bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 10/04/2011 21:37:59

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

Resultados

 

 

 

 

VI TORNEIG OBERT INTERNACIONAL TUPINAMBA

 

Gratificante visita al Tres Peons. "¡Que honor.!" decía Galcerán. No, el honor es mío de ir a un lugar en que siempre me han tratado de maravilla. La trastienda.
De hecho fui a ver al amigo Félix que con un bye en primera  y tres de tres, la última ante Espuny, se les veía con el enfant terrible Fatollah, un trozo de pan en el fondo. Tanta presión y tanto estudio, para sacar a la dama de paseo, acabar comiéndosela y recibir una miniatura, Es lo que hay.
De abajo hasta la mitad  Pues eso, saludos para Acriz que acabó sucumbiendo ante el Tiburón de Badalona, Guillem Subirats, el eterno visitante, ya vendré al Jake a verte jugar. Marchador, que también cayó. Ylla, Codina, Orriols, Lasaosa, Helena Casset, Sans, García i Riera. El siempre fiel a sus principios Serrano que entabló con Ferrándiz. Carla Marín muy costipada pero que acabó doblegando a Tortosa. Los Masnou: Balagué y Ezequiel Sánchez. Carrey que anda un poco flojo. Escobar, Simó,  Moracia, Dr. No, Hostalot, Tosses, Sanfeliu y su cigarrillo colgante... y hasta 102 que siempre hay peña en el Tres Peons Los tocayos de siempre.
En el primer tablero Muñoz liquidó po la vía rápida a Orelvis. "jugué temático, pensando en la estructura" declaró el peruano. aunque el hispano-cubano se dejó un salto de caballo y la dama de paso.
Aclaraciones de Febrero: En juego está Esparraguera y Vilafranca. y los de La UGA le han puteado cambiando de sábado a martes coincidiendo con el del Ateneu Colón. Le doy la razón no se puede ir pisoteando fechas, ni que seas el Barça del ajedrez.
Visita también de Ferrán Aguiló y de un trajeado al estilo ganster: Jordi Chalmeta. Estos árbitros...

Fotos


Bases del torneig:
1. El torneig es disputarà pel Sistema Suís FIDE a nou rondes al local del Club Tres Peons, carrer Ros de Olano 9 de Barcelona .
2. El torneig es disputarà en un sol grup, limitat a un màxim de 111 jugadors. El ranking inicial es formarà tenint en compte en primer lloc l'ELO FIDE i en cas de notenir-ne, l'ELO català.
3. Els aparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager”.
4. Els dies de joc seran els dimecres de cada setmana, del 9 de març al 11 de maig de 2011, ambdós inclosos, excepte el dia 20 d’abril.
5. Les rondes començaran a les 19,15 hores
6. El ritme de joc és de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per cadajugada efectuada.
7. Premis :
1. - Segons la classificació general:
primer classificat 300 euros i trofeu
segon classificat 200 euros i trofeu
tercer classificat 120 euros i trofeu
quart classificat 80 euros
cinquè classificat 60 euros
2. - Per trams d’Elo:
S’estableixen tres trams d’Elo
De 1955 a 2054; de 1855 a 1954 i inferiors a 1855
Primer de cada tram 60 euros i trofeu
Segon de cada tram 30 euros
Per distribuir els/les jugadors/es en les categories de franges d'ELO es tindrà en
compte en primer lloc l'ELO FIDE; en cas de no tenir-ne, l'ELO CATALÀ.
Els/les jugadors/es només podran competir per als premis de la seva franja, no
podent optar a la franja superior.
Si un jugador amb dret a premi pel seu tram d’Elo, ha aconseguit també un dels
premis a la classificació general, el seu lloc en el tram d’Elo serà ocupat pel següent
classificat
8. Formes d'inscripció:
A) Telefònicament: 655 056 506
B) Per mail a: trespeons@gmail.com
9. Drets d'inscripció:
quota d'inscripció. general.......................26 €
majors de 65, i menors de 18 anys.... ......21 €
socis del Tres Peons .......................... ....16 €
titulats internacionals.(FIDE.).................gratuït
socis del Tres Peons amb Elo Cat.>2200..gratuït
Descompte ( de 2 euros) :
Si es fa el pagament de la inscripció abans del dia 7 de març mitjançant un ingrés al
compte de la Caixa número 2100-3436-58-2100211798, indicant el nom, i cognoms,
els drets d’inscripció seran de 2 euros inferiors als esmentats
10. L'organització es reserva el dret d’anulMlar una inscripció.
11 . La inscripció quedarà tancada quan s’arribi a la xifra de 111 jugadors, a partir
d’aquest moment s’obrirà una “llista de jugadors en espera de poder cobrir possibles
baixes dels jugadors inscrits”.
Les inscripcions no es consideraran en ferm, fins el moment en que s'hagi efectuat
el pagament dels drets corresponents, l'organització podrà cancelMlar la inscripció
d'un jugador i substituir-lo per un altre, dels inscrits en “llista d’espera. Els nous
jugadors que substitueixin els eliminats, entraran a la segona ronda amb 0 punts.
12 . Qualsevol jugador/a que es presenti davant del seu tauler amb més de trenta minuts
de retard, en relació a l’hora d’inici previst de la ronda, perdrà la partida per
incompareixença. Si no es presenta a dues rondes seguides o alternes quedarà
eliminat, excepte que l’àrbitre decideixi el contrari.
13. Els byes no es bonificaran i es podran solMlicitar a l’àrbitre abans de la finalització
de la ronda anterior .
14. Lliurament dels Premis :
Els premis en metàlMlic i els trofeus es lliuraran per estricte ordre de classificació, el
dia 13 de maig a les vuit del vespre al mateix local de joc. Els premis no són
acumulables i tan sols es lliuraran als guanyadors que els recullin personalment en
l’acte de lliurament de premis.
15. Desempats: per qualsevol lloc de la classificació general s’empraran els sistemes:
Bucholz brasiler, Bucholz mitjà, Nombre de victòries i Progressiu. L’ordre de
aquests criteris es decidirà mitjançant un sorteig que es realitzarà immediatament
desprès de acabar l’última ronda.
16. El director del torneig es el Sr.Joan Galceran Porqueras, l’àrbitre principal serà el
Sr. Daniel Leiro Giralt.
17. Les decisions arbitrals podran ser apelMlades per escrit al Comitè d’ApelMlació, que
estarà format pel director del torneig i tres jugadors/es escollits/des entre els/les
participants. Les decisions d'aquest Comitè seran definitives i inapelMlables.
17. Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de
la FIDE per a tornejos oberts.
18. El torneig quedarà suspès quan motius de força major impedissin el seu
desenvolupament o si no s’inscriuen el nombre mínim de 50 jugadors, en aquests
casos, la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets
cobrats.
19. La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1