bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 18/11/2022 20:57:00

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

 

 

 

II CIRCUIT DE PARTIDES BLITZ D'HIVERN 2022 DEL CLUB
D’ESCACS TRES PEONS
1. Format:
El circuit és obert a la participació de jugadors amb llicència en vigor de la Federació Catalana
d’Escacs, estarà format per tres tornejos de partides ràpides i és vàlid per elo català de ritmes
ràpids.
S uport del programa informàtic Swiss Manager.
2. Dies i ritme de joc :
Divendres 2 desembre a les 20,30 hores: ritme 3+2 , sistema suís a 8 rondes
Divendres 9 desembre a les 20,30 hores: ritme 5+0 , sistema suís a 8 rondes
Divendres 16 desembre a les 20,30 hores: ritme 3+2 , sistema suís a 8 rondes
3. Local de joc:
El torneig es jugarà al local del CE Tres Peons Ros de Olano 9 de Barcelona.
4. Inscripcions:
General: 6 € per cada torneig en el que hi participi
Socis Tres Peons i Edami: Gratuït
Titulats internacionals.(GM, MI) .............. Gratuït
Les inscripcions no seran vàlides fins que s’hagi rebut el pagament dels drets d’inscripció
que s’hauran de fer per transferència o ingrés al compte de Caixabank,
ES35 2100 3436 5821 0021 1798 o
per Bizum +34 638 08 76 51 indicant primer dia: BLITZ-DIA2 + nom.
indicant segon dia: BLITZ-DIA9 + nom.
indicant tercer dia: BLITZ-DIA16 + nom.
Acreditació: a les 20 :00 el dia de cada ronda.
La inscripció quedarà tancada quan s’arribi a la xifra de 83 jugadors, a partir d’aquest
moment s’obrirà una “llista de jugadors en espera de poder cobrir possibles baixes dels
jugadors inscrits”.
Es necessari fer inscripció per cada un dels dies de joc.
5. Premis:
S’estableix una classificació única amb la suma dels punts acumulats per cada jugador en els tres
tornejos.
1º Classificat Trofeu
2º Classificat Trofeu
1​
S'estableixen tres trams per ELO català
TRAM A De 1900 a 2050 1º Classificat Trofeu
TRAM B De 1750 a 1899 2º Classificat Trofeu
TRAM C Inferior a 1750. 3º Classificat Trofeu
El lliurament de trofeus tindrà lloc el final del tercer dia.
6. Desempats:
A cada torneig s’emprarà: primer el sistema Bucholz total i segon Bucholz sense el millor i el
pitjor resultat.
En cas d’empat a punts a la classificació final, aquest es resoldrà: primer, considerant la millor
classificació aconseguida en algun dels tres tornejos, de persistir l’empat considerant la segona
millor classificació, i de persistir encara l’empat, la tercera millor classificació.
7. Mesures anti-covid19:
Degut a les circumstàncies especials sanitàries s'han de prendre les mesures que
corresponguin, a les quals els jugadors tindran que respecte i cumplir, seguint les instruccions
de les màximes autoritats sanitàries i/o governamentals en el moment del desenvolupament
del torneig.
Malgrat que no és obligatòria la mascareta en espais interiors, recomanem el seu ús al
participants a les competicions per minimitzar el risc de contagi, degut que la proximitat amb
els altres jugadors i especialment amb el rival de la partida es perllonga durant un període
llarg de temps.
A la sala de joc no es permet la consumició de menjar o beguda, excepte aigua.
8. Arbitratge :
L’àrbitre del torneig serà el Sr. Jaume Gallart, i el director del torneig el Sr . Francesc Fernandez
9. Normativa:
Les decisions arbitrals seran inapel·lables.
En tot el no previst en aquest reglament s’aplicarà el reglament de la FIDE per les partides
blitz.
La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.
Els mòbils o qualssevol altres dispositiu romandran apagats. En cas de demostrar-se que estén
encesos el jugador perdrà la partida immediatament .
Els participants del torneig, o els seus tutors legals en cas dels menors d’edat, autoritzen la
publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans que l'organització consideri
oportuns per la necessària difusió de l’esdeveniment (llistes de resultats, classificacions,
participants, partides, fotografies i vídeos del torneig, etc.)

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1