bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 11/08/2006 16:46:49

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

Ranking inicial

Ronda 1

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

Ronda 5

Ronda 6

Ronda 7

Ronda 8

Clasificación

Premios

 

 

II Open d'Escacs Internacional Vila d'Esparreguera 2006

Bases

1. Pot participar qualsevol jugador que tingui llicència federativa en vigor.

2. El torneig es disputarà pel sistema suís a 8 rondes, una diària.

3. Els emparellaments es realitzaran amb el suport informàtic Figaro.

4. El ritme de joc serà de 90 minuts per 30 jugades i una hora més a finish.

5. El torneig es disputarà del 24 al 31 de juliol (ambdós dies inclosos) de les 16 hores a les 21 hores.

6. El local de joc serà a la Sala Petita de la Passió d'Esparreguera. Local climatitzat. Pàrking gratuït en el mateix teatre. Transport gratuït des de Martorell (RENFE) anada 15'30 h i tornada 21'15 hores.

7. El torneig serà vàlid per a l'obtenció d'ELO FIDE, FEDA i FCd'E.

8. El torneig està inclòs en el III Circuit Internacional Català d'Estiu d'Escacs.

9. Els jugadors que no assisteixin a la primera ronda o dues rondes, encara que no siguin consecutives, seran eliminats.

10. Els desempats en la classificació final seran resolts segons per: 1r Bucholz Brasiler, 2n Bucholz medio, 3r. Bucholz total

11. Els premis es donaran per rigorós ordre de classificació i no seran divisibles ni acumulables. En cas de duplicitat, prevaldrà el de major quantia.

12. Director del Torneig: Josep Galceran . Àrbitre Principal: Gabino Expósito Ávila.

13. El Comitè d'Apel·lació estarà format pel director, l'àrbitre i tres jugadors més.

14. Les decisions dels àrbitres podran apel·lar-se per escrit al Comitè d'Apel·lació fins mitja hora després d'acabar-se la partida. Les decicions del Comitè són inapel·lables.

15. La participació en el torneig suposa l'acceptació d'aquestes normes per part dels jugadors.

16. Les incripcions finalitzaran el 23 de juliol a les 20:00 hores. Posar-se en contacte amb el Sr. Josep Galceran al Telf. 93 777 53 50, o amb el sr. Gabino Expósito Ávila al Telf. 93 777 19 22 o a l'adreça de correu electrònic  gexposit@xtec.net o a la pàgina web  www.xtec.net/~gexposit . El pagament de la inscripció es farà directament en el torneig .

17. L'organització es reserva el dret d'acceptació de qualsevol inscripció.

18. Qualsevol punt no previst en el present reglament es resoldrà aplicant la normativa de la FCd'E i, en general, de la FIDE amb les adaptacions obligades per les característiques del torneig.

19. Els drets d'incripció són:

Jugadors d'ELO 2350 i superior: Gratuït
Jugadors : 20 euros.
Jugadors fins a 16 anys o més de 65: 12 euros.

 

20. Premis

Classificació General

Trams d'ELO

Trams d'ELO

1r Classificat    750 euros + trofeu
2n Classificat   600 euros + trofeu
3r Classificat    400 euros + trofeu
4t Classificat    300 euros
5è Classificat   200 euros
6è Classificat   180 euros
7è Classificat   160 euros
8è Classificat   140 euros

2300 a 2399

1r Classificat  110 euros + trofeu
2n Classificat   90 euros

3r Classificat    80 euros

2150 a 2299
1r Classificat  90 euros + trofeu
2n Classificat   80 euros

3r Classificat    70 euros
2000 a 2149
1r Classificat    80 euros + trofeu
2n Classificat   70 euros

3r Classificat    60 euros

 

1700 a 1849
1r Classificat    60 euros + trofeu
2n Classificat   40 euros

3r Classificat    30 euros

1850 a 1999
1r Classificat   70 euros + trofeu
2n Classificat  60 euros

3r Classificat   50 euros

Classificacions especials

1r Classificat: ELO 1700  trofeu
1r Classificat:     sub-12  trofeu
1r Classificat:     sub-10  trofeu

1r Classificat:  femenina  trofeu

1r Classificat:  més de 65 anys trofeu

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

 

  

  


 

1