bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 19/04/2013 15:39:12

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

Resultados

 

Segon Torneig Obert d'Escacs Barri Gòtic – Barcelona UGA 2013

Bases del Torneig

______________

1.- El torneig es disputarà pel Sistema Suïs FIDE a 8 rondes

2.- El local de joc serà el del C.E. BARCELONA UNIÓ GRACIENCA D´ESCACS, carrer Julià Portet, 5 pral. 1r i 2n, de Barcelona.

3.- Els dies de joc seran els dilluns de cada setmana, del 15 d’abril al 10 de juny de 2013, excepte el dilluns 20 de maig, festa local a Barcelona.

4.- Les rondes començaran a les 19´30 hores.

5.- El ritme de joc serà de 90 minuts per jugador, amb de 30 segons d'increment a partir de la primera jugada.

6.- La inscripció té un límit de 96 jugadors.

7.- El ranking inicial es formarà tenint en compte l´ELO FIDE. En el cas del jugadors que no en tinguin, a continuació s’aplicarà l´ELO CATALÀ.

8.- El torneig està homologat per a normes de Mestre Català, i per l’aplicació dels Elos FIDE i CATALÀ.

9.- Els aparellaments de les rondes es farà mitjançant el programa informàtic "Swiss Manager"

10.- Formes d’inscripció:

--Per correu electrònic:

inscripcions@barcelonauga.org

-- Telefònicament:

603591955 dies laborable, de 18:30 h a 20:30 h.

-- Personalment:

al local del Barcelona UGA, C/ Julià Portet, 5 Ent. de Barcelona, dies laborables de 18 a

21 hores.

-- Al Web:

www.barcelonauga.org

11.- Drets d’inscripció:

Quota general............................................... 25 euros

Jugadors majors de 60 anys........................ 15 "

Jugadors sub 16 .......................................... 15 "

Socis Barcelona UGA................................... 10 “

12.- Data límit d’inscripció divendres, 12 d’abril a les 20 hores.

13.- El pagament de les inscripcions es farà abans de començar la primera ronda.

14.- Els jugadors que no ho facin, o que no es presentin a jugar la primera ronda, podran ser substituïts per un dels inscrits en la llista d’espera. Aquests últims entraran a la segona ronda amb zero punts.

15.- El jugador que no hagi fet el primer moviment abans d’haver transcorregut 60 minuts de l’hora oficial de l´inici de la ronda, perdrà la partida per incompareixença.

16.- Es podran demanar fins a 2 (dos) "byes".

17.- Els byes es poden demanar durant ronda anterior o al correu electrònic: jmjordan35@gmail.com , fins les 21 hores del dimecres següent.

18.- Dues incompareixences seguides o alternes, no justificades, significaran l’eliminació del torneig.

19.- Els premis es lliuraran per ordre de classificació, un cop acabada l’última ronda, i feta oficial la classificació per part de l’àrbitre principal.

20.- Els premis no són acumulables.

21.- Desempats:

Per qualsevol lloc de la classificació general:

sistema a aplicar............................ Bucholz - 1

sistema a aplicar............................ Bucholz total

sistema a aplicar............................ Progressiu

Quart sistema a aplicar............................ Número de victòries

Es sortejarà l'ordre d'aplicació dels tres primers desempats, al finalitzar l'última ronda.

22.- El Director del Torneig serà l'M.I. Sr. Ángel Martin

23.- L’àrbitre principal serà el Sr. Josep Mª Jordan

24.- L’àrbitre adjunt serà el Sr. Antoni Soler Martí

25.- Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit, un cop acabada la ronda, al Comitè d’Apel·lació, que estarà format pel Director del Torneig i tres jugadors/es escollits entre els/les participants abans que finalitzi la primera ronda. Les decisions d’aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.

26.- Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà aplicant les normatives de la FIDE per a tornejos oberts.

27.- El club organitzador es reserva el dret d’acceptar o rebutjar qualsevol inscripció.

28.- La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases

P R E M I S

-----------------------------------

CLASSIFICACIÓ GENERAL

---------------------------------------------

Primer classificat........................................... 300 euros + trofeu

Segon classificat........................................... 200 " "

Tercer classificat........................................... 150 " “

Quart classificat............................................ 100 " “

Cinquè classificat......................................... 50 " “

PER TRAMS ELO CATALÀ

__________________________

S’estableixen dos trams d´ELO CATALÀ

de 1700 a 1849 i de 1850 a 1999

Premi de cada tram........................................ 75 euros

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1