bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 04/10/2011 23:17:01

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

Grup A

Grup B

 

 

 

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS - TERRITORIAL DE TARRAGONA

54è CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL

FASE PRÈVIA - TARRAGONA

BASES

1. -    Podran participar-hi tots els jugadors amb llicència federativa en vigor que pertanyin a la Representació Territorial de Tarragona.

Organitza la prova la Delegació Territorial de la FCE, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vandellòs-Hospitalet de l’Infant i el Club d’Escacs Hospitalet de l’Infant.

2. -       Es jugarà pel sistema suís a 9 rondes en dos grups:

GRUP “A”:  Format per tots els jugadors que ho demanin i s'avaluarà per a Elo FIDE, FEDA i FCE.

GRUP “B”:  Format per tots els jugadors que ho demanin i que tinguin un màxim de 1949 d’Elo Català o FIDE, i s'avaluarà per a elo FCE i FIDE.

3.-        El jugador que no assisteixi a una ronda, sense causa justificada, serà, a criteri de l'àrbitre, retirat del torneig.  Dues “no presentacions”, justificades o no, suposa la retirada definitiva del torneig.

4.-       El jugador que es presenti amb 30 minuts de retard respecte  l’hora oficial de començament de la ronda perdrà la partida.

5.-       Un jugador pot demanar, com a màxim, dos (2) byes (descansos) de zero punts.

6.-       Dies de joc:  9, 12, 16 i 23 d’octubre; 6, 13, 20  i 27 de novembre; 11 de desembre de 2011.

7. -      Horari de joc:   Inici de les partides a les 9:30 hores.

8. -      Ritme de joc:    90 minuts per jugador més 30 segons per jugada i a caiguda de bandera.

9. -      Local de joc:    Casal Hifrensa de l'Hospitalet de l'Infant (pavelló).     

10. -      Desempats:      Bucholz Brasiler (-1) (Ajustament Fide)

                                       Bucholz Total  (Ajustament Fide)

                                       Progresiu-Acumulatiu fins les últimes conseqüències

                                       Sonneborn-Berger

                                   Sorteig

               (Ajustament Fide: Tota partida no jugada es considerarà taules)

11.-       Els jugadors no podran deixar d’anotar les jugades en cap moment de la partida. Està prohibit anotar la jugada abans de fer-la sobre el tauler.

12.-      Estan prohibits  els telèfons mòbils o qualsevol altre mitjà de comunicació sense el permís de l'àrbitre dins el recinte de joc, a no ser que estiguin desconnectats. Si sona el telèfon d'un jugador, aquest perd la partida; i si sona a a un espectador, aquest serà expulsat de la Sala de Joc.

 

13.-      Directora del Torneig:   Marta Amigó Vilalta

             Àrbitre principal:                   Enric Monné Aulès A.I.

             Àrbitre Adjunt:                      Juan Carlos Montell A.N.P.

             Àrbitre Auxiliar:         A determinar 

 

14.-      Tota reclamació dirigida la Comitè de Competició sobre una decisió de l’equip arbitral haurà d’estar feta per escrit i lliurada a l’àrbitre principal del torneig en un termini màxim de 30 minuts després de la incidència. Hi haurà fulls de reclamació.

 

15.-  INSCRIPCIÓ:  La quota d’inscripció és de 12 €.

La data límit d’inscripció serà el dilluns dia 3 d’octubre a les 20:00 hores.

           Els clubs o els mateixos jugadors hauran de fer les inscripcions mitjançant correu electrònic, enviant  l’imprès oficial omplert degudament  a l’adreça de la federació a tarragona@escacs.cat     

           Els inscrits es penjaran a la pàgina web i a chess results a partir del dia 26 de setembre.

           En cas d’errors s’haurà de reclamar, fins el dia 7 d’octubre a les 20h. El dia 8 d’octubre es penjarà l'emparellament de la 1ª ronda de joc, el qual a les 22h serà inalterable.

Les inscripcions fora de termini poden comportar començar a jugar a la 2ª ronda.

FORMA DE PAGAMENT: Els participants hauran d’ingressar l’import de la seva inscripció al número de compte de la Delegació Territorial de Tarragona 2013-3074-66-0210284063 (Catalunya Caixa), indicant INDIV. +  nom i cognoms del jugador o bé el nom del club en el cas que el club pagui les inscripcions dels seus participants. També hi haurà l’opció que els clubs sol·licitin que se’ls carregui l’import de les inscripcions dels seus jugadors al compte que tenen a la federació, però aquests hauran d’especificar-ho per tal d’evitar malentesos. Els o les participants que no hagin pagat la seva inscripció en finalitzar la 1ª ronda de joc podran ser eliminats del torneig.

 

16. -  PREMIS. GRUP A i B:  Trofeus per al Campió, Sub-campió i tercer classificat de cada grup.

El jugador/a campió del GRUP “A” podrà participar al CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT 2012.

           Els trofeus es lliuraran als propis jugadors guardonats a la FESTA POPULAR de la  DELEGACIÓ TERRITORIAL a celebrar l’any 2012.

 

17.-    El torneig es regirà per les presents normes i els reglaments oficials de competició de la FCE, FEDA i FIDE., que seran d'obligat compliment.

 

18.-      Inscriure’s per participar en aquest torneig implica l’acceptació d’aquestes bases.

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1