bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 31/12/2005 09:55:44

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

Ronda 5

Ronda 6

Ronda 7

Ronda 8

Ronda 9

Clasificación

 

 

1er TORNEIG OBERT D'ALELLA

Del 19 al 27 d'agost de 2004

Organitza:

Club d'Escacs LAETANIA - ALELLA
Tel . 935550048
E-mail: monentez@teleline.es

Reglament de competició

El campionat es disputarà a 9 rondes en un sol grup, pel sistema suís FIDE. Els aparellaments es faran mitjançant programa informàtic.

Ronda diaria, del 19 al 27 d'agost de 2004.

Horari: Les rondes començaran a les 16:30

Ritme de joc: 1 hora i 30 minuts per realitzar les primeres 30 jugades i després 1 hora a finish.

Local de joc: Centre municipal CAN LLEONART, Alella

El torneig està homologat per la Federació Catalana d'Escacs i serà vàlid per elo FIDE, FEDA i CATALÁ

Preu d'inscripció: El preu d'inscripció general serà de 20,00 €. Pels menors de 16 anys i majors de 65 serà de 12 €. Els jugadors amb més de 2300 Elo catalá o FIDE, inscripció gratuita.

L'emparellament dels,jugadors sera informatitzat.

Incompareixences: Si un jugador no es presenta a la primera ronda del torneig o falta a dues sense causa justificada serà eliminat del campionat.

L'àrbitre del torneig serà titulat per la Federació Catalana d'Escacs.

Premis:

1er 300 € + trofeu Millor jugador 1900-2000 50 €
2on 180 € + trofeu Millor jugador 1800-1995 40 €
3er 100 € + trofeu Millor jugador 1700-1795 30 €
4rt 80 €
5è 70 € Millor jugador local 40 €
6è 60 € Millor sub-16 40 €
7è 50 € Millor jugador de més de 65 40 €
8è 40 €

Altres: Tot allò no previst en aquest reglament es resoldrà segons les normes de la Federació Catalana d'Escacs i de la FIDE. La participació en aquest torneig suposa la total acceptació de les seves normes.

La participació en el torneig suposa la acceptació del reglament.

INSCRIPCIONS:

Per teléfon: José Luis Monente, tel. 935550048
Per correu: José Luis Monente, La Vinya, 8, 08328 ALELLA
Per internet: monentez@teleline.es.

Els drets d'inscripció hauran d'esser abonats abans de començar la primera ronda del torneig, preferentment per transferéncia bancaria al compte
2100 3238 70 2200123117 del Club d'Escacs Laetania Alella
Cal indicar clarament nom, cognoms i elo

OBSERVACIONS

El lliurament de premis es farà al finalitzar l'última ronda. Caldrà la presència del premiats.

La participació en el tormeig suposa l'acceptació per part dels jugadors de totes aquestes normes.

Hi col.labora

Ajuntament d'Alella

Casal d'Alella

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

 

  

  


 

1