bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 06/03/2007 00:38:52

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

 

Inscritos cursos diseñocursos profesionales a distanciacursos para profesionales a distanciacursos a distanciaEstadisticas y contadores web gratis

Ronda 1

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

Ronda 5

Ronda 6

Ronda 7

Ronda 8

Ronda 9

Clasificación

 

 

IX torneig obert TRES PEONS


Bases del torneig:

1. El torneig es disputarà pel Sistema Suís FIDE a nou rondes  al local del Club Tres Peons, carrer Ros de Olano 9 de Barcelona .

2. El torneig es disputarà en un sol grup, limitat a un màxim de 85 jugadors.  El ranking inicial es formar tenint en compte en primer lloc l'ELO FIDE; en cas de no tenir-ne, l'ELO català.

3. Els aparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager”.

4. Els dies de joc seran els divendres de cada setmana, del 12 de gener al 9 de març ambdós inclosos.

5. Les rondes començaran a les 21,00 hores

6. El ritme de joc és de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per cada jugada efectuada.

7. Drets d'inscripció:

QUOTA D'INSCRIPCIÓ.GENERAL............................................                         25 €

JUGADORS, SOCIS DEL CLUB ORGANITZADOR  .................       20 €

JUGADORS MAJORS DE 65 ANYS I MENORS DE 18 ANYS...     20 €

JUGADORS TITULATS INTERNACIONALS.(F.I.D.E.)................   GRATUÏT

 

Descompte ( de 2 euros) :

Si es fa el pagament de la inscripció abans del dia 5 de gener, mitjançant un ingrés al compte de la Caixa número 2100-3436-58-2100211798, indicant el nom, cognoms i club,  els drets d’inscripció seran de 23 euros (general) i 18 euros (la resta). Després cal confirmar la inscripció (veure punt 9) .

8. Formes d'inscripció:

A) Telefònicament: 638 087 651

B)  Per mail a:                    trespeons@gmail.com

 

9. L'organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.

10. La inscripció quedarà tancada quan s’arribi a la xifra de 83 jugadors, a partir d’aquest moment s’obrirà una “llista de jugadors en espera de poder cobrir possibles baixes dels jugadors inscrits”. Tan la llista d’inscrits com la “llista en espera” s’establiran per rigorós ordre de recepció de les sol·licituds dels jugadors.

Les inscripcions no es consideraran en ferm, fins el moment en que s'hagi efectuat el pagament dels drets corresponents, l'organització podrà cancel·lar la inscripció d'un jugador i substituir-lo per un altre, dels inscrits en “llista d’espera”  si el primer no hagués efectuat el seu pagament a la mitja hora de començar la primera ronda. Els nous jugadors substituiran en el sorteig, la posició dels que hagin resultat eliminats, amb la mitja hora de rellotge al seu càrrec,  pel procediment descrit en el paràgraf precedent , si s'haguessin de fer vàries substitucions es determinarà el lloc de substitució en funció de la màxima proximitat de l'elo al del jugador substituït.

11. El/la jugador/a que no es presenti a dues rondes seguides o alternes quedarà eliminat, excepte que hagin  comunicat la seva absència als àrbitres, abans de fer-se l’aparellament de la ronda afectada.

12. Premis :

1. - Segons la classificació general:

primer classificat        400 euros i trofeu

segon classificat         200 euros i trofeu

tercer classificat         120 euros i trofeu

quart classificat          60 euros

cinquè classificat        30 euros

 

2. - Per trams d’Elo:

Primer classificat dels jugadors amb Elo 1955 a 2054     60 euros i trofeu

Segon classificat dels jugadors amb Elo 1955 a 2054      30 euros

Primer classificat dels jugadors amb Elo 1855 a 1954     60 euros i trofeu

Segon classificat dels jugadors amb Elo 1855 a 1954      30 euros

Primer classificat dels jugadors amb Elo inferior a 1855  60 euros i trofeu

Segon classificat dels jugadors amb Elo inferior a 1855   30 euros

 

3. - A la partida més brillant:

Una cafetera oferta per la firma Cafès Tupinamba

Els jugadors entregaran a l’àrbitre del torneig, les planilles de les partides que vulguin que optin al premi a la partida més brillant, sense cap limitació. Les planilles hauran d’estar signades pels dos jugadors i escrites sense errades.

Les partides s’analitzaran per un comitè que es designarà abans de finalitzar la primera jornada del torneig i que dictaminarà quina partida obté el premi de partida més brillant.

La decisió d’aquest comitè es inapel·lable.

 

13.  Lliurament dels Premis :

Els premis en metàl·lic i els trofeus es lliuraran per estricte ordre de classificació, el divendres dia 16 de març a les vuit del vespre al mateix local de joc. Els premis no són acumulables, excepte el de la partida més brillant.

Els premis tan sols es lliuraran a els guanyadors que els recullin personalment en l’acte d’entrega de premis.

 

Per distribuir els/les jugadors/es en les categories de franges d'ELO es tindrà en compte en primer lloc l'ELO FIDE; en cas de no tenir-ne, l'ELO català.  Els/les jugadors/es només podran competir per als premis de la seva franja, no podent optar a la franja superior.

 

14. Desempats:  per qualsevol lloc de la classificació general s’utilitzaràn els sistemes: Bucholz brasiler, Bucholz mitjà, Bucholz total, progressiu y Sonneborn-Berger. L’ordre de aquests criteris es decidirà mitjançant un sorteig que es realitzarà immediatament desprès de acabar l’última ronda

 

15. El director del torneig es el Sr. Josep Maria Tey i Galí, i l’àrbitre principal  será el Sr. Jaume Bosch Romay

16. Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit al Comitè d’Apel·lació, que estarà format pel director del torneig, l'àrbitre principal i tres jugadors/es escollits/des entre els/les participants, abans que finalitzi la sessió diària de joc. Les decisions d'aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.

17. Sobre l'ús dels telèfons mòbils:

a)  El jugador pot portar el telèfon mòbil, però està obligat a portar-ho en mode silenci durant la competició.

b)  Si per alguna circumstància fos imprescindible per un motiu de força major contestar-ho haurà de demanar permís a l’àrbitre del torneig.

c)  Si tot i així li sona el mòbil a algun jugador, serà sancionat amb la pèrdua del punt en joc

.

18. El torneig és vàlid per a l'ELO català, i FIDE.

19. Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per a tornejos oberts.

20. El torneig quedarà suspès quan  motius de força major impedissin el seu desenvolupament o si no s’inscriuen el nombre mínim de 50 jugadors, en aquests casos, la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets cobrats.

21. La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 


 

1