bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 05/05/2011 08:09:13

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

Resultados

 

 

 

VII OPEN D’ESCACS

CIUTAT DE SANT ADRIÀ 2011

Homologat per la Federació Catalana d’Escacs

Vàlid per ELO CATALÀ i FIDE 

BASES

1ª. SISTEMA: Suís FIDE a 8 rondes, format per un únic grup de jugadors.

2ª. DATES: els diumenges, a partir de les 9.30 hores, entre el 1 de maig i el 19 de juny.

3ª. RITME DE JOC: Serà de 90 minuts per jugador + 30 segons d’increment per jugada.

4ª. LLOC: Complex Esportiu Ricart, c/ Ricart, 6. St. Adrià de Besòs. Local climatitzat i adaptat.

5ª. SISTEMA DE DESEMPAT: El sistemes de desempat que s’aplicaran a la competició seran [Bucholz (-1), Bucholz mitjà i Progressiu FIDE]. Es sabrà l’ordre un cop finalitzada l’última ronda, després de la realització d’un sorteig públic.

6ª. L’adjudicació de premis en metàl·lic es realitzaran per estricte ordre de classificació final dels jugadors al torneig. Els premis no seran acumulatius i, si un jugador te opció a dos premis, rebrà el de més valor. Per als premis per tram s’aplicarà en primera instància l’ELO CATALÀ i, si no es tingués, l’ELO FIDE.

7ª. Els jugadors que no es presentin a la 1ª ronda, a l’igual que aquells que faltin a dues rondes, consecutives o no, sense justificació, seran eliminats. El temps d’espera si no ve el contrincant serà de 1 hora.

8ª. El director del torneig serà en Carles Madurga i els àrbitres seran en Ricard Llerins i en Daniel Gómez.

9ª. Les decisions arbitrals podran apel·lar-se per escrit al Comitè de Competició del Torneig, que estarà format pel director del torneig i dos jugadors. Existirà un full de reclamació a disposició dels jugadors. La participació al torneig implica l’acceptació de aquestes bases, les restants seran les fixades per la FCDE i FIDE, per aquests campionats.

10ª. L’Organització es reserva el dret de modificació de les bases i està supeditat a una inscripció mínima de 40 jugadors i màxima de 60 jugadors.

 

INSCRIPCIONS: Daniel Gómez, Tel. 627 44 84 60 danisonyeta@hotmail.com

Forma de Pagament: Conte Corrent. d’ingrés de quotes 2100/0098/80/0200467947 de LA CAIXA o abans de començar la primera ronda .

Data límit inscripció: Dissabte 30 d’abril a les 22.00 h.

Quota d’inscripció: 20€ al ingresar al conte corrent fins el 24 d'abril.

25€ després del 24 d'abril.


 

 

BOSSA DE PREMIS: 850 €

Classificació general Tram 2000-2150 Tram 1850-1999 Tram 1700-1849

1º 200€ + tr. 1º 50€ + tr. 1º 50€ + tr. 1º 50€ + tr.

2º 150€ + tr. 2º 30€ 2º 30€ 2º 30€

3º 100€ + tr. 3º 20€ 3º 20€ 3º 20€

4º 50€

5º 50€

 

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1