metàl·lic i els trofeus es lliuraran per estricte ordre de classificació, el divendres dia 21 de maig a les vuit del vespre al mateix local de joc. Els premis no són acumulables.

Els premis tan sols es lliuraran a els guanyadors que els recullin personalment en l’acte de lliurament de premis.

14. Desempats:  per qualsevol lloc de la classificació general s’empraran els sistemes: Bucholz brasiler, Bucholz mitjà, Nombre de victòries i Progressiu. L’ordre de aquests criteris es decidirà mitjançant un sorteig que es realitzarà immediatament desprès de acabar l’última ronda

15. El director del torneig és el Sr. Joan Franquet i Escrivà, i l’àrbitre principal  serà el Sr. Daniel Leiro i Giralt-

6. Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit al Comitè d’Apel·lació, que estarà format pel director del torneig, i tres jugadors/es escollits/des entre els/les participants, abans que finalitzi la sessió diària de joc. Les decisions d'aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.

17. Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per a tornejos oberts.

18. El torneig quedarà suspès quan  motius de força major impedissin el seu desenvolupament o si no s’inscriuen el nombre mínim de 50 jugadors, en aquests casos, la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets cobrats.

19. La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1