bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 26/11/2007 14:53:46

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

Inscritos

Ronda 1

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

Ronda 5

Ronda 6

Ronda 7

Ronda 8

Ronda 9

Clasificación

 

  Memorial Casimir Casas 2007

Bases del torneig:

1. El torneig es disputarà pel Sistema Suís FIDE a nou rondes  al local del Club Tres Peons, carrer Ros de Olano 9 de Barcelona i serà vàlid per Elo FIDE i Català.

2. El torneig es disputarà en un sol grup, limitat a un màxim de 93 jugadors.  El ranking inicial es formarà tenint en compte en primer lloc l'ELO FIDE; i en cas de no tenir-ne, l'ELO català

3. Els emparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager”.

4. Els dies de joc seran els dimecres de cada setmana, del 3 d’octubre al 28 de novembre ambdós inclosos.

5. Les rondes començaran a les 19,15 hores 

6. El ritme de joc és de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per cada jugada efectuada.

7. Premis1. - Segons la classificació general:

primer classificat          430 euros i trofeu

segon classificat           230 euros i trofeu

tercer classificat           150 euros i trofeu

quart classificat 110 euros

cinquè classificat          90 euros

sisè classificat               70 euros

2. - Per trams d’Elo:

S’estableixen tres trams d’Elo  :

De 1955 a 2054. De 1855 a 1954 i inferiors a 1855

Primer de cada tram        60 euros,   Segon de cada tram           30 euros

Per distribuir els/les jugadors/es en les categories de franges d'ELO es tindrà en compte en primer lloc l'ELO FIDE i en cas de no tenir-ne, l'ELO CATALÀ.  Els/les jugadors/es només podran competir per als premis de la seva franja, no podent optar a la franja superior.

Si un jugador amb dret a premi pel seu tram d’Elo, ha aconseguit també un dels premis a la classificació general, el seu lloc en el tram d’Elo serà ocupat pel següent classificat. 

8. Formes d'inscripció:

A) Telefònicament: 638 087 651

B)  Per mail a:                     trespeons@gmail.com (indicant el nom del torneig)

C)  Mitjançant                   www.trespeons.com

 

9. Drets d'inscripció:

QUOTA D'INSCRIPCIÓ.GENERAL............................................                         25 €

JUGADORS, SOCIS DEL CLUB ORGANITZADOR  .................       20 €

JUGADORS MAJORS DE 65 ANYS I MENORS DE 18 ANYS...     20 €

JUGADORS TITULATS INTERNACIONALS.(F.I.D.E.)................   GRATUÏT

Descompte ( de 2 euros) :

Si es fa el pagament de la inscripció abans del dia 30 de setembre, mitjançant un ingrés al compte de la Caixa número 2100-3436-58-2100211798, indicant el nom, i cognoms, els drets d’inscripció seran de 23 euros (general) i 18 euros (la resta).

10. L'organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.

11. La inscripció quedarà tancada quan s’arribi a la xifra de 93 jugadors, a partir d’aquest moment s’obrirà una “llista de jugadors en espera de poder cobrir possibles baixes dels jugadors inscrits”.

Les inscripcions no es consideraran en ferm, fins el moment en que s'hagi efectuat el pagament dels drets corresponents, l'organització podrà cancel·lar la inscripció d'un jugador i substituir-lo per un altre, dels inscrits en “llista d’espera”  si el primer no hagués efectuat el seu pagament a la mitja hora de començar la primera ronda. Els nous jugadors substituiran en el sorteig, la posició dels que hagin resultat eliminats, amb la mitja hora de rellotge al seu càrrec, si s'haguessin de fer vàries substitucions es determinarà el lloc de substitució en funció de la màxima proximitat de l’Elo al del jugador substituït.

12. El jugador que no es presenti a dues rondes seguides o alternes quedarà eliminat, excepte que hagin  comunicat la seva absència als àrbitres, abans de fer-se l’aparellament de la ronda afectada.

13.  Lliurament dels Premis :

Els premis en metàl·lic i els trofeus es lliuraran per estricte ordre de classificació, el dilluns dia 3 de desembre a les vuit del vespre al mateix local de joc. Els premis no són acumulables i tan sols es lliuraran a els guanyadors que els recullin personalment en l’acte d’entrega de premis.

 

14. Desempats:  per qualsevol lloc de la classificació general s’utilitzaran els sistemes: Bucholz brasiler, Bucholz mitjà, Bucholz total, progressiu y Sonneborn-Berger. L’ordre de aquests criteris es decidirà mitjançant un sorteig que es realitzarà immediatament desprès de acabar l’última ronda

 

15. El director del torneig es el Sr. Josep Maria Tey i Galí, i l’àrbitre principal  serà el Sr. Daniel Leiro Giralt

16. Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit al Comitè d’Apel·lació, que estarà format pel director del torneig, l'àrbitre principal i tres jugadors escollits entre els participants, abans que finalitzi la primera sessió de joc. Les decisions d'aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.

17. Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per a torneigs oberts.

18. El torneig quedarà suspès quan  motius de força major impedissin el seu desenvolupament o si no s’inscriuen el nombre mínim de 50 jugadors, en aquests casos, la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets cobrats.

19. La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.

 

                                       _________________________________________

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 


 

1