bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 20/04/2012 16:07:45

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

Resultados

 

 

 

        III  TORNEIG OBERT “AJEDREZ JAKE CLUB”

 

 

1.-El torneig es disputarà pel Sistema Suís FIDE a 8 (VUIT) rondes ELS DISSABTES PER LA TARDA al local del Club Ajedrez Jake ,  carrer Montseny núm.29  entresol, de l’Hospitalet de Llobregat.

Metro Línia 1 SANTA EULALIA (a 10 minuts)  Metro Línia 5 COLLBLANC (a 5 minuts)  Autobusos  15, 54, 56, 157 (a 6-7 minuts)

Aquest local no està adaptat per a minusvàlids  

 

2.- El torneig es disputarà en un sol grup, limitat a un màxim de 66 jugadors  . El ranking inicial es formarà tenint en compte en primer lloc l’Elo FIDE, en cas de no tenir´-ne l’Elo català i està homologat per al càlcul dels esmentats Elos  i del de la FEDA.

 

 3.- Els emparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager”

 

4.-  Els dies de  joc seran els dissabtes següents :

 

      14, 21, 28 d’abril    /     5, 12, 19, 26 de Maig      /    2 de juny

 

5.- Les rondes començaran a les 17 hores excepte la ronda final que començarà a les 16 h. 30

 

6.-  El ritme de joc és de 90 minuts inicials amb increments de 30 segons per cada jugada efectuada

 

      El jugador que no hagi fet el primer moviment abans de transcorreguts  30 minuts des de l’hora d’inici previst de la ronda, perdrà la partida per incompareixença

 

      Si no es presenta a dues rondes seguides o alternes quedarà eliminat, excepte que hagi comunicat la seva absència als àrbitres, abans de fer-se l’aparellament de la ronda afectada. Aquesta comunicació s’admetrà en un màxim de quatre rondes.

 

7.- Premis:

 

     1.- Classificació general :

           Primer classificat: 200 euros i trofeu

           Segon classificat:  100 euros i trofeu

           Tercer classificat:    50 euros i trofeu

 

     2.- Per trams d’Elo català:

          S’estableixen tres trams d’Elo:  de 2000 a 2150 , de 1850 a 1999 i fins a 1849

          Primer de cada tram:  50 euros i trofeu

          Segon de cada tram :  35 euros

          Tercer de cada tram :  25 euros

     3.-  Per edats:

           Primer major de 60 anys: trofeu

           Primer nascut el 1996 o posterior: trofeu

           Primer nascut el 1998 o posterior: trofeu

 

Per a distribuir els/les jugadors/res en les categories de franges d’Elo es tindrà en compte en primer lloc l’ELO CATALA. En cas de no tenir-ne, l’Elo FIDE i finalment el Elo espanyol o nacional.

 

Els/ les jugadors/res només podran competir per als premis de la seva franja, no podent optar a la franja superior.

 

Si un jugador amb dret a premi pel seu tram d’Elo ha aconseguit també un dels premis de la classificació general, rebrà el premi de la general i el seu lloc en el tram d’Elo serà ocupat pel següent classificat.

 

 

8.- Formes d’inscripció:

 

A)    Telefònicament  666 653 351  (sr. Ventura)       678 181 949  (sr. Alfara)

         

B)    Per e-mail a jaladonat@hotmail.com

 

 

 

9.- Drets d’inscripció:

 

      Quota d’inscripció general   ....................................... 25 euros

      Jugadors socis del club organitzador .......................  22 euros .   

      Jugadors majors de 65 anys i menors de 16 anys..... 22 euros

 

     Descompte (de 2 euros) :

 

     Si es  fa el pagament de la inscripció abans del divendres dia 06 d’abril, mitjançant in ingrés al compte de la Caixa núm. 2100-8259-58-2200047124, indicant el nom, cognoms i club, els drets d’inscripció seran de 2 euros menys que els indicats en el paràgraf anterior.

 

 

10.- L’organització es reserva el dret d’anul.lar una inscripció.

 

 

11.- La inscripció quedarà tancada quan s’arribi a la xifra de 66 jugadors, podent acceptar-se llavors alguns jugadors més en llista d’espera per a suplir possibles renúncies.

 

El termini d’inscripció i pagament finalitzarà el divendres 13 d’abril. A les 22 hores es publicaran a internet els aparellaments de  la primera ronda.

 

Les inscripcions no es consideraran en ferm fins el moment en què s’hagi efectuat el pagament dels drets corresponents.

 

 

12.- Lliurament de premis:

 

Els premis en metàl.lic i els trofeus es lliuraran per estricte ordre de classificació, el dissabte dia 2 de juny després de la darrera ronda al mateix local de joc. Els premis no són acumul.lables.

 

Els premis tan sols es lliuraran als guanyadors que els recullin personalment en l’acte de lliurament

 

 

13.- Desempats: per a qualsevol lloc de la classificació general s’empraran els sistemes: Bucholz Brasiler, Bucholz mitjà (tots dos amb ajust, comptant com a taules les partides no-jugades) Progressiu i Nombre de victòries. L’ordre d’aplicació d’aquests criteris es decidirà mitjançant un sorteig que es realitzarà immediatament després d’acabar l’última ronda.

 

 

14.- El director del torneig és el sr. Jaime Ventura  i l’àrbitre principal serà el sr. Miquel Fernàndez-Díaz Mascort. L’àrbitre adjunt Ricard Llerins.

 

 

15.- Les decisions arbitrals podran ser apel.lades per escrit al Comitè d’Apel.lació que estarà format pel director del torneig i dos jugadors/res escollit/ides entre els/les participants. Les decisions d’aquest Comitè seran definitives i inapel.lables. Aquestes reclamacions s’hauran de presentar per escrit en un imprès oficial de la F.C.d’E.  que serà facilitat per l’organització com a màxim una hora després de finalitzada la ronda objecte de reclamació.

 

 

16.  Qualsevol punt no previst en les presents bases es rosoldrà aplicant la normativa de la FIDE per a torneigs oberts.

 

 

17. El torneig quedarà suspès quan motius de força major impedissin el seu desenvolupament o si no s’inscriuen  el nombre mínim de 55 jugadors, en aquests casos la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets cobrats.

 

 

18.- La participació al torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.

 

 

L’hospitalet,  novembre de 2011

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1