bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 26/04/2013 07:43:25

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

WEB OFICIAL

Resultados

 

XV Obert Internacional Foment Martinenc

Bases del torneig:

1. El torneig es disputarà pel Sistema Suís FIDE a nou rondes al local del Foment Martinenc a Barcelona , podran participar-hi tots els jugadors amb llicència de la Federació Catalana d’Escacs, i els que sense tenir-ne figurin a les llistes de la FIDE.   

 

2. El torneig es disputarà en dos grups:

Grup A: Obert a tots els jugadors. Vàlid per elo FIDE,  català i normes de MC.

Grup B: Obert per a tots els jugadors amb un elo català inferior a 2000. Vàlid per elo català .

 

Un jugador pot demanar jugar en el grup superior. Si la inscripció no indica res, el jugador serà inclòs al grup que li correspon pel seu Elo Català.

El ranking inicial es formarà tenint en compte en primer lloc l'Elo FIDE i en cas de no tenir-ne, l'Elo català.

 

3. Els aparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager”.

 

4. Els dies de joc seran els dissabtes de cada setmana, del 20 de abril al 15 de juny de 2013 ambdós inclosos.

 

5. Les rondes començaran a les 16:30 hores

 

6. El ritme de joc és de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per cada jugada efectuada.

 

7. Premis :

1. - Grup A:

Primer classificat  300 euros i trofeu

Segon classificat  200 euros i trofeu

Tercer classificat   120 euros i trofeu

Quart classificat    80 euros

Cinquè classificat 60 euros

 

Trams ELO

1r fins a 2150 Fide, 3hores de classe realitzades per un MI del club

2n fins a 2150 Fide, 3hores de classe realitzades per un MI del club

 

Jugadors joves

1r sub 14, 3hores de classe realitzades per un MC o MF del club.

1r sub 12, 3de classe realitzades per un MC o MF del club

 

Premi de bellesa: La organització premiarà la partida amb més bellesa

 

2. - Grup B:

Primer classificat    120 euros i trofeu

Segon classificat      80 euros i trofeu

Tercer classificat      60 euros i trofeu


Trams ELO

            1r fins a 1850 català, 3hores de classe realitzades per  MC/MF del club

2n fins a 1850 català 3hores de classe realitzades per  MC/MF del club

 

Jugadors joves

1r sub 14, 3hores de classe realitzades per un MC o MF del club.

1r sub 12, 3hores de classe realitzades per un MC o MF del club

1r sub 10, 3h de classe realitzades per un entrenador del club

1r sub 8, 3h de classe realitzades per un entrenador del club

 

Premi de bellesa: La organització premiarà la partida amb més bellesa 

L’Open del Foment presenta la novetat d’incorporar en el torneig un analista, és a dir, un jugador/a amb titulació internacional ( MI/GM) que estarà durant el transcurs de les jornades a disposició de comentar les partides dels jugadors que una vegada finalitzades les seves partides ho precisin.


8. Formes d'inscripció:

A) Telefònicament:       606.36.88.98

B)  Per mail a:                openescacs@fomentmartinenc.org

 

9. Drets d'inscripció:

     Grup A:

quota d'inscripció. general....................... 28 €

majors de 65, i menors de 18 anys...........24 €

socis del Foment Martinenc..................... 20 €

 

NOTA: Els titulats internacionals(FIDE), poden demanar a l’organització del torneig una invitació, i aquesta decidirà si es concedeix.

 

   Grup B:     

quota d'inscripció. general......................  .24 €

majors de 65, i menors de 18 anys............19 €

socis del Foment Martinenc..................... .15 €

                       

Descompte ( de 2 euros) :

Si es fa el pagament de la inscripció abans del dia 1 de abril, mitjançant un ingrés al compte de la Caixa número 2100-0501-96-02-00171219, indicant el nom, i cognoms, els drets d’inscripció seran de 2 euros inferiors als esmentat

 

10.  L'organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.

 

11 . Les inscripcions no es consideraran en ferm, fins el moment en que s'hagi efectuat el pagament dels drets corresponents.

12 . Qualsevol jugador/a que es presenti davant del seu tauler amb més de trenta minuts de retard, en relació a l’hora d’inici previst de la ronda, perdrà la partida per incompareixença. Si no es presenta a la primera ronda, o a dues rondes seguides o alternes quedarà eliminat, excepte que l’àrbitre decideixi el contrari.

 

13. Els byes no es bonificaran i es podran sol·licitar a l’àrbitre abans de la finalització de la ronda anterior amb un màxim de dos per tot el torneig

.

14.  Lliurament dels Premis :

Els premis en metàl·lic i els trofeus es lliuraran per estricte ordre de classificació, el 15 de juny a les 21:30-22:00 al mateix local de joc. Els premis no són acumulables i tan sols es lliuraran als guanyadors que els recullin personalment en l’acte de lliurament de premis.

 

15. Desempats: per qualsevol lloc de la classificació general s’empraran els sistemes: Bucholz brasiler (ajust FIDE: partida contra contrari virtual), Bucholz mitjà (ajust FIDE: partida contra contrari virtual), Nombre de victòries i Progressiu fins a les últimes conseqüències. L’ordre de aquests criteris es decidirà mitjançant un sorteig que es realitzarà inmediatament desprès de acabar l’última ronda.

 

16. El director del torneig és el Sr. Oriol Masip Tresserra i l’àrbitre principal, AI Roger Rodríguez i Font.

 

 

17. Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit al Comitè d’Apel·lació, que estarà format pel director del torneig i tres jugadors/es escollits/des entre els/les participants. Les decisions d'aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.

 

18.Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la  FIDE per a torneigs oberts.

 

19. El torneig quedarà suspès quan motius de força major impedissin el seu desenvolupament o si no s’inscriuen el nombre mínim de 50 jugadors, en aquests casos, la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets cobrats.

 

20. Els participants autoritzen a ser enregistrats/fotografiats amb finalitats informatives i de promoció.

 

21. La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1